PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 64.50 64.48 +0.02 +0.03 65.82
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.23 163.98 +0.25 +0.15 166.73
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.01 127.57 +0.44 +0.34 134.04
PZU GOTÓWKOWY 77.96 77.94 +0.02 +0.03 79.96
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.74 48.38 +0.36 +0.74 51.04
PZU ZRÓWNOWAŻONY 76.88 76.88 0.00 0.00 80.50
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 50.21 50.28 -0.07 -0.14 52.58
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.11 73.48 -0.37 -0.50 76.55
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.70 129.60 +0.10 +0.08 136.53
PZU FIO Ochrony Majątku 61.32 61.32 0.00 0.00 62.57
PZU Akcji Rynków Wschodzących 113.34 112.28 +1.06 +0.94 119.31
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 116.88 116.82 +0.06 +0.05 123.03
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 196.84 196.16 +0.68 +0.35 207.20
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.60 98.49 +0.11 +0.11 103.25
PZU SFIO UNIVERSUM 1,327.92 1,327.92 0.00 0.00 1,327.92
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.61 -0.02 -0.04 51.36
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17 53.11
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32 39.18
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.82 48.46 +0.36 +0.74 50.07
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.89 98.79 +0.10 +0.10 101.43
PZU SEJF+ 64.50 64.48 +0.02 +0.03 66.15
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.11 73.48 -0.37 -0.50 74.98
PZU GOTÓWKOWY 77.97 77.95 +0.02 +0.03 79.97
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 50.24 50.32 -0.08 -0.16 51.53
PZU FIO Ochrony Majątku 61.32 61.32 0.00 0.00 62.57
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.89 163.65 +0.24 +0.15 168.09
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.09 127.65 +0.44 +0.34 131.37
PZU ZRÓWNOWAŻONY 76.89 76.88 +0.01 +0.01 78.86
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.61 -0.02 -0.04 51.89
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17 53.65
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32 38.57
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 152.81 152.28 +0.53 +0.35
PZU ZRÓWNOWAŻONY 97.18 97.17 +0.01 +0.01
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 180.21 179.93 +0.28 +0.16
PZU Akcji NOWA EUROPA 66.56 66.07 +0.49 +0.74
PZU Akcji KRAKOWIAK 137.25 137.09 +0.16 +0.12
PZU GOTÓWKOWY 78.81 78.79 +0.02 +0.02
PZU Energia Medycyna Ekologia 72.74 73.11 -0.37 -0.51
PZU SEJF+ 64.66 64.65 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.72 50.75 -0.03 -0.06
PZU Dłużny Aktywny 52.32 52.23 +0.09 +0.17
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.89 37.77 +0.12 +0.32
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 78.97 78.95 +0.02 +0.02
PZU ZRÓWNOWAŻONY 94.32 94.31 +0.01 +0.01
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 178.68 178.41 +0.27 +0.15
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 152.22 151.68 +0.54 +0.36
PZU Akcji KRAKOWIAK 138.84 138.68 +0.16 +0.12
PZU Akcji NOWA EUROPA 65.22 64.73 +0.49 +0.76
PZU Energia Medycyna Ekologia 72.37 72.74 -0.37 -0.51
PZU SEJF+ 64.75 64.74 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.91 50.94 -0.03 -0.06
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 77.96 77.94 +0.02 +0.03
PZU ZRÓWNOWAŻONY 89.87 89.86 +0.01 +0.01
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 180.81 180.53 +0.28 +0.16
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 154.15 153.61 +0.54 +0.35
PZU Akcji KRAKOWIAK 142.24 142.07 +0.17 +0.12
PZU Akcji NOWA EUROPA 60.40 59.95 +0.45 +0.75
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.11 73.48 -0.37 -0.50
PZU SEJF+ 64.50 64.48 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.61 -0.02 -0.04
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 28.04 28.09 -0.05 -0.18 29.52
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 47.23 47.17 +0.06 +0.13 49.72
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 31.12 31.17 -0.05 -0.16 32.76
PZU Akcji Rynków Wschodzących 27.19 27.00 +0.19 +0.70 28.62
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 55.53 55.12 +0.41 +0.74
PZU ZRÓWNOWAŻONY 84.59 84.58 +0.01 +0.01
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 171.74 171.47 +0.27 +0.16
PZU Akcji KRAKOWIAK 112.63 112.49 +0.14 +0.12
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 138.29 137.80 +0.49 +0.36
PZU GOTÓWKOWY 79.41 79.38 +0.03 +0.04
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.46 73.84 -0.38 -0.52
PZU SEJF+ 64.53 64.52 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.84 50.86 -0.02 -0.04
PZU Dłużny Aktywny 52.59 52.49 +0.10 +0.18
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.63 38.51 +0.12 +0.32
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 81.96 81.94 +0.02 +0.02 81.96
PZU ZRÓWNOWAŻONY 86.91 86.90 +0.01 +0.01 91.01
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.74 48.38 +0.36 +0.74 51.04
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 60.40 60.49 -0.09 -0.15 63.25
PZU Akcji KRAKOWIAK 120.90 120.76 +0.14 +0.12 126.60
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 170.59 170.33 +0.26 +0.15 173.19
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 143.76 143.26 +0.50 +0.35 150.53
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.61 -0.02 -0.04 51.36
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17 53.11
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32 39.18
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 77.12 77.12 0.00 0.00 79.92
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.16 127.71 +0.45 +0.35 132.81
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.16 163.91 +0.25 +0.15 170.11
PZU GOTÓWKOWY 77.94 77.92 +0.02 +0.03 80.77
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.86 49.49 +0.37 +0.75 51.67
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.95 98.84 +0.11 +0.11 102.54
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.61 -0.02 -0.04 52.42
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17 54.21
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32 38.97
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 102.59 102.48 +0.11 +0.11
PZU Akcji NOWA EUROPA 50.48 50.10 +0.38 +0.76
PZU ZRÓWNOWAŻONY 77.98 77.98 0.00 0.00
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132.88 132.42 +0.46 +0.35
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.41 167.15 +0.26 +0.16
PZU GOTÓWKOWY 78.65 78.63 +0.02 +0.02
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.11 73.48 -0.37 -0.50
PZU SEJF+ 64.54 64.53 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.61 50.63 -0.02 -0.04
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.60 98.49 +0.11 +0.11 102.71
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.74 48.38 +0.36 +0.74 50.77
PZU ZRÓWNOWAŻONY 76.88 76.88 0.00 0.00 80.08
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.01 127.57 +0.44 +0.34 133.34
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.11 73.48 -0.37 -0.50 76.16
PZU SEJF+ 64.50 64.48 +0.02 +0.03 65.15
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.23 163.98 +0.25 +0.15 165.06
PZU GOTÓWKOWY 78.60 78.57 +0.03 +0.04 79.39
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 50.21 50.28 -0.07 -0.14 52.30
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 196.84 196.16 +0.68 +0.35 205.04
PZU Akcji Rynków Wschodzących 113.34 112.28 +1.06 +0.94 118.06
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 118.03 117.97 +0.06 +0.05 122.95
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.70 129.60 +0.10 +0.08 135.10
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.61 -0.02 -0.04 51.10
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17 52.84
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32 38.97
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii O) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU iPuls Gotówka 99.95 100.00 -0.05 -0.05 99.95
PZU iPuls Obligacje Polskie 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii O

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 113.16 113.03 +0.13 +0.12
PZU Akcji NOWA EUROPA 55.91 55.49 +0.42 +0.76
PZU ZRÓWNOWAŻONY 85.04 85.03 +0.01 +0.01
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 139.44 138.95 +0.49 +0.35
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 172.22 171.95 +0.27 +0.16
PZU GOTÓWKOWY 79.61 79.59 +0.02 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.61 -0.02 -0.04
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 103.29 103.17 +0.12 +0.12
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.74 48.38 +0.36 +0.74
PZU ZRÓWNOWAŻONY 79.57 79.56 +0.01 +0.01
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.56 131.10 +0.46 +0.35
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 166.92 166.66 +0.26 +0.16
PZU GOTÓWKOWY 78.45 78.43 +0.02 +0.03
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii U) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 18.04.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 99.94 99.82 +0.12 +0.12
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.12 48.76 +0.36 +0.74
PZU ZRÓWNOWAŻONY 77.55 77.54 +0.01 +0.01
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.00 128.55 +0.45 +0.35
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.11 73.48 -0.37 -0.50
PZU SEJF+ 64.54 64.53 +0.01 +0.02
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.95 164.70 +0.25 +0.15
PZU GOTÓWKOWY 78.09 78.07 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.65 50.68 -0.03 -0.06
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.49 +0.12 +0.32
PZU Dłużny Aktywny 52.31 52.22 +0.09 +0.17
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii U

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. Znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.