PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 64.39 64.39 0.00 0.00 65.70
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.63 162.91 -0.28 -0.17 165.11
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.43 126.56 -0.13 -0.10 132.39
PZU GOTÓWKOWY 77.81 77.81 0.00 0.00 79.81
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.18 48.87 +0.31 +0.63 51.50
PZU ZRÓWNOWAŻONY 76.53 76.67 -0.14 -0.18 80.14
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 50.41 50.56 -0.15 -0.30 52.79
PZU Energia Medycyna Ekologia 74.17 74.51 -0.34 -0.46 77.66
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 128.19 128.28 -0.09 -0.07 134.94
PZU FIO Ochrony Majątku 61.31 61.32 -0.01 -0.02 62.56
PZU Akcji Rynków Wschodzących 117.36 115.56 +1.80 +1.56 123.54
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 117.57 117.80 -0.23 -0.20 123.76
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 194.34 193.13 +1.21 +0.63 204.57
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.44 98.44 0.00 0.00 103.08
PZU SFIO UNIVERSUM 1,330.21 1,330.21 0.00 0.00 1,330.21
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.58 -0.04 -0.08 51.31
PZU Dłużny Aktywny 51.57 51.69 -0.12 -0.23 52.36
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59 38.44
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.25 48.94 +0.31 +0.63 50.51
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.73 98.74 -0.01 -0.01 101.26
PZU SEJF+ 64.39 64.39 0.00 0.00 66.04
PZU Energia Medycyna Ekologia 74.17 74.51 -0.34 -0.46 76.07
PZU GOTÓWKOWY 77.82 77.82 0.00 0.00 79.82
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 50.44 50.59 -0.15 -0.30 51.73
PZU FIO Ochrony Majątku 61.31 61.32 -0.01 -0.02 62.56
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.29 162.58 -0.29 -0.18 166.45
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.51 126.64 -0.13 -0.10 129.75
PZU ZRÓWNOWAŻONY 76.54 76.68 -0.14 -0.18 78.50
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.58 -0.04 -0.08 51.84
PZU Dłużny Aktywny 51.57 51.69 -0.12 -0.23 52.89
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59 37.85
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.73 150.88 -0.15 -0.10
PZU ZRÓWNOWAŻONY 96.56 96.74 -0.18 -0.19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 178.32 178.63 -0.31 -0.17
PZU Akcji NOWA EUROPA 67.00 66.57 +0.43 +0.65
PZU Akcji KRAKOWIAK 136.70 136.69 +0.01 +0.01
PZU GOTÓWKOWY 78.65 78.65 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.71 74.04 -0.33 -0.45
PZU SEJF+ 64.56 64.56 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.66 50.70 -0.04 -0.08
PZU Dłużny Aktywny 51.60 51.72 -0.12 -0.23
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.11 37.33 -0.22 -0.59
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 78.82 78.82 0.00 0.00
PZU ZRÓWNOWAŻONY 93.76 93.93 -0.17 -0.18
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 176.84 177.14 -0.30 -0.17
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 150.17 150.32 -0.15 -0.10
PZU Akcji KRAKOWIAK 138.32 138.31 +0.01 +0.01
PZU Akcji NOWA EUROPA 65.66 65.24 +0.42 +0.64
PZU Energia Medycyna Ekologia 73.35 73.68 -0.33 -0.45
PZU SEJF+ 64.65 64.66 -0.01 -0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.85 50.89 -0.04 -0.08
PZU Dłużny Aktywny 51.57 51.69 -0.12 -0.23
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 77.81 77.81 0.00 0.00
PZU ZRÓWNOWAŻONY 89.29 89.46 -0.17 -0.19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 178.90 179.20 -0.30 -0.17
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 152.03 152.18 -0.15 -0.10
PZU Akcji KRAKOWIAK 141.64 141.64 0.00 0.00
PZU Akcji NOWA EUROPA 60.79 60.40 +0.39 +0.65
PZU Energia Medycyna Ekologia 74.17 74.51 -0.34 -0.46
PZU SEJF+ 64.39 64.39 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.58 -0.04 -0.08
PZU Dłużny Aktywny 51.57 51.69 -0.12 -0.23
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 27.83 27.93 -0.10 -0.36 29.29
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 46.01 45.79 +0.22 +0.48 48.43
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 30.35 30.42 -0.07 -0.23 31.95
PZU Akcji Rynków Wschodzących 27.78 27.40 +0.38 +1.39 29.24
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 55.88 55.52 +0.36 +0.65
PZU ZRÓWNOWAŻONY 84.05 84.20 -0.15 -0.18
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 169.91 170.20 -0.29 -0.17
PZU Akcji KRAKOWIAK 112.15 112.14 +0.01 +0.01
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 136.38 136.51 -0.13 -0.10
PZU GOTÓWKOWY 79.23 79.23 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 74.43 74.76 -0.33 -0.44
PZU SEJF+ 64.41 64.42 -0.01 -0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.77 50.81 -0.04 -0.08
PZU Dłużny Aktywny 51.82 51.94 -0.12 -0.23
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.83 38.05 -0.22 -0.59
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 81.78 81.78 0.00 0.00 81.78
PZU ZRÓWNOWAŻONY 86.44 86.60 -0.16 -0.18 90.51
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.18 48.87 +0.31 +0.63 51.50
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 60.56 60.74 -0.18 -0.30 63.41
PZU Akcji KRAKOWIAK 120.54 120.54 0.00 0.00 126.22
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 168.89 169.18 -0.29 -0.17 171.46
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 141.88 142.02 -0.14 -0.10 148.57
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.58 -0.04 -0.08 51.31
PZU Dłużny Aktywny 51.57 51.69 -0.12 -0.23 52.36
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59 38.44
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 76.77 76.91 -0.14 -0.18 79.55
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.57 126.71 -0.14 -0.11 131.16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.56 162.84 -0.28 -0.17 168.46
PZU GOTÓWKOWY 77.80 77.80 0.00 0.00 80.62
PZU Akcji NOWA EUROPA 50.30 49.99 +0.31 +0.62 52.12
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.79 98.79 0.00 0.00 102.37
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.58 -0.04 -0.08 52.37
PZU Dłużny Aktywny 51.57 51.69 -0.12 -0.23 53.44
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59 38.24
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 102.30 102.30 0.00 0.00
PZU Akcji NOWA EUROPA 50.87 50.54 +0.33 +0.65
PZU ZRÓWNOWAŻONY 77.56 77.71 -0.15 -0.19
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.17 131.31 -0.14 -0.11
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 165.73 166.02 -0.29 -0.18
PZU GOTÓWKOWY 78.50 78.50 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 74.17 74.51 -0.34 -0.46
PZU SEJF+ 64.45 64.46 -0.01 -0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.55 50.59 -0.04 -0.08
PZU Dłużny Aktywny 51.57 51.69 -0.12 -0.23
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 98.44 98.44 0.00 0.00 102.54
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.18 48.87 +0.31 +0.63 51.23
PZU ZRÓWNOWAŻONY 76.53 76.67 -0.14 -0.18 79.72
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 126.43 126.56 -0.13 -0.10 131.70
PZU Energia Medycyna Ekologia 74.17 74.51 -0.34 -0.46 77.26
PZU SEJF+ 64.39 64.39 0.00 0.00 65.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.63 162.91 -0.28 -0.17 163.45
PZU GOTÓWKOWY 78.42 78.42 0.00 0.00 79.21
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 50.41 50.56 -0.15 -0.30 52.51
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 194.34 193.13 +1.21 +0.63 202.44
PZU Akcji Rynków Wschodzących 117.36 115.56 +1.80 +1.56 122.25
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 118.58 118.81 -0.23 -0.19 123.52
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 128.19 128.28 -0.09 -0.07 133.53
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.58 -0.04 -0.08 51.05
PZU Dłużny Aktywny 51.57 51.69 -0.12 -0.23 52.09
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59 38.24
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 112.65 112.65 0.00 0.00
PZU Akcji NOWA EUROPA 56.24 55.88 +0.36 +0.64
PZU ZRÓWNOWAŻONY 84.47 84.62 -0.15 -0.18
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 137.47 137.61 -0.14 -0.10
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 170.37 170.66 -0.29 -0.17
PZU GOTÓWKOWY 79.43 79.43 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.54 50.58 -0.04 -0.08
PZU Dłużny Aktywny 51.57 51.69 -0.12 -0.23
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 102.85 102.85 0.00 0.00
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.18 48.87 +0.31 +0.63
PZU ZRÓWNOWAŻONY 79.05 79.19 -0.14 -0.18
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.74 129.87 -0.13 -0.10
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 165.14 165.42 -0.28 -0.17
PZU GOTÓWKOWY 78.28 78.28 0.00 0.00
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii U) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 20.03.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 99.50 99.50 0.00 0.00
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.43 49.11 +0.32 +0.65
PZU ZRÓWNOWAŻONY 77.04 77.18 -0.14 -0.18
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 127.21 127.33 -0.12 -0.09
PZU Energia Medycyna Ekologia 74.17 74.51 -0.34 -0.46
PZU SEJF+ 64.42 64.42 -0.00 -0.00
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.19 163.47 -0.28 -0.17
PZU GOTÓWKOWY 77.92 77.91 +0.01 +0.01
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.58 50.62 -0.04 -0.08
PZU Telekomunikacja Media Technologia 36.90 37.12 -0.22 -0.59
PZU Dłużny Aktywny 51.60 51.72 -0.12 -0.24
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii U