PZU PZU

Informacje dla inwestorów

 

Data aktualizacji wartości aktywów

Fundusz/Subfundusz

Wartość aktywów netto (w zł)

     

Fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

28.04.2017 r.

PZU Gotówkowy 1 204 603 050,62

28.04.2017 r.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 1 049 103 739,85

28.04.2017 r.

PZU SEJF+  136 258 544,25

28.04.2017 r.

PZU FIO Ochrony Majątku 29 780 673,43

28.04.2017 r.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 2 856 321 873,76

28.04.2017 r.

PZU Zrównoważony 155 580 058,54

28.04.2017 r.

PZU Energia Medycyna Ekologia 440 171 860,30

28.04.2017 r.

PZU Akcji KRAKOWIAK 914 428 887,45

28.04.2017 r.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 125 143 895,77

28.04.2017 r.

PZU Akcji Nowa Europa 22 500 936,13
28.04.2017 r. PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 10 312 220,13
28.04.2017 r. PZU Telekomunikacja Media Technologia 9 210 020,42
28.04.2017 r. PZU Dłużny Aktywny 10 342 397,36

28.04.2017 r.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 23 863 428,02

28.04.2017 r.

PZU Akcji Rynków Wschodzących 10 074 924,73

28.04.2017 r.

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

270 618 397,50

28.04.2017 r.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 664 133 311,81

28.04.2017 r.

PZU SFIO Universum

4 322 802 490,93

Fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące certyfikaty inwestycyjne

28.04.2017 r.

PZU FIZ Dynamiczny 811 391 471,24

31.03.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 496 481 749,47

31.03.2017 r.

PZU FIZ Sektora Nieruchomości 2 788 235 711,87

28.04.2017 r.

PZU FIZ Medyczny 133 058 900,93

31.03.2017 r.

PZU FIZ BIS 2 2 186 052 318,50

31.03.2017 r.

PZU FIZ BIS 1 3 955 084 630,63

28.04.2017 r.

PZU FIZ FORTE 1 070 794 153,32

28.04.2017 r.

PZU FIZ Akord 145 987 927,67

28.04.2017 r.

PZU FIZ Surowcowy 36 267 027,02

28.04.2017 r.

PZU FIZ Akcji Focus 181 830 863,87

28.04.2017 r.

PZU FIZ Akcji COMBO 9 955 776,98
28.04.2017 r. Suma aktywów TFI PZU SA 22 070 391 242,50

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.