PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 62.20 62.24 -0.04 -0.06 63.47
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.41 160.77 -0.36 -0.22 161.22
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.15 128.78 +0.37 +0.29 135.24
PZU GOTÓWKOWY 75.11 75.12 -0.01 -0.01 77.04
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.88 44.62 +0.26 +0.58 46.99
PZU ZRÓWNOWAŻONY 71.01 70.61 +0.40 +0.57 74.36
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52.90 52.58 +0.32 +0.61 55.39
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.88 86.66 -1.78 -2.05 88.88
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 132.36 132.53 -0.17 -0.13 139.33
PZU FIO Ochrony Majątku 60.64 60.64 0.00 0.00 61.88
PZU Akcji Rynków Wschodzących 99.01 98.68 +0.33 +0.33 104.22
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 113.62 112.82 +0.80 +0.71 119.60
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 184.87 184.67 +0.20 +0.11 194.60
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.99 90.13 +0.86 +0.95 95.28
PZU SFIO UNIVERSUM 1,375.58 1,376.75 -1.17 -0.08 1,375.58
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02 50.23
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02 52.20
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.95 44.69 +0.26 +0.58 46.10
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.19 90.33 +0.86 +0.95 93.53
PZU SEJF+ 62.20 62.24 -0.04 -0.06 63.79
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.88 86.66 -1.78 -2.05 87.06
PZU GOTÓWKOWY 75.12 75.13 -0.01 -0.01 77.05
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52.94 52.62 +0.32 +0.61 54.30
PZU FIO Ochrony Majątku 60.64 60.64 0.00 0.00 61.88
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.08 160.44 -0.36 -0.22 164.18
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.23 128.86 +0.37 +0.29 132.54
PZU ZRÓWNOWAŻONY 71.01 70.62 +0.39 +0.55 72.83
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02 51.01
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02 51.39
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.28 149.85 +0.43 +0.29
PZU ZRÓWNOWAŻONY 86.74 86.25 +0.49 +0.57
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 173.57 173.96 -0.39 -0.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 58.59 58.25 +0.34 +0.58
PZU Akcji KRAKOWIAK 120.71 119.56 +1.15 +0.96
PZU GOTÓWKOWY 75.69 75.70 -0.01 -0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.88 86.66 -1.78 -2.05
PZU SEJF+ 62.20 62.24 -0.04 -0.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 75.96 75.98 -0.02 -0.03
PZU ZRÓWNOWAŻONY 84.72 84.24 +0.48 +0.57
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 172.63 173.02 -0.39 -0.22
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.27 149.84 +0.43 +0.29
PZU Akcji KRAKOWIAK 122.78 121.61 +1.17 +0.96
PZU Akcji NOWA EUROPA 57.76 57.43 +0.33 +0.58
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.88 86.66 -1.78 -2.05
PZU SEJF+ 62.20 62.24 -0.04 -0.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 75.11 75.12 -0.01 -0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.16 79.70 +0.46 +0.58
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 173.75 174.14 -0.39 -0.22
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 151.24 150.80 +0.44 +0.29
PZU Akcji KRAKOWIAK 124.81 123.62 +1.19 +0.96
PZU Akcji NOWA EUROPA 53.04 52.73 +0.31 +0.59
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.88 86.66 -1.78 -2.05
PZU SEJF+ 62.20 62.24 -0.04 -0.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 26.41 26.29 +0.12 +0.46 27.80
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 42.98 43.03 -0.05 -0.12 45.24
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 30.77 30.88 -0.11 -0.36 32.39
PZU Akcji Rynków Wschodzących 23.02 22.99 +0.03 +0.13 24.23
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.65 48.37 +0.28 +0.58
PZU ZRÓWNOWAŻONY 75.33 74.91 +0.42 +0.56
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.90 165.27 -0.37 -0.22
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.75 97.81 +0.94 +0.96
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 135.47 135.08 +0.39 +0.29
PZU GOTÓWKOWY 75.97 75.98 -0.01 -0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.88 86.66 -1.78 -2.05
PZU SEJF+ 62.20 62.24 -0.04 -0.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 78.44 78.45 -0.01 -0.01 78.44
PZU ZRÓWNOWAŻONY 79.06 78.61 +0.45 +0.57 82.79
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.88 44.62 +0.26 +0.58 46.99
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 62.07 61.70 +0.37 +0.60 64.99
PZU Akcji KRAKOWIAK 108.75 107.72 +1.03 +0.96 113.87
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 165.85 166.22 -0.37 -0.22 166.68
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 143.03 142.61 +0.42 +0.30 149.77
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02 49.98
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02 52.20
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 71.23 70.83 +0.40 +0.56 73.81
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.30 128.93 +0.37 +0.29 133.99
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.34 160.70 -0.36 -0.22 166.16
PZU GOTÓWKOWY 75.09 75.11 -0.02 -0.03 77.81
PZU Akcji NOWA EUROPA 45.91 45.64 +0.27 +0.59 47.58
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.24 90.38 +0.86 +0.95 94.55
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02 51.53
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02 51.93
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 92.41 91.53 +0.88 +0.96
PZU Akcji NOWA EUROPA 45.47 45.21 +0.26 +0.58
PZU ZRÓWNOWAŻONY 71.09 70.69 +0.40 +0.57
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132.59 132.21 +0.38 +0.29
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.62 162.98 -0.36 -0.22
PZU GOTÓWKOWY 75.71 75.72 -0.01 -0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.88 86.66 -1.78 -2.05
PZU SEJF+ 62.21 62.26 -0.05 -0.08
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.99 90.13 +0.86 +0.95 94.78
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.88 44.62 +0.26 +0.58 46.75
PZU ZRÓWNOWAŻONY 71.01 70.61 +0.40 +0.57 73.97
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.15 128.78 +0.37 +0.29 134.53
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.88 86.66 -1.78 -2.05 88.42
PZU SEJF+ 62.20 62.24 -0.04 -0.06 62.83
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.41 160.77 -0.36 -0.22 161.22
PZU GOTÓWKOWY 75.20 75.21 -0.01 -0.01 75.96
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52.90 52.58 +0.32 +0.61 55.10
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 184.87 184.67 +0.20 +0.11 192.57
PZU Akcji Rynków Wschodzących 99.01 98.68 +0.33 +0.33 103.14
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 113.62 112.82 +0.80 +0.71 118.35
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 132.36 132.53 -0.17 -0.13 137.88
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02 50.23
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02 51.93
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.68 97.74 +0.94 +0.96
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.68 48.39 +0.29 +0.60
PZU ZRÓWNOWAŻONY 75.38 74.95 +0.43 +0.57
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 135.85 135.46 +0.39 +0.29
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.97 165.34 -0.37 -0.22
PZU GOTÓWKOWY 76.04 76.05 -0.01 -0.01
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.73 49.72 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 50.11 50.12 -0.01 -0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 29.09.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.99 90.13 +0.86 +0.95
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.88 44.62 +0.26 +0.58
PZU ZRÓWNOWAŻONY 71.01 70.61 +0.40 +0.57
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.15 128.78 +0.37 +0.29
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.41 160.77 -0.36 -0.22
PZU GOTÓWKOWY 75.11 75.12 -0.01 -0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz wierzytelności wobec tych podmiotów, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.