Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

     

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

30.04.2018 r.

PZU Gotówkowy 1 037 776 243,11

30.04.2018 r.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1 265 720 403,72

30.04.2018 r.

PZU SEJF+  47 576 854,51

30.04.2018 r.

PZU FIO Ochrony Majątku 29 387 429,79

30.04.2018 r.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2 944 717 429,03

30.04.2018 r.

PZU Zrównoważony 135 577 785,91

30.04.2018 r.

PZU Energia Medycyna Ekologia 182 090 695,66

30.04.2018 r.

PZU Akcji KRAKOWIAK 690 851 787,33

30.04.2018 r.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 74 525 259,26

30.04.2018 r.

PZU Akcji Nowa Europa 24 858 738,58
30.04.2018 r. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 10 631 801,89
30.04.2018 r. PZU Telekomunikacja Media Technologia 7 803 989,97
30.04.2018 r. PZU Dłużny Aktywny 12 495 028,65

30.04.2018 r.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 15 965 174,28

30.04.2018 r.

PZU Akcji Rynków Wschodzących 15 835 594,35

30.04.2018 r.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

97 643 897,53

30.04.2018 r.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 18 404 040,63

30.04.2018 r.

PZU SFIO Universum

4 027 844 260,86

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

30.04.2018 r.

PZU FIZ Dynamiczny 526 570 777,77

31.03.2018 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 506 510 785,28

31.03.2018 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 828 993 952,96

30.04.2018 r.

PZU FIZ Medyczny 81 561 832,53

31.03.2018 r.

PZU FIZ BIS 2 2 109 990 373,93

31.03.2018 r.

PZU FIZ BIS 1 4 086 925 225,36

30.04.2018 r.

PZU FIZ FORTE 390 928 247,57

30.04.2018 r.

PZU FIZ Akord 220 556 013,57

30.04.2018 r.

PZU FIZ Surowcowy 11 556 974,67

30.04.2018 r.

PZU FIZ Akcji Focus 31 927 844,15

30.04.2018 r.

PZU FIZ Akcji COMBO 11 654 336,54
30.04.2018 r. Suma aktywów TFI PZU SA 19 654 886 009,29

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.