Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania pieniędzy wpłacanych przez klientów indywidualnych, firmy i instytucje (tzw. uczestnicy funduszu/subfunduszu). Jest to zatem taka instytucja, która gromadzi w jednym miejscu pieniądze setek a nawet tysięcy inwestorów. Wpłaty wszystkich uczestników tworzą kapitał, który jest inwestowany w różnego rodzaju instrumenty finansowe takie jak obligacje i bony skarbowe, papiery dłużne przedsiębiorstw, akcje.

Funduszami zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które jest wyspecjalizowaną instytucją finansową zatrudniającą doradców inwestycyjnych posiadających licencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zadaniem tych osób jest podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych, polegających na doborze instrumentów finansowych do portfela funduszu/subfunduszu w taki sposób, aby przynieść klientom zysk.

Kiedy i dlaczego warto zainteresować się funduszem inwestycyjnym?

Jeżeli...

 • pragną Państwo zaoszczędzić środki na przyszłość, np. w celu uzyskania dodatkowych świadczeń po przejściu na emeryturę,
 • nie wiedzą Państwo na jak długo mogą zaangażować swoje pieniądze, ale chcą, aby oszczędności były efektywnie pomnażane i w każdej chwili, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w pełni dostępne,
 • osiągnęli Państwo wiek, w którym koszt ubezpieczenia na życie jest już zbyt wysoki,
 • lub uprawiają Państwo niebezpieczny zawód, znacznie podwyższający koszt ochrony ubezpieczeniowej,
 • a może nie chcą Państwo poddawać się drobiazgowemu wywiadowi dotyczącemu zdrowia i badaniom lekarskim,

...fundusz inwestycyjny jest odpowiedzią na Państwa potrzeby.

Przewagi funduszy nad innymi formami lokat

 • relatywnie wyższe zyski - szczególnie w stosunku do lokat bankowych,
 • niskie koszty - brak opłat przy wycofywaniu środków z funduszu/subfunduszu,
 • płynność inwestycji - możliwość wycofania części lub całości zainwestowanych środków w dogodnym dla klienta czasie, bez utraty dotychczas osiągniętych zysków,
 • korzystna forma opodatkowania zysków - to Uczestnik decyduje o czasie płacenia podatku, który jest naliczany w dniu umorzenia jednostek uczestnictwa,
 • zminimalizowane i rozproszone ryzyko inwestycyjne - w porównaniu z indywidualnym inwestowaniem na giełdzie,
 • profesjonalne zarządzanie przez wysokiej klasy specjalistów,
 • przejrzyste, szczegółowo określone w statucie zasady polityki inwestycyjnej prowadzonej przez fundusz/subfundusz,
 • bezpieczeństwo ulokowanych pieniędzy wynikające z rozdzielności majątkowej funduszy/subfunduszy i Towarzystwa,
 • codziennie powszechnie dostępna informacja o wartości zainwestowanych pieniędzy.

Drukuj Kliknij aby wydrukować.