Wiceprezes Zarządu PZU Zdrowie SA

Absolwent Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu.

Jako biegły rewident aktywnie bierze udział w pracach samorządu zawodowego. Od 2017 roku jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na biegłych rewidentów powoływanej przez Ministra Finansów. W latach 2008-2021 r. był członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Mostostal Warszawa (od 2016 roku). Był również członkiem Rad Nadzorczych W. Kruk S.A. (2021-2022) i VRG S.A. (2021).

Prowadzi wykłady z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na uczelniach wyższych oraz w licznych instytucjach szkoleniowych, a także obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu MSR/MSSF i MSB. Od 2019 r. zrzeszony w Association of Certified Fraud Examiners. Ma w swoim dorobku szereg publikacji z zakresu rachunkowości oraz komentarzy dotyczących nowelizacji prawa rachunkowego i podatkowego.

Zamknij