PZU PZU

Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

     

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

31.05.2017 r.

PZU Gotówkowy 1 207 837 649,20

31.05.2017 r.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1 071 663 081,55

31.05.2017 r.

PZU SEJF+  136 985 600,09

31.05.2017 r.

PZU FIO Ochrony Majątku 30 484 442,83

31.05.2017 r.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2 859 981 303,89

31.05.2017 r.

PZU Zrównoważony 147 731 039,38

31.05.2017 r.

PZU Energia Medycyna Ekologia 308 718 035,81

31.05.2017 r.

PZU Akcji KRAKOWIAK 886 145 007,97

31.05.2017 r.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 106 840 813,36

31.05.2017 r.

PZU Akcji Nowa Europa 23 190 202,27
31.05.2017 r. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 10 416 890,10
31.05.2017 r. PZU Telekomunikacja Media Technologia 9 110 097,74
31.05.2017 r. PZU Dłużny Aktywny 12 685 839,26

31.05.2017 r.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 24 695 394,98

31.05.2017 r.

PZU Akcji Rynków Wschodzących 13 539 003,76

31.05.2017 r.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

186 704 051,84

31.05.2017 r.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 161 765 933,99

31.05.2017 r.

PZU SFIO Universum

4 232 323 272,07

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

31.05.2017 r.

PZU FIZ Dynamiczny 607 075 880,16

31.03.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 496 481 749,47

31.03.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 788 235 711,87

31.05.2017 r.

PZU FIZ Medyczny 113 991 943,90

31.03.2017 r.

PZU FIZ BIS 2 2 186 052 318,50

31.03.2017 r.

PZU FIZ BIS 1 3 955 084 630,63

31.05.2017 r.

PZU FIZ FORTE 845 447 774,89

31.05.2017 r.

PZU FIZ Akord 145 237 220,70

31.05.2017 r.

PZU FIZ Surowcowy 36 133 788,98

31.05.2017 r.

PZU FIZ Akcji Focus 151 834 919,39

31.05.2017 r.

PZU FIZ Akcji COMBO 9 920 423,36
31.05.2017 r. Suma aktywów TFI PZU SA 20 766 314 021,94

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.