Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

     

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

30.06.2018 r.

PZU Gotówkowy 1 100 994 796,42

30.06.2018 r.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1 274 320 223,66

30.06.2018 r.

PZU SEJF+  67 798 177,96

30.06.2018 r.

PZU FIO Ochrony Majątku 27 542 390,52

30.06.2018 r.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2 887 417 801,68

30.06.2018 r.

PZU Zrównoważony 126 073 993,07

30.06.2018 r.

PZU Energia Medycyna Ekologia 169 817 237,61

30.06.2018 r.

PZU Akcji KRAKOWIAK 660 846 127,18

30.06.2018 r.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 63 224 149,54

30.06.2018 r.

PZU Aktywny Akcji Globalnych 23 078 585,71
30.06.2018 r. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 10 492 346,41
30.06.2018 r. PZU Telekomunikacja Media Technologia 7 787 442,25
30.06.2018 r. PZU Dłużny Aktywny 12 771 068,88

30.06.2018 r.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 19 007 213,05

30.06.2018 r.

PZU Akcji Rynków Wschodzących 20 076 429,31

30.06.2018 r.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

71 993 043,00

30.06.2018 r.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 13 671 718,12

30.06.2018 r.

PZU SFIO Universum

3 945 434 642,97

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

30.06.2018 r.

PZU FIZ Dynamiczny 528 684 007,08

30.06.2018 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 502 737 531,35

30.06.2018 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 864 119 556,43

30.06.2018 r.

PZU FIZ Medyczny 76 269 821,00

30.06.2018 r.

PZU FIZ BIS 2 2 114 776 856,74

30.06.2018 r.

PZU FIZ BIS 1 4 123 538 715,25

30.06.2018 r.

PZU FIZ FORTE 362 969 157,40

30.06.2018 r.

PZU FIZ Akord 255 725 559,29

30.06.2018 r.

PZU FIZ Surowcowy 11 225 858,62

30.06.2018 r.

PZU FIZ Akcji Focus 26 438 589,91

30.06.2018 r.

PZU FIZ Akcji COMBO 11 730 956,49
30.06.2018 r. Suma aktywów TFI PZU SA 19 804 178 005,29

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.