Członek Zarządu PZU Zdrowie SA

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Od 2011 r. nauczyciel akademicki Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w Katedrze Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy.

W Uczelni Łazarskiego pełni też funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych (od 2015 r.) oraz Dyrektora Instytutu Organów Ochrony Porządku Prawnego (od 2018 r.). Od lat łączy pracę dydaktyczną z praktyką w wielu podmiotach - zarówno publicznych jak i prywatnych.

Zdobywał doświadczenie pracując w renomowanych kancelariach prawnych. W latach 2017 – 2024 r. pełnił funkcję członka Komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (od 2018 r. jako zastępca Przewodniczącego Komisji). Od 2022 r. zajmował się obsługą prawną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście. Brał udział m. in. we wdrażaniu nowych systemów i rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia i funkcjonowania podmiotu leczniczego. Zdobywał także doświadczenie w pracy w radach nadzorczych spółek - zarówno jako członek rady, jak i przewodniczący.

Zamknij