Prezes Zarządu Tower Inwestycje sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji o specjalności sprzęt mechaniczny (1983–1990) oraz studiów podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim (2001–2002).

Doświadczenie zawodowe zdobywał, prowadząc własną działalność (1989–1998), jako Prezes Zarządu Energopas S.A. (1998–2001), Zastępca Burmistrza (2001–2002) i Burmistrz (2002–2014) w Urzędzie Miejskim w Pułtusku oraz Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym ISBUD (2015–2017). Od 2017 roku jest Prezesem Zarządu Tower Inwestycje sp. z o.o. Interesuje się motoryzacją i żeglarstwem.

Zamknij