Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Podyplomowe Studia dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie na tej uczelni. Jest również absolwentem programu Harvard ManageMentor organizowanego przez ICAN Institute. Posiada certyfikat Oxford Blockchain Strategy Programme.

W latach 1993-1998 pracował naukowo na Wydziale Matematyki UW. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 1998 roku w Banku Pekao SA w zespole obrotu kredytami i pochodnych instrumentów kredytowych oraz zespole finansowania strukturalnego.

W latach 1999-2008 pracował w Commercial Union. Jako szef departamentu odpowiadał za strategię inwestycyjną i zarządzanie papierami wartościowymi o stałej stopie dochodu z jednym z największych portfolio w Polsce o wartości 13 mld zł.

Do 2017 roku prezes Zarządu Aviva PTE SA, zarządzającego 30 mld zł aktywów drugiego co do wielkości otwartego funduszu emerytalnego w Polsce. Wcześniej członek zarządu, dyrektor inwestycyjny i zarządzający portfelem papierów dłużnych w tej Spółce.

Od 28 lutego 2017 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu PTE PZU SA.

Zamknij