Prezes Zarządu PZU Zdrowie SA

Lekarz specjalista pediatra i specjalista zdrowia publicznego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (2001), doktor nauk medycznych (2006).

W latach 2002-2022 nauczyciel akademicki, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zdrowia publicznego i pediatrii, członek międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych oraz międzynarodowych grup badawczych.

W latach 2012-2015 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiadając za realizację zadań w zakresie polityki lekowej państwa nadzorował m.in. wdrożenie ustawy refundacyjnej, a także sprawował nadzór nad rynkiem aptek, obrotem i dystrybucją produktów leczniczych oraz pełnił nadzór nad procesem refundacji leków. Reprezentując Ministra Zdrowia organizował także zadania państwa w zakresie polityki zdrowia publicznego, m.in. przewodniczył Radzie Programowej programu zdrowotnego pn. „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016”, a także opracował i nadzorował konkurs na świadczeniodawców, z którymi zawarto umowy o realizację tego Programu. Był także odpowiedzialny za opracowanie ustawy o leczeniu niepłodności.

Dr Igor Radziewicz-Winnicki przygotował i opracował reformy systemowe m.in.:

  • w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przywracającej stałą obecność w POZ lekarzy specjalistów: chorób wewnętrznych oraz pediatrii;
  • wdrożenia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego „DILO”;
  • opracowania i realizacji zadań publicznej polityki zdrowotnej w zakresie wykonania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, Programu Badań Przesiewowych Noworodków w Polsce;
  • opracowania i wdrożenia przepisów prawa medycznego, przygotowania i prezentacji stanowisk Rządu RP w zakresie projektowanych aktów regulacji wspólnotowych dotyczących prawa farmaceutycznego oraz wyrobów medycznych (wielokrotnie delegat na spotkania ministrów zdrowia UE).

W latach 2016-2024 dyrektor ds. medycznych Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie odpowiedzialny m.in. za reorganizację procesów zarządzania w komórkach udzielających świadczeń zdrowotnych, racjonalizację farmakoterapii, wdrożenie usług farmacji klinicznej, a także za zaplanowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Szpitala. Realizując swoje obowiązki koordynował także System Zarządzania Jakością w pionie medycznym uzyskując 2-krotnie nadawany przez Ministra Zdrowia certyfikat akredytacyjny CMJ.

Mąż i ojciec dwóch córek.

Zamknij