Robert Zima

Prezes Zarządu

Absolwent matematyki na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia doktoranckie z ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat Chartered Financial Analyst.

W okresie od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W latach 2019-2021 był Dyrektorem Departamentu Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego. Był także ekspertem zewnętrznym Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W latach 2003-2019 zawodowo związany z Ministerstwem Finansów, gdzie zajmował się tematyką długu publicznego (w tym emisjami obligacji skarbowych, zarządzaniem strukturą zadłużenia i płynnością budżetu państwa) przechodząc przez wszystkie szczeble kariery zawodowej w administracji publicznej. W latach 2016-2019 był Dyrektorem Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. Członek rad nadzorczych instytucji finansowych, w tym Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2016-2017 oraz 2021-2022 oraz Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 2017-2019. Od maja 2022 r. związany z Grupą PZU.

Zamknij