PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 62.46 62.45 +0.01 +0.02 63.73
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.14 162.17 -0.03 -0.02 162.95
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130.32 130.49 -0.17 -0.13 136.46
PZU GOTÓWKOWY 75.26 75.25 +0.01 +0.01 77.19
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.16 44.20 -0.04 -0.09 46.24
PZU ZRÓWNOWAŻONY 70.39 70.50 -0.11 -0.16 73.71
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 51.37 51.33 +0.04 +0.08 53.79
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.96 85.77 -0.81 -0.94 88.96
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 132.06 132.08 -0.02 -0.02 139.01
PZU FIO Ochrony Majątku 60.65 60.66 -0.01 -0.02 61.89
PZU Akcji Rynków Wschodzących 98.00 98.23 -0.23 -0.23 103.16
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 111.25 111.53 -0.28 -0.25 117.11
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 183.26 183.99 -0.73 -0.40 192.91
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.07 91.33 -0.26 -0.28 95.36
PZU SFIO UNIVERSUM 1,378.14 1,379.09 -0.95 -0.07 1,378.14
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00 50.25
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01 52.05
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.23 44.27 -0.04 -0.09 45.36
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.27 91.53 -0.26 -0.28 93.61
PZU SEJF+ 62.46 62.45 +0.01 +0.02 64.06
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.96 85.77 -0.81 -0.94 87.14
PZU GOTÓWKOWY 75.26 75.26 0.00 0.00 77.19
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 51.41 51.37 +0.04 +0.08 52.73
PZU FIO Ochrony Majątku 60.65 60.66 -0.01 -0.02 61.89
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.81 161.84 -0.03 -0.02 165.96
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130.41 130.58 -0.17 -0.13 133.75
PZU ZRÓWNOWAŻONY 70.40 70.51 -0.11 -0.16 72.21
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00 51.03
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01 51.25
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 151.41 151.60 -0.19 -0.12
PZU ZRÓWNOWAŻONY 85.81 85.95 -0.14 -0.16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 175.29 175.32 -0.03 -0.02
PZU Akcji NOWA EUROPA 57.49 57.54 -0.05 -0.09
PZU Akcji KRAKOWIAK 120.47 120.80 -0.33 -0.27
PZU GOTÓWKOWY 75.82 75.82 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.96 85.77 -0.81 -0.94
PZU SEJF+ 62.46 62.45 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 76.10 76.10 0.00 0.00
PZU ZRÓWNOWAŻONY 83.84 83.97 -0.13 -0.16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 174.38 174.41 -0.03 -0.02
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 151.44 151.63 -0.19 -0.12
PZU Akcji KRAKOWIAK 122.57 122.91 -0.34 -0.28
PZU Akcji NOWA EUROPA 56.70 56.75 -0.05 -0.09
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.96 85.77 -0.81 -0.94
PZU SEJF+ 62.46 62.45 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 75.26 75.25 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 79.29 79.41 -0.12 -0.15
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 175.45 175.48 -0.03 -0.02
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 152.35 152.54 -0.19 -0.12
PZU Akcji KRAKOWIAK 124.54 124.88 -0.34 -0.27
PZU Akcji NOWA EUROPA 52.04 52.08 -0.04 -0.08
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.96 85.77 -0.81 -0.94
PZU SEJF+ 62.46 62.45 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 25.82 25.87 -0.05 -0.19 27.18
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 42.52 42.67 -0.15 -0.35 44.76
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 30.64 30.63 +0.01 +0.03 32.25
PZU Akcji Rynków Wschodzących 22.74 22.78 -0.04 -0.18 23.94
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 47.73 47.77 -0.04 -0.08
PZU ZRÓWNOWAŻONY 74.51 74.63 -0.12 -0.16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 166.50 166.53 -0.03 -0.02
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.53 98.80 -0.27 -0.27
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 136.45 136.63 -0.18 -0.13
PZU GOTÓWKOWY 76.09 76.08 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.96 85.77 -0.81 -0.94
PZU SEJF+ 62.46 62.45 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 78.56 78.56 0.00 0.00 78.56
PZU ZRÓWNOWAŻONY 78.30 78.42 -0.12 -0.15 81.99
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.16 44.20 -0.04 -0.09 46.24
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 60.19 60.14 +0.05 +0.08 63.03
PZU Akcji KRAKOWIAK 108.68 108.98 -0.30 -0.28 113.80
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.59 167.62 -0.03 -0.02 168.43
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 144.20 144.39 -0.19 -0.13 150.99
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00 50.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01 52.05
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 70.61 70.73 -0.12 -0.17 73.17
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130.47 130.64 -0.17 -0.13 135.20
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.07 162.10 -0.03 -0.02 167.95
PZU GOTÓWKOWY 75.24 75.24 0.00 0.00 77.97
PZU Akcji NOWA EUROPA 45.17 45.21 -0.04 -0.09 46.81
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.32 91.58 -0.26 -0.28 94.63
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00 51.55
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01 51.78
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 92.36 92.61 -0.25 -0.27
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.69 44.72 -0.03 -0.07
PZU ZRÓWNOWAŻONY 70.52 70.64 -0.12 -0.17
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 133.71 133.88 -0.17 -0.13
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.32 164.35 -0.03 -0.02
PZU GOTÓWKOWY 75.85 75.85 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.96 85.77 -0.81 -0.94
PZU SEJF+ 62.47 62.46 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.07 91.33 -0.26 -0.28 94.86
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.16 44.20 -0.04 -0.09 46.00
PZU ZRÓWNOWAŻONY 70.39 70.50 -0.11 -0.16 73.32
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130.32 130.49 -0.17 -0.13 135.75
PZU Energia Medycyna Ekologia 84.96 85.77 -0.81 -0.94 88.50
PZU SEJF+ 62.46 62.45 +0.01 +0.02 63.09
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.14 162.17 -0.03 -0.02 162.95
PZU GOTÓWKOWY 75.31 75.31 0.00 0.00 76.07
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 51.37 51.33 +0.04 +0.08 53.51
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 183.26 183.99 -0.73 -0.40 190.90
PZU Akcji Rynków Wschodzących 98.00 98.23 -0.23 -0.23 102.08
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 111.25 111.53 -0.28 -0.25 115.89
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 132.06 132.08 -0.02 -0.02 137.56
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00 50.25
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01 51.78
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.43 98.70 -0.27 -0.27
PZU Akcji NOWA EUROPA 47.73 47.77 -0.04 -0.08
PZU ZRÓWNOWAŻONY 74.53 74.65 -0.12 -0.16
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 136.79 136.96 -0.17 -0.12
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 166.55 166.58 -0.03 -0.02
PZU GOTÓWKOWY 76.15 76.15 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.75 49.75 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 49.96 49.96 +0.00 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 25.08.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.07 91.33 -0.26 -0.28
PZU Akcji NOWA EUROPA 44.16 44.20 -0.04 -0.09
PZU ZRÓWNOWAŻONY 70.39 70.50 -0.11 -0.16
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130.32 130.49 -0.17 -0.13
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.14 162.17 -0.03 -0.02
PZU GOTÓWKOWY 75.26 75.25 +0.01 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz wierzytelności wobec tych podmiotów, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.