Zarząd

Marcin Adamczyk - Prezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Ekonomii oraz menedżerskich studiów podyplomowych „Executive Studies in Finance" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Ernst & Young Academy of Business. Z rynkiem finansowym jest związany od 19 lat. Początkowo był traderem, zarządzającym pozycją handlową banku, a następnie zarządzającym portfelami klientów oraz kierującym zespołem zarządzających. Karierę zawodową zaczynał w 1998 w Banku BPH SA w Krakowie, gdzie do 2001 był zatrudniony jako Dealer obligacji skarbowych. Od 2002 do 2004 roku związany z BRE Bank SA jako Starszy dealer papierów dłużnych. Później przeniósł się do Londynu, gdzie pracował na stanowisku Senior Emerging Market Trader w DZ Bank oraz Vice President, Head of Emerging Europe Bond Trading w Grupie Nomura International. Od 2008 do 2011 roku pełnił rolę Starszego Zarządzającego Portfelami Długu i Walut Rynków Wschodzących w szwajcarskim prywatnym banku Lombard Odier Investment Managers w Amsterdamie i Genewie. W latach 2011 - 2013, związany był z MN, wiodącą na rynku holenderskim firmą zarządzającą aktywami funduszy emerytalnych, gdzie odpowiadał za politykę inwestycyjną funduszy w zakresie rynków wschodzących jako Senior Fund Manager. Następnie do 2017 był związany z Grupą NN w Hadze, gdzie w ramach ING Investment Management, a później NN Investment Partners był Szefem Zespołu Rynków Lokalnych odpowiadającym za inwestycje na rynkach lokalnych oraz walutach krajów rozwijających się. Z Grupą PZU jest związany od kwietnia 2017 r.

Marcin Wlazło – Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Karierę zawodową rozpoczął 14 lat temu jako dealer rynku pieniężnego a następnie zarządzający portfelem w Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne BZ WBK. W 2005 r. przeszedł do Credit Suisse Asset Management (Polska), gdzie przez trzy lata zarządzał portfelami papierów dłużnych i strategiami opartymi na stopie procentowej. Lata 2008-2011 przepracował jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi w ING Investment Management. Z Grupą PZU związany od stycznia 2011 r., gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Papierów Dłużnych i Instrumentów Pochodnych i dyrektora Biura Instrumentów Dłużnych, Walut i Towarów.

Cezary Iwański - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych otrzymany w Instytucie Badań Systemowych PAN. Doradca Inwestycyjny z tytułem CFA. W latach 1983 – 1994 był pracownikiem PAN w Instytucie Badań Systemowych. W 1994 r. pracował jako zastępca Kierownika Zespołu Analiz w CDM PEKAO SA, następnie jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami. Od 2001 r. był Wiceprezesem Pioneer Pekao Investment odpowiedzialnym za pion inwestycji. W roku 2009 objął stanowisko Prezesa Zarządu TFI KGHM SA. W 2012 r. związał się z Grupą BPS, jako Wiceprezes Zarządu, od 2014 r. Prezes Zarządu DM Banku BPS SA, a od 2015 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu BPS TFI SA. Z Grupą PZU związany od lutego 2017 r.