Wiceprezes Zarządu Tower Inwestycje sp. z o.o.

Absolwent Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej gdzie uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Ukończył także Studium dla Dyrektorów Finansowych – Zarządzanie finansami firmy na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PKP SA oraz PZU Pomoc SA. W latach 1978 – 1998 był adiunktem w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobył jako Dyrektor Generalny w Urzędzie Nadzoru nad Funduszem Emerytalnym, członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa SA, wiceprezes Zarządu w Petrolot Sp. z o.o., prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., dyrektor w Energetyce Ożarów Mazowiecki, dyrektor ds. produkcji w Glucotronic Sp. z o.o. Od maja 2020 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Tower Inwestycje Sp. z o.o.

Zamknij