PZU PZU

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 64.02 64.01 +0.01 +0.02 65.33
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.49 161.48 +0.01 +0.01 163.95
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.14 131.39 -0.25 -0.19 137.32
PZU GOTÓWKOWY 77.44 77.44 0.00 0.00 79.43
PZU Akcji NOWA EUROPA 51.34 51.35 -0.01 -0.02 53.76
PZU ZRÓWNOWAŻONY 83.34 83.07 +0.27 +0.32 87.27
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 55.49 55.08 +0.41 +0.74 58.10
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.77 79.79 +0.98 +1.23 84.58
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.66 129.93 -0.27 -0.21 136.48
PZU FIO Ochrony Majątku 61.20 61.20 0.00 0.00 62.45
PZU Akcji Rynków Wschodzących 121.95 121.53 +0.42 +0.35 128.37
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 130.70 130.39 +0.31 +0.24 137.58
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 205.80 204.26 +1.54 +0.75 216.63
PZU Akcji KRAKOWIAK 109.52 109.28 +0.24 +0.22 114.68
PZU SFIO UNIVERSUM 1,399.58 1,399.58 0.00 0.00 1,399.58
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.93 50.95 -0.02 -0.04 51.71
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02 51.87
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16 40.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 51.42 51.43 -0.01 -0.02 52.74
PZU Akcji KRAKOWIAK 109.83 109.59 +0.24 +0.22 112.65
PZU SEJF+ 64.02 64.01 +0.01 +0.02 65.66
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.77 79.79 +0.98 +1.23 82.84
PZU GOTÓWKOWY 77.45 77.45 0.00 0.00 79.44
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 55.53 55.12 +0.41 +0.74 56.95
PZU FIO Ochrony Majątku 61.20 61.20 0.00 0.00 62.45
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.15 161.15 0.00 0.00 165.28
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.22 131.47 -0.25 -0.19 134.58
PZU ZRÓWNOWAŻONY 83.35 83.08 +0.27 +0.32 85.49
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.93 50.95 -0.02 -0.04 52.24
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02 52.40
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16 39.39
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 155.92 156.21 -0.29 -0.19
PZU ZRÓWNOWAŻONY 104.78 104.43 +0.35 +0.34
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 176.81 176.80 +0.01 +0.01
PZU Akcji NOWA EUROPA 69.61 69.62 -0.01 -0.01
PZU Akcji KRAKOWIAK 151.29 150.96 +0.33 +0.22
PZU GOTÓWKOWY 78.25 78.25 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.14 79.16 +0.98 +1.24
PZU SEJF+ 64.18 64.18 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.03 51.05 -0.02 -0.04
PZU Dłużny Aktywny 51.10 51.10 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.51 38.57 -0.06 -0.16
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 78.43 78.42 +0.01 +0.01
PZU ZRÓWNOWAŻONY 101.80 101.47 +0.33 +0.32
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 175.39 175.38 +0.01 +0.01
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 155.40 155.69 -0.29 -0.19
PZU Akcji KRAKOWIAK 153.17 152.84 +0.33 +0.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 68.27 68.27 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.77 78.80 +0.97 +1.23
PZU SEJF+ 64.30 64.30 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.23 51.25 -0.02 -0.04
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 77.44 77.44 0.00 0.00
PZU ZRÓWNOWAŻONY 96.88 96.57 +0.31 +0.32
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 177.33 177.32 +0.01 +0.01
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 157.22 157.51 -0.29 -0.18
PZU Akcji KRAKOWIAK 156.73 156.38 +0.35 +0.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 63.14 63.15 -0.01 -0.02
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.77 79.79 +0.98 +1.23
PZU SEJF+ 64.02 64.01 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.93 50.95 -0.02 -0.04
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 31.31 31.30 +0.01 +0.03 32.96
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 49.29 49.03 +0.26 +0.53 51.88
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 31.06 31.19 -0.13 -0.42 32.69
PZU Akcji Rynków Wschodzących 29.21 29.17 +0.04 +0.14 30.75
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 58.03 58.04 -0.01 -0.02
PZU ZRÓWNOWAŻONY 91.17 90.88 +0.29 +0.32
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 168.41 168.40 +0.01 +0.01
PZU Akcji KRAKOWIAK 124.09 123.81 +0.28 +0.23
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 141.01 141.27 -0.26 -0.18
PZU GOTÓWKOWY 78.79 78.79 0.00 0.00
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.93 79.95 +0.98 +1.23
PZU SEJF+ 64.02 64.02 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.13 51.14 -0.01 -0.02
PZU Dłużny Aktywny 51.31 51.30 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 39.23 39.29 -0.06 -0.15
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 81.34 81.33 +0.01 +0.01 81.34
PZU ZRÓWNOWAŻONY 94.01 93.70 +0.31 +0.33 98.44
PZU Akcji NOWA EUROPA 51.34 51.35 -0.01 -0.02 53.76
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 66.49 66.00 +0.49 +0.74 69.62
PZU Akcji KRAKOWIAK 133.74 133.45 +0.29 +0.22 140.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.62 167.61 +0.01 +0.01 170.17
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 146.95 147.22 -0.27 -0.18 153.87
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.93 50.95 -0.02 -0.04 51.71
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02 51.87
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16 40.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 83.60 83.33 +0.27 +0.32 86.63
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.29 131.54 -0.25 -0.19 136.05
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.42 161.41 +0.01 +0.01 167.27
PZU GOTÓWKOWY 77.43 77.42 +0.01 +0.01 80.24
PZU Akcji NOWA EUROPA 52.51 52.52 -0.01 -0.02 54.41
PZU Akcji KRAKOWIAK 109.89 109.65 +0.24 +0.22 113.88
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.93 50.95 -0.02 -0.04 52.78
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02 52.94
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16 39.80
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 113.52 113.27 +0.25 +0.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 52.98 52.99 -0.01 -0.02
PZU ZRÓWNOWAŻONY 84.33 84.05 +0.28 +0.33
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 135.90 136.16 -0.26 -0.19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.47 164.46 +0.01 +0.01
PZU GOTÓWKOWY 78.12 78.11 +0.01 +0.01
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.77 79.79 +0.98 +1.23
PZU SEJF+ 64.11 64.11 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.94 50.96 -0.02 -0.04
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 109.52 109.28 +0.24 +0.22 114.08
PZU Akcji NOWA EUROPA 51.34 51.35 -0.01 -0.02 53.48
PZU ZRÓWNOWAŻONY 83.34 83.07 +0.27 +0.32 86.81
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.14 131.39 -0.25 -0.19 136.60
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.77 79.79 +0.98 +1.23 84.14
PZU SEJF+ 64.02 64.01 +0.01 +0.02 64.67
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.78 161.77 +0.01 +0.01 162.59
PZU GOTÓWKOWY 77.99 77.99 0.00 0.00 78.78
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 55.49 55.08 +0.41 +0.74 57.80
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 205.80 204.26 +1.54 +0.75 214.38
PZU Akcji Rynków Wschodzących 121.95 121.53 +0.42 +0.35 127.03
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 131.50 131.18 +0.32 +0.24 136.98
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.66 129.93 -0.27 -0.21 135.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.93 50.95 -0.02 -0.04 51.44
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02 51.61
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16 39.80
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 124.57 124.30 +0.27 +0.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 58.37 58.37 0.00 0.00
PZU ZRÓWNOWAŻONY 91.59 91.29 +0.30 +0.33
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 142.07 142.33 -0.26 -0.18
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 168.82 168.81 +0.01 +0.01
PZU GOTÓWKOWY 78.97 78.97 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.93 50.95 -0.02 -0.04
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 113.80 113.54 +0.26 +0.23
PZU Akcji NOWA EUROPA 51.34 51.35 -0.01 -0.02
PZU ZRÓWNOWAŻONY 85.74 85.46 +0.28 +0.33
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 134.14 134.39 -0.25 -0.19
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.67 163.66 +0.01 +0.01
PZU GOTÓWKOWY 77.85 77.84 +0.01 +0.01
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii U) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 19.01.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 110.06 109.82 +0.24 +0.22
PZU Akcji NOWA EUROPA 51.34 51.35 -0.01 -0.02
PZU ZRÓWNOWAŻONY 83.56 83.29 +0.27 +0.32
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.51 131.76 -0.25 -0.19
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.77 79.79 +0.98 +1.23
PZU SEJF+ 64.02 64.01 +0.01 +0.02
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.72 161.71 +0.01 +0.01
PZU GOTÓWKOWY 77.48 77.48 0.00 0.00
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.93 50.95 -0.02 -0.04
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.47 -0.06 -0.16
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.08 +0.01 +0.02
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii U