PZU PZU

Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

     

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

31.03.2017 r.

PZU Gotówkowy 1 203 719 813,67

31.03.2017 r.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1 042 481 437,58

31.03.2017 r.

PZU SEJF+  135 774 913,62

31.03.2017 r.

PZU FIO Ochrony Majątku 29 885 033,24

31.03.2017 r.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2 934 999 474,37

31.03.2017 r.

PZU Zrównoważony 153 210 311,57

31.03.2017 r.

PZU Energia Medycyna Ekologia 455 407 520,97

31.03.2017 r.

PZU Akcji KRAKOWIAK 884 305 224,58

31.03.2017 r.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 133 374 798,30

31.03.2017 r.

PZU Akcji Nowa Europa 22 216 140,06
31.03.2017 r. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 10 246 054,45
31.03.2017 r. PZU Telekomunikacja Media Technologia 9 551 873,79
31.03.2017 r. PZU Dłużny Aktywny 10 167 210,46

31.03.2017 r.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 20 058 582,06

31.03.2017 r.

PZU Akcji Rynków Wschodzących 6 657 073,12

31.03.2017 r.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

324 453 869,73

31.03.2017 r.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 864 786 203,03

31.03.2017 r.

PZU SFIO Universum

4 419 445 040,78

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

31.03.2017 r.

PZU FIZ Dynamiczny 1 251 109 457,26

31.03.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 496 481 749,47

31.03.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 788 235 711,87

31.03.2017 r.

PZU FIZ Medyczny 138 204 521,90

31.03.2017 r.

PZU FIZ BIS 2 2 186 052 318,50

31.03.2017 r.

PZU FIZ BIS 1 3 955 084 630,63

31.03.2017 r.

PZU FIZ FORTE 1 092 406 859,26

31.03.2017 r.

PZU FIZ Akord 132 989 062,57

31.03.2017 r.

PZU FIZ Surowcowy 36 497 944,79

31.03.2017 r.

PZU FIZ Akcji Focus 191 905 397,84

31.03.2017 r.

PZU FIZ Akcji COMBO 9 986 212,96
31.03.2017 r. Suma aktywów TFI PZU SA 22 939 694 442,43

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.