Tower Inwestycje

Tower Inwestycje Sp. z o.o.  została utworzona w 1998 roku jako spółka celowa Grupy PZU. 

Informacje rejestrowe
Tower Inwestycje Sp. z o.o.
Ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
NIP 527-216-22-80
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 00021844
Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 013152116
Biuro we Wrocławiu: ul. Łaciarska 4 pok. 102
50-104 Wrocław.

Wysokość kapitału podstawowego: 411.000.000 złotych, wpłacony w całości.

Zarząd:

  • Wojciech Dębski – Prezes Zarządu
  • Paweł Gieniec – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Karol Zacharkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Borowczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Elżbieta Piela – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Luiza Komorowska – Członek Rady Nadzorczej 
  • Henryk Puścizna – Członek Rady Nadzorczej 
  • Łukasz Samborski – Członek Rady Nadzorczej

Drukuj Kliknij aby wydrukować.