Studium „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
w aspekcie ubezpieczeniowym” 

PZU LAB SA i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej informują, że zakończył się proces rekrutacji na studium „Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w aspekcie ubezpieczeniowym”, realizowane w 2018 roku. 

Osoby zainteresowane rekrutacją w 2019 roku, prosimy o kontakt z: 

Biurem Obsługi Programów i Rekrutacji
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
tel. 22 234 70 89
fax: 22 234 70 16
mba.rekrutacja@biznes.edu.pl  

a także z:

Terminarz zjazdów 2018 r.: 

 

Data Temat spotkania
28-29.09.2018
 • Profesjonalna identyfikacja i ewaluacja ryzyk zarządczych przedsiębiorstwa
 • ryzyka operacyjne oraz ryzyka działalności rozwojowej
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Rozumienie kultury organizacyjnej
 • Etyka biznesu
12-13.10.2018
 • Zarządzanie projektami, zespołem
 • Uwarunkowania prawne rynku ubezpieczeniowego w Polsce
 • Underwriting – podstawy podejmowania decyzji w ubezpieczeniach
 • Underwriting – wskaźniki PML, EML, MFL
23-24.11.2018
 • Underwriting - przegląd zakresu produktów ubezpieczeniowych
>>> Produkty PD, BI
>>> Produkty MB, MLOP
>>> Produkty CAR/EAR
>>> Produkty OC
 • Cykle underwritingowe
 • Reasekuracja
07-08.12.2018
 • Mechanizmy powstawania zdarzeń szkodowych w przemyśle na wybranych przykładach
 • Metody dochodzenia przyczyn wypadków w przemyśle
 • Budowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
11-12.01.2019
 • Ubezpieczenia morskie, cargo
 • Zagrożenia cybernetyczne cz. I
 • Zagrożenia cybernetyczne cz. II
 • Zarządzanie flotami pojazdów
15-16.02.2019
 • Innowacje w ubezpieczeniach
 • Diagnoza klientów i efektywna komunikacja

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij