Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

     

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

28.02.2018 r.

PZU Gotówkowy 967 776 455,07

28.02.2018 r.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1 109 737 980,58

28.02.2018 r.

PZU SEJF+  36 757 275,70

28.02.2018 r.

PZU FIO Ochrony Majątku 30 232 271,69

28.02.2018 r.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2 902 418 320,03

28.02.2018 r.

PZU Zrównoważony 146 466 255,71

28.02.2018 r.

PZU Energia Medycyna Ekologia 206 689 832,88

28.02.2018 r.

PZU Akcji KRAKOWIAK 705 998 000,31

28.02.2018 r.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 86 182 672,55

28.02.2018 r.

PZU Akcji Nowa Europa 26 119 776,20
28.02.2018 r. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 10 716 556,19
28.02.2018 r. PZU Telekomunikacja Media Technologia 7 724 639,73
28.02.2018 r. PZU Dłużny Aktywny 10 353 435,67

28.02.2018 r.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 15 826 749,86

28.02.2018 r.

PZU Akcji Rynków Wschodzących 18 125 993,08

28.02.2018 r.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

112 160 987,94

28.02.2018 r.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 17 585 525,40

28.02.2018 r.

PZU SFIO Universum

4 088 370 014,15

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

28.02.2018 r.

PZU FIZ Dynamiczny 527 643 543,03

29.12.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 499 434 771,03

29.12.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 820 587 426,59

28.02.2018 r.

PZU FIZ Medyczny 89 217 563,38

29.12.2017 r.

PZU FIZ BIS 2 2 123 184 926,27

29.12.2017 r.

PZU FIZ BIS 1 4 051 008 651,01

28.02.2018 r.

PZU FIZ FORTE 410 699 208,73

28.02.2018 r.

PZU FIZ Akord 233 232 740,89

28.02.2018 r.

PZU FIZ Surowcowy 12 614 337,08

28.02.2018 r.

PZU FIZ Akcji Focus 43 550 756,49

28.02.2018 r.

PZU FIZ Akcji COMBO 12 340 086,56
28.02.2018 r. Suma aktywów TFI PZU SA 19 422 756 753,80

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.