Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych otrzymany w Instytucie Badań Systemowych PAN. Doradca Inwestycyjny z tytułem CFA. Z rynkiem finansowym związany od 1994 roku. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie zdobyte w instytucjach finansowych oraz jako członek rad nadzorczych.

W latach 1994-2001 pracował dla CDM Pekao SA, gdzie początkowo, jako zastępca kierownika Zespołu Analiz, współuczestniczył w powstaniu i rozbudowie pierwszego w Polsce profesjonalnego zespołu analiz spółek giełdowych i rynku kapitałowego, a następnie jako Dyrektor organizował Departament Zarządzania Aktywami.

W 2001 roku objął stanowisko Wiceprezesa Pioneer Pekao Investment. Był odpowiedzialny za pion inwestycji. W roku 2009 podjął się stworzenia TFI KGHM SA, którym kierował do czerwca 2011 roku.

W 2012 roku związał się z Grupą BPS, jako Wiceprezes Zarządu, a następnie Prezes Zarządu DM Banku BPS SA. Od 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu BPS TFI SA.

Z grupą PZU związany od lutego 2017 roku.

Sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem.

Zamknij