PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 61.88 61.86 +0.02 +0.03 63.14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.03 159.85 +0.18 +0.11 160.83
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.31 129.70 -0.39 -0.30 135.40
PZU GOTÓWKOWY 74.08 74.07 +0.01 +0.01 75.98
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.57 45.66 -1.09 -2.39 46.67
PZU ZRÓWNOWAŻONY 67.91 68.45 -0.54 -0.79 71.11
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 47.44 47.73 -0.29 -0.61 49.68
PZU Energia Medycyna Ekologia 99.92 100.52 -0.60 -0.60 104.63
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 127.04 127.05 -0.01 -0.01 133.73
PZU FIO Ochrony Majątku 60.45 60.45 0.00 0.00 61.68
PZU Akcji Rynków Wschodzących 98.35 99.54 -1.19 -1.20 103.53
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 93.39 94.18 -0.79 -0.84 98.31
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 188.20 189.61 -1.41 -0.74 198.11
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.77 91.90 -1.13 -1.23 95.05
PZU SFIO UNIVERSUM 1,389.07 1,391.08 -2.01 -0.14 1,389.07
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.64 45.73 -1.09 -2.38 45.78
PZU Akcji KRAKOWIAK 90.96 92.09 -1.13 -1.23 93.29
PZU SEJF+ 61.88 61.86 +0.02 +0.03 63.47
PZU Energia Medycyna Ekologia 99.92 100.52 -0.60 -0.60 99.92
PZU GOTÓWKOWY 74.09 74.08 +0.01 +0.01 75.99
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 47.48 47.77 -0.29 -0.61 47.48
PZU FIO Ochrony Majątku 60.45 60.45 0.00 0.00 62.00
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 159.70 159.52 +0.18 +0.11
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.40 129.79 -0.39 -0.30 132.72
PZU ZRÓWNOWAŻONY 67.92 68.46 -0.54 -0.79 69.66
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 148.38 148.82 -0.44 -0.30
PZU ZRÓWNOWAŻONY 81.43 82.07 -0.64 -0.78
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 171.84 171.65 +0.19 +0.11
PZU Akcji NOWA EUROPA 56.77 58.15 -1.38 -2.37
PZU Akcji KRAKOWIAK 117.33 118.78 -1.45 -1.22
PZU GOTÓWKOWY 74.53 74.52 +0.01 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 74.85 74.84 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 79.80 80.43 -0.63 -0.78
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 171.20 171.01 +0.19 +0.11
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 148.69 149.13 -0.44 -0.30
PZU Akcji KRAKOWIAK 119.69 121.17 -1.48 -1.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 56.16 57.52 -1.36 -2.36
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 74.08 74.07 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 75.22 75.81 -0.59 -0.78
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 171.80 171.61 +0.19 +0.11
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 149.14 149.58 -0.44 -0.29
PZU Akcji KRAKOWIAK 121.16 122.66 -1.50 -1.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 51.33 52.58 -1.25 -2.38
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w eur) Wartość poprzednia j.u. (w eur) Zmiana wartości j.u. (w eur) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w eur)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 21.92 22.21 -0.29 -1.31 23.07
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 44.17 44.72 -0.55 -1.23 46.49
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 29.82 29.97 -0.15 -0.50 31.39
PZU Akcji Rynków Wschodzących 23.08 23.48 -0.40 -1.70 24.29
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 47.02 48.17 -1.15 -2.39
PZU ZRÓWNOWAŻONY 70.63 71.18 -0.55 -0.77
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.98 162.80 +0.18 +0.11
PZU Akcji KRAKOWIAK 95.82 97.00 -1.18 -1.22
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 133.48 133.87 -0.39 -0.29
PZU GOTÓWKOWY 74.64 74.63 +0.01 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 77.10 77.09 +0.01 +0.01 77.10
PZU ZRÓWNOWAŻONY 74.97 75.56 -0.59 -0.78 78.50
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.57 45.66 -1.09 -2.39 45.02
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 54.92 55.25 -0.33 -0.60 57.51
PZU Akcji KRAKOWIAK 107.02 108.34 -1.32 -1.22 112.06
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 165.03 164.85 +0.18 +0.11 165.86
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 142.12 142.55 -0.43 -0.30 148.82
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 68.13 68.67 -0.54 -0.79 70.60
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.46 129.85 -0.39 -0.30 134.16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 159.95 159.78 +0.17 +0.11 165.75
PZU GOTÓWKOWY 74.06 74.05 +0.01 +0.01 76.75
PZU Akcji NOWA EUROPA 45.59 46.70 -1.11 -2.38 47.24
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.01 92.14 -1.13 -1.23 94.31
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.00 92.12 -1.12 -1.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.79 45.88 -1.09 -2.38
PZU ZRÓWNOWAŻONY 67.50 68.04 -0.54 -0.79
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.97 132.36 -0.39 -0.30
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.73 161.55 +0.18 +0.11
PZU GOTÓWKOWY 74.63 74.62 +0.01 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 24.11.2015

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 95.47 96.65 -1.18 -1.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 46.89 48.03 -1.14 -2.37
PZU ZRÓWNOWAŻONY 70.49 71.04 -0.55 -0.77
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 133.46 133.85 -0.39 -0.29
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.84 162.66 +0.18 +0.11
PZU GOTÓWKOWY 74.65 74.64 +0.01 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz wierzytelności wobec tych podmiotów, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.