Dokonywanie wpłat

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA uprzejmie informuje o zasadach dokonywania wpłat do funduszy/subfunduszy inwestycyjnych w zależności od sposobu/miejsca otwarcia rejestru.

Indywidualne nr rachunków

Dla rejestrów otwartych za pośrednictwem:

 1. Domu Maklerskiego BDM
 2. Domu Maklerskiego PKO BP SA
 3. Dom Maklerski mBanku
 4. Deutsche Bank Polska SA
 5. Domu Maklerskiego BOŚ SA
 6. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A
 7. Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.
 8. Centralny Dom Maklerski Pekao SA
 9. ING Bank Śląski SA
 10. Private Wealth Consulting Sp. z o.o. 
 11. Profitum Wealth Management Sp. z o.o. 
 12. Starfunds Sp. z o.o.
 13. Prime Selection Dom Maklerski SA
 14. Copernicus Securities SA 

 

wpłat należy dokonywać na specjalnie wygenerowany do danego rejestru indywidualny numer rachunku, który otrzymaliście Państwo na zleceniu nabycia-otwarcia rejestru lub na potwierdzeniu transakcji. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz nr PESEL lub nr uczestnika w przypadku dokonywania kolejnych wpłat.

Pierwszej wpłaty można też dokonać na następujące nr rachunków

 

Dla rejestrów otwartych za pośrednictwem PZU mają zastosowanie poniższe zasady:

Wpłaty środków pieniężnych do funduszy/subfunduszy można dokonać:

 • bezpośrednio na rachunek nabyć funduszu/subfunduszu wpłacając gotówkę w każdym banku lub Urzędzie Pocztowym,
 • dokonując przelewu z własnego rachunku bankowego na rachunek nabyć funduszu/subfunduszu.

W przypadku posługiwania się drukiem polecenia przelewu lub przekazu pocztowego należy pamiętać o umieszczeniu następujących danych:

 • nazwy wybranego funduszu/subfunduszu oraz adresu: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
 • numeru rachunku odbiorcy, czyli numer rachunku nabyć wybranego funduszu/subfunduszu,
 • kwoty, która ma być wpłacona w celu nabycia jednostek uczestnictwa,
 • imienia i nazwiska zleceniodawcy,
 • adresu osoby dokonującej przelewu,
 • w polu tytułem należy wpisać:
  - imię i nazwisko/nazwę Uczestnika,
  - numer PESEL, a w przypadku osoby małoletniej daty urodzenia lub numeru REGON i nazwy firmy w przypadku osoby prawnej,
  - kategorię jednostek uczestnictwa,
 • w przypadku Wspólnego Rejestru Małżeńskiego konieczny jest dopisek: WRM.

Przy dokonywaniu kolejnych wpłat zamiast numeru PESEL należy podać numer rejestru.

Numery Rachunków Bankowych Funduszy w Deutsche Bank Polska S.A. wyłącznie dla rejestrów otwartych za pośrednictwem PZU:

 

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi Subfunduszami:

 • PZU Gotówkowy
  73 1880 0009 0000 0013 0042 9006
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ
  51 1880 0009 0000 0013 0006 0026
 • PZU SEJF+
  44 1880 0009 0000 0013 0046 6000
 • PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK
  43 1880 0009 0000 0013 0006 2013
 • PZU Zrównoważony
  81 1880 0009 0000 0013 0044 7001
 • PZU Energia Medycyna Ekologia
  49 1880 0009 0000 0013 0046 3000
 • PZU Akcji KRAKOWIAK
  61 1880 0009 0000 0013 0006 1010
 • PZU Akcji Małych i Średnich Spółek
  69 1880 0009 0000 0013 0043 1018
 • PZU Akcji NOWA EUROPA
  45 1880 0009 0000 0013 0044 9007
 • PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych
  33 1880 0009 0000 0013 0097 7000
 • PZU Telekomunikacja Media Technologia
  96 1880 0009 0000 0013 0107 5000
 • PZU Dłużny Aktywny
  67 1880 0009 0000 0013 0107 3000

 

 

PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji z wydzielonymi Subfunduszami:

 • PZU Akcji Rynków Rozwiniętych
  Wpłaty w PLN 69 1880 0009 0000 0013 0045 1000
  Wpłaty w Euro 19 1880 0009 0000 0013 0045 1027 (SWIFT: DEUTPLPX)
 • PZU Akcji Rynków Wschodzących
  Wpłaty w PLN 33 1880 0009 0000 0013 0045 3006
  Wpłaty w Euro 86 1880 0009 0000 0013 0045 3022 (SWIFT: DEUTPLPX)
 • PZU Akcji Spółek Dywidendowych
  Wpłaty w PLN 03 1880 0009 0000 0013 0045 5001
  Wpłaty w Euro 06 1880 0009 0000 0013 0045 5044 (SWIFT: DEUTPLPX)
 • PZU Dłużny Rynków Wschodzących
  Wpłaty w PLN 64 1880 0009 0000 0013 0045 7007
  Wpłaty w Euro 20 1880 0009 0000 0013 0045 7023 (SWIFT: DEUTPLPX)

    

  • PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku
   61 1880 0009 0000 0013 0043 3005
 •  

  To wszystko. W ciągu 7 dni od daty przelewu środków na nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu/subfunduszu, Agent Transferowy wyśle do Państwa pocztą potwierdzenie dokonania transakcji (świadectwo uczestnictwa) zawierające: 

  • nazwę funduszu/subfunduszu
  • datę wystawienia potwierdzenia
  • dane Uczestnika (imię, nazwisko, PESEL, numer rejestru)
  • dane dotyczące wykonanego zlecenia
  • oznaczenie rodzaju zlecenia
  • początkowe saldo jednostek uczestnictwa
  • wpłaconą kwotę środków pieniężnych
  • wartość jednostki uczestnictwa, po której nastąpiło nabycie
  • datę dnia wyceny
  • liczbę nabywanych jednostek uczestnictwa
  • końcowe saldo jednostek uczestnictwa