PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 63.38 63.37 +0.01 +0.02 64.67
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.88 161.89 -0.01 -0.01 162.69
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 138.84 138.65 +0.19 +0.14 145.38
PZU GOTÓWKOWY 76.55 76.53 +0.02 +0.03 78.51
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.65 48.40 +0.25 +0.52 50.94
PZU ZRÓWNOWAŻONY 82.63 82.51 +0.12 +0.14 86.52
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 57.30 57.26 +0.04 +0.07 60.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 86.78 86.55 +0.23 +0.27 90.87
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 131.30 131.18 +0.12 +0.09 138.21
PZU FIO Ochrony Majątku 60.95 60.95 0.00 0.00 62.19
PZU Akcji Rynków Wschodzących 107.99 107.87 +0.12 +0.11 113.67
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 134.29 133.85 +0.44 +0.33 141.36
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 199.24 199.28 -0.04 -0.02 209.73
PZU Akcji KRAKOWIAK 110.72 110.23 +0.49 +0.44 115.94
PZU SFIO UNIVERSUM 1,420.10 1,416.51 +3.59 +0.25 1,420.10
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.84 50.78 +0.06 +0.12 51.35
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00 51.88
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48 46.09
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.73 48.47 +0.26 +0.54 49.98
PZU Akcji KRAKOWIAK 111.01 110.52 +0.49 +0.44 113.86
PZU SEJF+ 63.38 63.37 +0.01 +0.02 65.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 86.78 86.55 +0.23 +0.27 89.01
PZU GOTÓWKOWY 76.55 76.54 +0.01 +0.01 78.51
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 57.33 57.30 +0.03 +0.05 58.80
PZU FIO Ochrony Majątku 60.95 60.95 0.00 0.00 62.19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.55 161.55 0.00 0.00 165.69
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 138.92 138.73 +0.19 +0.14 142.48
PZU ZRÓWNOWAŻONY 82.64 82.52 +0.12 +0.14 84.76
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.84 50.78 +0.06 +0.12 52.14
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00 52.68
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48 45.38
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 163.76 163.53 +0.23 +0.14
PZU ZRÓWNOWAŻONY 102.79 102.63 +0.16 +0.16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 176.47 176.47 0.00 0.00
PZU Akcji NOWA EUROPA 65.05 64.71 +0.34 +0.52
PZU Akcji KRAKOWIAK 150.67 150.00 +0.67 +0.45
PZU GOTÓWKOWY 77.27 77.26 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 86.09 85.86 +0.23 +0.27
PZU SEJF+ 63.43 63.42 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.88 50.82 +0.06 +0.12
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 77.48 77.47 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 100.06 99.91 +0.15 +0.15
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 175.23 175.22 +0.01 +0.01
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 163.41 163.18 +0.23 +0.14
PZU Akcji KRAKOWIAK 152.81 152.12 +0.69 +0.45
PZU Akcji NOWA EUROPA 63.91 63.58 +0.33 +0.52
PZU Energia Medycyna Ekologia 85.59 85.36 +0.23 +0.27
PZU SEJF+ 63.61 63.60 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.11 51.05 +0.06 +0.12
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 76.55 76.53 +0.02 +0.03
PZU ZRÓWNOWAŻONY 95.02 94.88 +0.14 +0.15
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 176.86 176.86 0.00 0.00
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 165.00 164.77 +0.23 +0.14
PZU Akcji KRAKOWIAK 155.98 155.28 +0.70 +0.45
PZU Akcji NOWA EUROPA 58.96 58.65 +0.31 +0.53
PZU Energia Medycyna Ekologia 86.78 86.55 +0.23 +0.27
PZU SEJF+ 63.38 63.37 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.84 50.78 +0.06 +0.12
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 31.52 31.45 +0.07 +0.22 33.18
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 46.76 46.82 -0.06 -0.13 49.22
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 30.81 30.82 -0.01 -0.03 32.43
PZU Akcji Rynków Wschodzących 25.34 25.35 -0.01 -0.04 26.67
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 54.15 53.86 +0.29 +0.54
PZU ZRÓWNOWAŻONY 89.38 89.24 +0.14 +0.16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.92 167.92 0.00 0.00
PZU Akcji KRAKOWIAK 123.46 122.90 +0.56 +0.46
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 147.92 147.71 +0.21 +0.14
PZU GOTÓWKOWY 77.71 77.70 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 86.43 86.20 +0.23 +0.27
PZU SEJF+ 62.96 62.94 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.93 50.88 +0.05 +0.10
PZU Dłużny Aktywny 51.63 51.63 -0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.72 44.50 +0.21 +0.48
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 80.24 80.23 +0.01 +0.01 80.24
PZU ZRÓWNOWAŻONY 92.76 92.62 +0.14 +0.15 97.13
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.65 48.40 +0.25 +0.52 50.94
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 68.12 68.08 +0.04 +0.06 71.33
PZU Akcji KRAKOWIAK 134.13 133.54 +0.59 +0.44 140.45
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.79 167.79 0.00 0.00 168.63
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 154.89 154.68 +0.21 +0.14 162.19
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.84 50.78 +0.06 +0.12 51.10
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00 51.88
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48 46.09
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 82.89 82.77 +0.12 +0.14 85.90
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 139.00 138.81 +0.19 +0.14 144.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.81 161.81 0.00 0.00 167.68
PZU GOTÓWKOWY 76.53 76.52 +0.01 +0.01 79.31
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.76 49.51 +0.25 +0.50 51.56
PZU Akcji KRAKOWIAK 111.07 110.58 +0.49 +0.44 115.10
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.84 50.78 +0.06 +0.12 52.68
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00 53.22
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48 45.85
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 113.91 113.40 +0.51 +0.45
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.87 49.61 +0.26 +0.52
PZU ZRÓWNOWAŻONY 83.21 83.09 +0.12 +0.14
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 143.39 143.19 +0.20 +0.14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.59 164.59 0.00 0.00
PZU GOTÓWKOWY 77.19 77.18 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 86.78 86.55 +0.23 +0.27
PZU SEJF+ 63.45 63.44 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.84 50.78 +0.06 +0.12
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 110.72 110.23 +0.49 +0.44 115.33
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.65 48.40 +0.25 +0.52 50.68
PZU ZRÓWNOWAŻONY 82.63 82.51 +0.12 +0.14 86.07
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 138.84 138.65 +0.19 +0.14 144.63
PZU Energia Medycyna Ekologia 86.78 86.55 +0.23 +0.27 90.40
PZU SEJF+ 63.38 63.37 +0.01 +0.02 64.02
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.88 161.89 -0.01 -0.01 162.69
PZU GOTÓWKOWY 76.92 76.91 +0.01 +0.01 77.70
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 57.30 57.26 +0.04 +0.07 59.69
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 199.24 199.28 -0.04 -0.02 207.54
PZU Akcji Rynków Wschodzących 107.99 107.87 +0.12 +0.11 112.49
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 134.29 133.85 +0.44 +0.33 139.89
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 131.30 131.18 +0.12 +0.09 136.77
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.84 50.78 +0.06 +0.12 51.35
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00 51.88
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48 45.85
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 123.73 123.17 +0.56 +0.46
PZU Akcji NOWA EUROPA 54.35 54.07 +0.28 +0.52
PZU ZRÓWNOWAŻONY 89.65 89.51 +0.14 +0.16
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 148.76 148.55 +0.21 +0.14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 168.20 168.20 0.00 0.00
PZU GOTÓWKOWY 77.85 77.83 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.84 50.78 +0.06 +0.12
PZU Dłużny Aktywny 51.36 51.36 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 44.25 44.04 +0.21 +0.48
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 26.07.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 113.22 112.71 +0.51 +0.45
PZU Akcji NOWA EUROPA 48.65 48.40 +0.25 +0.52
PZU ZRÓWNOWAŻONY 84.01 83.88 +0.13 +0.16
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 140.68 140.48 +0.20 +0.14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.16 163.15 +0.01 +0.01
PZU GOTÓWKOWY 76.78 76.77 +0.01 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. Znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.