Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) jest jednym z największych Towarzystw w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów. Na koniec września 2017 r. wyniosły one ponad 20 mld zł. TFI PZU jest jednym z filarów inwestycyjnego pionu Grupy PZU o nazwie PZU Inwestycje. 

Celem Towarzystwa jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami powierzonymi przez inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Mamy w tym obszarze bogate doświadczenie. Robimy to od 1999 roku! W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty inwestycyjne o różnorodnych strategiach inwestycyjnych i dostosowane do różnych profili inwestora.

 W ofercie TFI PZU znajdują się następujące fundusze inwestycyjne otwarte:

i fundusze inwestycyjne zamknięte: 

Z myślą o osobach zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem, TFI PZU oferuje programy inwestycyjne:

Osoby chcące samodzielnie odkładać środki na emeryturę mogą wybrać IKE TFI PZU:

Pracodawcy, chcący dodatkowo wynagradzać pracowników, mogą powierzyć prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) TFI PZU, liderowi na tym rynku wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych:

W swojej ofercie posiadamy także Pracowniczy Plan Oszczędnościowy (PPO) TFI PZU:

 

Aktualności

26.06.2017

Z dniem 1 lipca 2017 r. TFI PZU SA wprowadzi zmiany w Zasadach składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu. Począwszy od 1 lipca 2017 r. platforma transakcyjna dla składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu dostępna będzie pod adresem www.pzu.pl. Zmianie ulegną również numery telefonów. Aktualne numery telefonów do kontaktu to: 801 102 102 oraz 22 566 55 55.

SŁOWA KLUCZOWE: komunikat tfi