Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

     

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

29.12.2017 r.

PZU Gotówkowy 929 403 268,68

29.12.2017 r.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1 269 781 208,59

29.12.2017 r.

PZU SEJF+  32 529 735,94

29.12.2017 r.

PZU FIO Ochrony Majątku 31 525 035,90

29.12.2017 r.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2 943 708 191,45

29.12.2017 r.

PZU Zrównoważony 150 330 859,64

29.12.2017 r.

PZU Energia Medycyna Ekologia 237 215 946,77

29.12.2017 r.

PZU Akcji KRAKOWIAK 749 466 923,99

29.12.2017 r.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 93 848 365,80

29.12.2017 r.

PZU Akcji Nowa Europa 26 471 734,77
29.12.2017 r. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 10 737 774,44
29.12.2017 r. PZU Telekomunikacja Media Technologia 8 152 840,85
29.12.2017 r. PZU Dłużny Aktywny 10 407 873,04

29.12.2017 r.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 19 342 937,67

29.12.2017 r.

PZU Akcji Rynków Wschodzących 18 396 323,80

29.12.2017 r.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

126 401 041,55

29.12.2017 r.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 12 396 872,83

29.12.2017 r.

PZU SFIO Universum

4 240 035 661,73

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

29.12.2017 r.

PZU FIZ Dynamiczny 536 872 871,15

29.12.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 499 434 771,03

29.12.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 820 587 426,59

29.12.2017 r.

PZU FIZ Medyczny 96 619 504,28

29.12.2017 r.

PZU FIZ BIS 2 2 123 184 926,27

29.12.2017 r.

PZU FIZ BIS 1 4 051 008 651,01

29.12.2017 r.

PZU FIZ FORTE 435 323 850,35

29.12.2017 r.

PZU FIZ Akord 244 488 344,48

29.12.2017 r.

PZU FIZ Surowcowy 13 197 568,39

29.12.2017 r.

PZU FIZ Akcji Focus 53 607 559,19

29.12.2017 r.

PZU FIZ Akcji COMBO 12 631 888,01
29.12.2017 r. Suma aktywów TFI PZU SA 19 797 109 958,19

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.