PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 62.24 62.26 -0.02 -0.03 63.51
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 156.52 156.77 -0.25 -0.16 157.31
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.67 128.54 +0.13 +0.10 134.73
PZU GOTÓWKOWY 74.89 74.92 -0.03 -0.04 76.81
PZU Akcji NOWA EUROPA 45.98 45.53 +0.45 +0.99 48.15
PZU ZRÓWNOWAŻONY 72.98 72.40 +0.58 +0.80 76.42
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53.67 53.47 +0.20 +0.37 56.20
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.56 79.79 -0.23 -0.29 83.31
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.47 129.60 -0.13 -0.10 136.28
PZU FIO Ochrony Majątku 60.64 60.64 0.00 0.00 61.88
PZU Akcji Rynków Wschodzących 100.69 98.68 +2.01 +2.04 105.99
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 124.74 123.46 +1.28 +1.04 131.31
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 194.35 191.50 +2.85 +1.49 204.58
PZU Akcji KRAKOWIAK 96.47 95.78 +0.69 +0.72 101.02
PZU SFIO UNIVERSUM 1,378.50 1,375.46 +3.04 +0.22 1,378.50
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10 50.17
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10 50.35
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37 50.69
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 46.05 45.60 +0.45 +0.99 47.23
PZU Akcji KRAKOWIAK 96.69 96.00 +0.69 +0.72 99.17
PZU SEJF+ 62.24 62.26 -0.02 -0.03 63.84
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.56 79.79 -0.23 -0.29 81.60
PZU GOTÓWKOWY 74.90 74.93 -0.03 -0.04 76.82
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53.71 53.51 +0.20 +0.37 55.09
PZU FIO Ochrony Majątku 60.64 60.64 0.00 0.00 61.88
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 156.19 156.45 -0.26 -0.17 160.19
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.76 128.63 +0.13 +0.10 132.06
PZU ZRÓWNOWAŻONY 72.99 72.41 +0.58 +0.80 74.86
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10 50.94
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10 51.13
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37 49.91
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.20 150.04 +0.16 +0.11
PZU ZRÓWNOWAŻONY 89.53 88.81 +0.72 +0.81
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 169.65 169.92 -0.27 -0.16
PZU Akcji NOWA EUROPA 60.36 59.76 +0.60 +1.00
PZU Akcji KRAKOWIAK 128.74 127.81 +0.93 +0.73
PZU GOTÓWKOWY 75.51 75.53 -0.02 -0.03
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.56 79.79 -0.23 -0.29
PZU SEJF+ 62.24 62.26 -0.02 -0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 75.76 75.79 -0.03 -0.04
PZU ZRÓWNOWAŻONY 87.38 86.67 +0.71 +0.82
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 168.67 168.94 -0.27 -0.16
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.12 149.96 +0.16 +0.11
PZU Akcji KRAKOWIAK 130.85 129.91 +0.94 +0.72
PZU Akcji NOWA EUROPA 59.46 58.87 +0.59 +1.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.56 79.79 -0.23 -0.29
PZU SEJF+ 62.24 62.26 -0.02 -0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 74.89 74.92 -0.03 -0.04
PZU ZRÓWNOWAŻONY 82.74 82.08 +0.66 +0.80
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 169.87 170.14 -0.27 -0.16
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 151.20 151.04 +0.16 +0.11
PZU Akcji KRAKOWIAK 133.15 132.19 +0.96 +0.73
PZU Akcji NOWA EUROPA 54.66 54.12 +0.54 +1.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.56 79.79 -0.23 -0.29
PZU SEJF+ 62.24 62.26 -0.02 -0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 28.09 27.91 +0.18 +0.64 29.57
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 43.77 43.29 +0.48 +1.11 46.07
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 29.16 29.30 -0.14 -0.48 30.69
PZU Akcji Rynków Wschodzących 22.68 22.31 +0.37 +1.66 23.87
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 50.15 49.66 +0.49 +0.99
PZU ZRÓWNOWAŻONY 77.78 77.15 +0.63 +0.82
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.24 161.49 -0.25 -0.16
PZU Akcji KRAKOWIAK 105.35 104.59 +0.76 +0.73
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 135.46 135.32 +0.14 +0.10
PZU GOTÓWKOWY 75.82 75.85 -0.03 -0.04
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.56 79.79 -0.23 -0.29
PZU SEJF+ 62.24 62.26 -0.02 -0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 78.27 78.30 -0.03 -0.04 78.27
PZU ZRÓWNOWAŻONY 81.41 80.76 +0.65 +0.80 85.25
PZU Akcji NOWA EUROPA 45.98 45.53 +0.45 +0.99 48.15
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 63.17 62.93 +0.24 +0.38 66.15
PZU Akcji KRAKOWIAK 115.66 114.83 +0.83 +0.72 121.11
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.92 162.18 -0.26 -0.16 162.73
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 142.75 142.60 +0.15 +0.10 149.48
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10 49.92
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10 50.35
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37 50.69
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 73.21 72.63 +0.58 +0.80 75.87
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.82 128.69 +0.13 +0.10 133.49
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 156.45 156.70 -0.25 -0.16 162.12
PZU GOTÓWKOWY 74.88 74.91 -0.03 -0.04 77.60
PZU Akcji NOWA EUROPA 47.03 46.57 +0.46 +0.99 48.74
PZU Akcji KRAKOWIAK 96.74 96.05 +0.69 +0.72 100.25
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10 51.47
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10 51.66
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37 50.42
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.26 97.56 +0.70 +0.72
PZU Akcji NOWA EUROPA 46.72 46.26 +0.46 +0.99
PZU ZRÓWNOWAŻONY 73.03 72.44 +0.59 +0.81
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132.29 132.15 +0.14 +0.11
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 158.78 159.03 -0.25 -0.16
PZU GOTÓWKOWY 75.50 75.53 -0.03 -0.04
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.56 79.79 -0.23 -0.29
PZU SEJF+ 62.26 62.29 -0.03 -0.05
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 96.47 95.78 +0.69 +0.72 100.49
PZU Akcji NOWA EUROPA 45.98 45.53 +0.45 +0.99 47.90
PZU ZRÓWNOWAŻONY 72.98 72.40 +0.58 +0.80 76.02
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.67 128.54 +0.13 +0.10 134.03
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.56 79.79 -0.23 -0.29 82.88
PZU SEJF+ 62.24 62.26 -0.02 -0.03 62.87
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 156.52 156.77 -0.25 -0.16 157.31
PZU GOTÓWKOWY 75.05 75.08 -0.03 -0.04 75.81
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53.67 53.47 +0.20 +0.37 55.91
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 194.35 191.50 +2.85 +1.49 202.45
PZU Akcji Rynków Wschodzących 100.69 98.68 +2.01 +2.04 104.89
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 124.74 123.46 +1.28 +1.04 129.94
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.47 129.60 -0.13 -0.10 134.86
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10 50.17
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10 50.35
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37 50.42
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 105.35 104.59 +0.76 +0.73
PZU Akcji NOWA EUROPA 50.22 49.72 +0.50 +1.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 77.87 77.24 +0.63 +0.82
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 135.94 135.79 +0.15 +0.11
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.35 161.61 -0.26 -0.16
PZU GOTÓWKOWY 75.90 75.93 -0.03 -0.04
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 49.67 49.72 -0.05 -0.10
PZU Dłużny Aktywny 49.85 49.90 -0.05 -0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 48.66 48.48 +0.18 +0.37
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 08.12.2016

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 96.61 95.92 +0.69 +0.72
PZU Akcji NOWA EUROPA 45.98 45.53 +0.45 +0.99
PZU ZRÓWNOWAŻONY 73.05 72.47 +0.58 +0.80
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.78 128.64 +0.14 +0.11
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 156.60 156.85 -0.25 -0.16
PZU GOTÓWKOWY 74.91 74.93 -0.02 -0.03
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, oraz wierzytelności wobec tych podmiotów, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.