PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 64.49 64.48 +0.01 +0.02 65.81
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.25 162.97 +0.28 +0.17 165.74
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.15 126.21 -0.06 -0.05 132.09
PZU GOTÓWKOWY 77.94 77.93 +0.01 +0.01 79.94
PZU Aktywny Akcji Globalnych 45.95 45.85 +0.10 +0.22 48.12
PZU ZRÓWNOWAŻONY 72.48 72.81 -0.33 -0.45 75.90
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 46.22 46.56 -0.34 -0.73 48.40
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.61 74.62 -1.01 -1.35 77.08
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 124.11 123.72 +0.39 +0.32 130.64
PZU FIO Ochrony Majątku 61.33 61.33 0.00 0.00 62.58
PZU Akcji Rynków Wschodzących 114.80 115.50 -0.70 -0.61 120.84
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 108.26 108.82 -0.56 -0.52 113.96
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 207.79 208.02 -0.23 -0.11 218.73
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.28 91.86 -0.58 -0.63 95.58
PZU SFIO UNIVERSUM 1,292.08 1,292.08 0.00 0.00 1,292.08
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.32 50.32 0.00 0.00 51.09
PZU Dłużny Aktywny 52.01 51.88 +0.13 +0.25 52.80
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42 39.84
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Aktywny Akcji Globalnych 46.03 45.93 +0.10 +0.22 47.21
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.55 92.13 -0.58 -0.63 93.90
PZU SEJF+ 64.49 64.48 +0.01 +0.02 66.14
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.61 74.62 -1.01 -1.35 75.50
PZU GOTÓWKOWY 77.95 77.93 +0.02 +0.03 79.95
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 46.25 46.59 -0.34 -0.73 47.44
PZU FIO Ochrony Majątku 61.33 61.33 0.00 0.00 62.58
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.91 162.63 +0.28 +0.17 167.09
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.23 126.29 -0.06 -0.05 129.47
PZU ZRÓWNOWAŻONY 72.49 72.82 -0.33 -0.45 74.35
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.32 50.32 0.00 0.00 51.61
PZU Dłużny Aktywny 52.01 51.88 +0.13 +0.25 53.34
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42 39.23
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 151.03 151.09 -0.06 -0.04
PZU ZRÓWNOWAŻONY 91.97 92.38 -0.41 -0.44
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 179.41 179.10 +0.31 +0.17
PZU Aktywny Akcji Globalnych 63.08 62.93 +0.15 +0.24
PZU Akcji KRAKOWIAK 127.75 128.54 -0.79 -0.62
PZU GOTÓWKOWY 78.82 78.81 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.43 74.43 -1.00 -1.34
PZU SEJF+ 64.66 64.65 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.48 50.47 +0.01 +0.02
PZU Dłużny Aktywny 52.05 51.91 +0.14 +0.27
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.67 38.51 +0.16 +0.42
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 78.96 78.95 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 89.21 89.61 -0.40 -0.45
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 177.83 177.52 +0.31 +0.18
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.37 150.43 -0.06 -0.04
PZU Akcji KRAKOWIAK 129.14 129.95 -0.81 -0.62
PZU Aktywny Akcji Globalnych 61.76 61.62 +0.14 +0.23
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.02 74.02 -1.00 -1.35
PZU SEJF+ 64.72 64.71 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.65 50.65 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 52.03 51.90 +0.13 +0.25
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 77.94 77.93 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 85.06 85.44 -0.38 -0.44
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 180.06 179.75 +0.31 +0.17
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 152.39 152.45 -0.06 -0.04
PZU Akcji KRAKOWIAK 132.42 133.24 -0.82 -0.62
PZU Aktywny Akcji Globalnych 57.25 57.12 +0.13 +0.23
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.61 74.62 -1.01 -1.35
PZU SEJF+ 64.49 64.48 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.32 50.32 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 52.01 51.88 +0.13 +0.25
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 24.99 25.21 -0.22 -0.87 26.31
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 47.96 48.19 -0.23 -0.48 50.48
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 28.65 28.66 -0.01 -0.04 30.16
PZU Akcji Rynków Wschodzących 26.50 26.75 -0.25 -0.94 27.89
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52.65 52.53 +0.12 +0.23
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.08 80.44 -0.36 -0.45
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 171.04 170.74 +0.30 +0.18
PZU Akcji KRAKOWIAK 104.86 105.51 -0.65 -0.62
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 136.74 136.79 -0.05 -0.04
PZU GOTÓWKOWY 79.45 79.44 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 74.19 75.21 -1.02 -1.36
PZU SEJF+ 64.55 64.54 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.60 50.60 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 52.32 52.19 +0.13 +0.25
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 82.00 81.98 +0.02 +0.02 82.00
PZU ZRÓWNOWAŻONY 82.08 82.45 -0.37 -0.45 85.95
PZU Aktywny Akcji Globalnych 45.95 45.85 +0.10 +0.22 48.12
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 55.76 56.16 -0.40 -0.71 58.39
PZU Akcji KRAKOWIAK 112.24 112.94 -0.70 -0.62 117.53
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 169.66 169.37 +0.29 +0.17 172.24
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 141.89 141.95 -0.06 -0.04 148.58
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.32 50.32 0.00 0.00 51.09
PZU Dłużny Aktywny 52.01 51.88 +0.13 +0.25 52.80
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42 39.84
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 72.71 73.04 -0.33 -0.45 75.35
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.30 126.35 -0.05 -0.04 130.88
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.18 162.90 +0.28 +0.17 169.10
PZU GOTÓWKOWY 77.92 77.91 +0.01 +0.01 80.75
PZU Aktywny Akcji Globalnych 47.01 46.91 +0.10 +0.21 48.72
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.60 92.18 -0.58 -0.63 94.92
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.32 50.32 0.00 0.00 52.15
PZU Dłużny Aktywny 52.01 51.88 +0.13 +0.25 53.90
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42 39.64
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 95.23 95.83 -0.60 -0.63
PZU Aktywny Akcji Globalnych 47.71 47.60 +0.11 +0.23
PZU ZRÓWNOWAŻONY 73.65 73.98 -0.33 -0.45
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.12 131.17 -0.05 -0.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 166.51 166.22 +0.29 +0.17
PZU GOTÓWKOWY 78.63 78.62 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.61 74.62 -1.01 -1.35
PZU SEJF+ 64.50 64.50 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.34 50.34 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 52.01 51.88 +0.13 +0.25
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 91.28 91.86 -0.58 -0.63 95.08
PZU Aktywny Akcji Globalnych 45.95 45.85 +0.10 +0.22 47.86
PZU ZRÓWNOWAŻONY 72.48 72.81 -0.33 -0.45 75.50
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.15 126.21 -0.06 -0.05 131.41
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.61 74.62 -1.01 -1.35 76.68
PZU SEJF+ 64.49 64.48 +0.01 +0.02 65.14
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.25 162.97 +0.28 +0.17 164.07
PZU GOTÓWKOWY 78.64 78.63 +0.01 +0.01 79.43
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 46.22 46.56 -0.34 -0.73 48.15
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 207.79 208.02 -0.23 -0.11 216.45
PZU Akcji Rynków Wschodzących 114.80 115.50 -0.70 -0.61 119.58
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 109.61 110.18 -0.57 -0.52 114.18
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 124.11 123.72 +0.39 +0.32 129.28
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.32 50.32 0.00 0.00 50.83
PZU Dłużny Aktywny 52.01 51.88 +0.13 +0.25 52.54
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42 39.64
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii O) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU iPuls Gotówka 100.14 100.12 +0.02 +0.02 100.14
PZU iPuls Obligacje Polskie 99.79 99.66 +0.13 +0.13 99.79
PZU iPuls Akcje Polskie 93.32 93.59 -0.27 -0.29 93.32
PZU iPuls Akcje Rynków Rozwiniętych 98.11 98.73 -0.62 -0.63 98.11
PZU iPuls Obligacje Rynków Rozwiniętych 100.54 100.56 -0.02 -0.02 100.54
PZU iPuls Obligacje Rynków Wschodzących 98.91 98.56 +0.35 +0.36 98.91
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii O

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 105.43 106.08 -0.65 -0.61
PZU Aktywny Akcji Globalnych 53.04 52.92 +0.12 +0.23
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.55 80.91 -0.36 -0.44
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 137.96 138.01 -0.05 -0.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 171.56 171.26 +0.30 +0.18
PZU GOTÓWKOWY 79.66 79.65 +0.01 +0.01
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.32 50.32 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 52.01 51.88 +0.13 +0.25
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.25 38.09 +0.16 +0.42
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 96.16 96.76 -0.60 -0.62
PZU Aktywny Akcji Globalnych 46.24 46.14 +0.10 +0.22
PZU ZRÓWNOWAŻONY 75.34 75.68 -0.34 -0.45
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130.10 130.15 -0.05 -0.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 166.26 165.97 +0.29 +0.18
PZU GOTÓWKOWY 78.50 78.48 +0.02 +0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii U) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.06.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 93.07 93.65 -0.58 -0.62
PZU Aktywny Akcji Globalnych 46.59 46.48 +0.11 +0.24
PZU ZRÓWNOWAŻONY 73.43 73.76 -0.33 -0.45
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 127.58 127.63 -0.05 -0.04
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.00 73.90 -0.90 -1.22
PZU SEJF+ 64.57 64.56 +0.01 +0.02
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.31 164.03 +0.28 +0.17
PZU GOTÓWKOWY 78.14 78.12 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.42 50.42 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.29 38.12 +0.17 +0.45
PZU Dłużny Aktywny 52.05 51.91 +0.14 +0.27
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii U