PZU PZU

Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

     

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

31.07.2017 r.

PZU Gotówkowy 843 192 230,57

31.07.2017 r.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1 079 405 667,08

31.07.2017 r.

PZU SEJF+  33 296 987,67

31.07.2017 r.

PZU FIO Ochrony Majątku 31 383 003,94

31.07.2017 r.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 3 048 692 207,85

31.07.2017 r.

PZU Zrównoważony 155 024 501,69

31.07.2017 r.

PZU Energia Medycyna Ekologia 300 038 340,74

31.07.2017 r.

PZU Akcji KRAKOWIAK 956 777 689,14

31.07.2017 r.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 103 110 848,71

31.07.2017 r.

PZU Akcji Nowa Europa 24 335 597,35
31.07.2017 r. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 10 582 113,89
31.07.2017 r. PZU Telekomunikacja Media Technologia 9 133 573,96
31.07.2017 r. PZU Dłużny Aktywny 10 547 617,62

31.07.2017 r.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 22 618 678,47

31.07.2017 r.

PZU Akcji Rynków Wschodzących 13 242 745,79

31.07.2017 r.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

191 849 048,78

31.07.2017 r.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 18 524 756,30

31.07.2017 r.

PZU SFIO Universum

4 356 913 087,16

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

31.07.2017 r.

PZU FIZ Dynamiczny 575 693 186,61

30.06.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 484 578 265,13

30.06.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 785 327 630,00

31.07.2017 r.

PZU FIZ Medyczny 110 775 530,68

30.06.2017 r.

PZU FIZ BIS 2 2 141 943 392,89

30.06.2017 r.

PZU FIZ BIS 1 3 989 108 397,91

31.07.2017 r.

PZU FIZ FORTE 481 984 086,13

31.07.2017 r.

PZU FIZ Akord 144 265 640,01

31.07.2017 r.

PZU FIZ Surowcowy 16 342 164,07

31.07.2017 r.

PZU FIZ Akcji Focus 81 445 061,19

31.07.2017 r.

PZU FIZ Akcji COMBO 13 050 875,71
31.07.2017 r. Suma aktywów TFI PZU SA 20 033 182 927,04

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.