Inwestowanie przez telefon

Inwestowanie przez telefon - TFI

 

Zostań uczestnikiem funduszy TFI PZU przez telefon! 

0% opłat manipulacyjnych!

To bardzo proste!

 

Po pierwsze:
Zadzwoń pod numer Infolinii 801 102 104, podaj swoje dane niezbędne do otwarcia rejestru tj. imię, nazwisko, PESEL/data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, adres stały i do korespondencji, telefon kontaktowy, wybrany fundusz/subfundusz. Konieczne jest również podanie adresu, pod który kurier dostarczy dokumenty (np. adres do pracy) oraz numer telefonu kontaktowego, pod którym kurier będzie miał możliwość ustalenia dogodnej dla Ciebie godziny odbioru przesyłki.

Zachęcamy do przeprowadzenia testu odpowiedniości, którego wynik wskaże czy fundusze inwestycyjne są produktami odpowiednimi dla Ciebie.
Infolinia jest czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.


Po drugie:
Do trzech dni roboczych od momentu złożenia zlecenia przez telefon, dostaniesz przesyłkę dostarczoną przez firmę kurierską na wskazany adres. Przesyłka zawierać będzie niezbędne dokumenty do zakończenia procesu otwarcia rejestru.

Z uwagi na poufność danych, przesyłka musi być dostarczona do „rąk własnych” adresata. Kurier, który dostarczy przesyłkę, jest zobowiązany do weryfikacji Twoich danych osobowych wskazanych w zleceniu na podstawie przedłożonego dokumentu tożsamości oraz do przyjęcia podpisów pod dostarczonymi dokumentami.

Wykaz dokumentów, które otrzymasz:

Po trzecie:
Ostatnim etapem jest dokonanie wpłaty na dedykowany wyłącznie Tobie rachunek bankowy, który otrzymałeś wraz ze zleceniem otwarcia pierwszego rejestru. Wpłaty należy dokonać nie wcześniej niż 5 dni po otrzymaniu przesyłki kurierskiej, a nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia zlecenia otwarcia rejestru. w przypadku dokonania wpłaty wcześniej, zostanie ona rozliczona dopiero po otwarciu rejestru.

Na dokumencie wpłaty należy podać nazwę i adres wybranego subfunduszu (al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa), a w polu tytuł wpłaty należy wpisać nr rejestru, który znajdziesz na zleceniu nabycia przekazanym przez kuriera oraz podstawowe dane identyfikujące Ciebie (przynajmniej imię i nazwisko oraz PESEL lub datę urodzenia lub nr dowodu osobistego).

Jeżeli inwestujesz w fundusze TFI PZU po raz pierwszy, Uczestnikiem funduszu zostaniesz z chwilą, gdy za środki wpłacone na dedykowany Tobie rachunek bankowy zostaną przydzielone jednostki uczestnictwa. Potwierdzenie wykonania tej operacji tzw. potwierdzenie transakcji zostanie do Ciebie wysłane listem zwykłym na adres korespondencyjny w ciągu 7 dni od daty rozliczenia transakcji, lub zostaniesz powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail o jego udostępnieniu w aplikacji internetowej (w zależności od wariantu, który wybrałeś).