Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

   

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

29.09.2017 r.

PZU Gotówkowy869 966 755,75

29.09.2017 r.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ1 252 523 744,24

29.09.2017 r.

PZU SEJF+ 34 683 344,65

29.09.2017 r.

PZU FIO Ochrony Majątku33 128 830,27

29.09.2017 r.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK3 056 506 087,31

29.09.2017 r.

PZU Zrównoważony155 243 147,74

29.09.2017 r.

PZU Energia Medycyna Ekologia299 906 341,53

29.09.2017 r.

PZU Akcji KRAKOWIAK761 808 556,93

29.09.2017 r.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek95 348 374,58

29.09.2017 r.

PZU Akcji Nowa Europa26 459 273,04
29.09.2017 r.PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych10 506 123,89
29.09.2017 r.PZU Telekomunikacja Media Technologia8 671 001,66
29.09.2017 r.PZU Dłużny Aktywny10 586 257,60

29.09.2017 r.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych18 523 775,02

29.09.2017 r.

PZU Akcji Rynków Wschodzących17 026 580,33

29.09.2017 r.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

170 197 185,55

29.09.2017 r.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących14 693 435,74

29.09.2017 r.

PZU SFIO Universum

4 375 716 063,22

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

29.09.2017 r.

PZU FIZ Dynamiczny565 794 905,83

29.09.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości505 969 480,29

29.09.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2814 532 625,68

29.09.2017 r.

PZU FIZ Medyczny110 269 163,29

29.09.2017 r.

PZU FIZ BIS 22 128 063 113,91

29.09.2017 r.

PZU FIZ BIS 14 017 257 065,89

29.09.2017 r.

PZU FIZ FORTE466 989 087,73

29.09.2017 r.

PZU FIZ Akord144 844 334,68

29.09.2017 r.

PZU FIZ Surowcowy16 097 497,72

29.09.2017 r.

PZU FIZ Akcji Focus78 045 835,6

29.09.2017 r.

PZU FIZ Akcji COMBO13 012 566,13
29.09.2017 r.Suma aktywów TFI PZU SA20 072 370 555,80

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.