Rafał Markiewicz

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1994 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera. W trakcie studiów odbył roczne stypendium na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej na University College Dublin w Irlandii w ramach programu 'TEMPUS'.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Uczestnik szkoleń dla managerów wyższego szczebla na renomowanych uczelniach zagranicznych.
W latach 2013–2017 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Aegon PTE S.A., gdzie był w szczególności odpowiedzialny za Departament Inwestycyjny i osobiście zarządzał portfelem akcji zagranicznych. W latach 2002-2013 w Generali PTE S.A., początkowo jako zarządzający portfelem dłużnym funduszu emerytalnego, od 2005 roku zarządzał portfelem akcyjnym oraz nadzorował Departament Inwestycyjny na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego, od 2006 roku pełnił dodatkowo funkcję Członka Zarządu.
W PTE POLSAT S.A. (2000-2002) odpowiadał za zarządzanie dłużną częścią portfela funduszu emerytalnego.
W latach 1997-1999 jako Doradca Inwestycyjny - Zarządzający Funduszami Inwestycyjnymi w TFI ATUT S.A. zarządzał funduszami akcyjnymi, mieszanym oraz dłużnym. Wcześniej pracował w Konsorcjum Raiffeisen Atkins Zarządzanie Funduszami S.A., a także jako makler w Centralnym Biurze Maklerskim Banku Pekao S.A. oraz w Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A.
 
Zamknij