Pracodawca

Pracodawca wspierający zrównoważone przywództwo i kształtujący odpowiedzialne postawy pracowników.

Wróć

Nasze cele

60% pracowników objętych programem z zakresu współpracy międzypokoleniowej.

Uwzględnienie celów ESG w celach strategicznych Spółki i przekazanie ich do realizacji przez Kadrę Zarządzającą.

60% pracowników uczestniczących w kompleksowym programie edukacyjnym z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Poszanowanie godności każdego człowieka bez względu na dzielące nas różnice jest podstawą wszystkich obowiązujących w naszej firmie zasad działania. Nasza praca opiera się na serdeczności podczas wykonywania obowiązków i szacunku do każdego rodzaju różnorodności. Rozumiemy, że sukces biznesowy  zależy również od umiejętności budowania włączającego miejsca pracy oraz zapewnienia przestrzeni do dyskusji. Nieustannie  rozwijamy i wzmacniamy kulturę organizacyjną opartą na otwartości, etycznych zasadach i życzliwości do drugiego człowieka.

W świetle postępujących szybko zmian i niepewności w otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie potrzebujemy rozumienia roli zrównoważonego przywództwa. Ważna jest dla nas umiejętność współpracy  i wzajemnego wspierania się w osiąganiu wyznaczonych celów. Podejmujemy wysiłki na rzecz budowy porozumienia oraz czerpania z potencjału międzypokoleniowych zespołów.

Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony wymaga zaangażowania całej organizacji. Realizacja deklarowanych przez nas ambicji możliwa jest jedynie dzięki świadomym, wspólnym działaniom wszystkich pracowników.  Jako lider rynku bierzemy na siebie odpowiedzialność za kształtowanie odpowiedzialnych postaw pracowników na każdym poziomie organizacji.

Nasze działania

Program Mój kolega-klient

Program „Mój kolega – klient” koncentruje się na tworzeniu pozytywnych doświadczeń wśród pracowników. 

Na jakość doświadczeń klientów mają wpływ nie tylko osoby bezpośrednio ich obsługujące, ale także np. osoby odpowiedzialne za konstrukcję produktu, utrzymanie systemu produktowego czy rekrutację pracowników zatrudnianych w firmie. Liczy się także to, jakie relacje panują między pracownikami. Dlatego dążymy do tego, żeby zaczęli oni postrzegać się wzajemnie w kategorii klientów wewnętrznych. W 2020 roku udało się wdrożyć „Przepis na dobrą współpracę” w organizacji. W ramach projektu odbyło się badanie dotyczące współpracy, uzyskano w nim 417 odpowiedzi. Planowane jest wdrożenie kudosów, czyli specjalnego narzędzia, dzięki któremu każdy pracownik PZU będzie miał możliwość wysłania specjalnego podziękowania, mającego na celu docenienie innego współpracownika. Ponadto ważne będzie budowanie zaangażowania pracowników i kultury klientocentrycznej poprzez promowanie „Programu”, a także zwiększenie liczby biur biorących udział w badaniu i warsztatach.

Dobry stan – działania podczas COVID-19

Inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie skutkom stresu i obniżenia nastroju i zaangażowania wśród pracowników w związku z pandemią, zmianą trybu pracy, a także wzmacnianie zaufania do pracodawcy.

Długofalowym celem programu jest koncentracja na zwiększeniu dobrej energii pracowników, wspieraniu zdrowego stylu pracy i pomocy w utrzymaniu dobrego samopoczucia w kluczowych strefach życia: zawodowej, osobistej i rodzinnej. 

Pierwszą odpowiedzią na zmianę trybu pracy było wprowadzenie cyklu „Damy radę”, czyli jednostronicowych inspiracji, jak sobie radzić z bieżącymi trudnościami, np: 

 • Jak sobie radzić z emocjami w sytuacji zagrożenia COVID-19? 
 • Jak efektywnie pracować zdalnie? 
 • Jak zarządzać zespołem pracującym zdalnie? 
 • Jak zadbać o odporność i sprawność fizyczną? 
 • Jak wesprzeć dzieci (i rodziców) w czasach wirusa? 
 • Jak skutecznie odpoczywać w wolne dni? 

W następnym kroku stworzono program „Dobry stan”, odpowiedzialny za budowanie stanu sprzyjającego wysokiej efektywności i odporności psycho-fizycznej oraz zapewnienie wsparcia psychologów. Program jest dostępny dla wszystkich. W ramach aktywności realizowane są webinary z ekspertami, publikowane materiały edukacyjne i prewencyjne (kompendium wiedzy, artykuły, kwestionariusze). Uruchomiono i udostępniono infolinię z pomocą psychologiczną dla pracowników.

Konferencja #TyTworzyszPrzyszłość

Już dwukrotnie zorganizowano wewnętrzną konferencję pod nazwą #TyTworzyszPrzyszłość, jednak w 2020 roku odbyła się ona w formule online, dzięki czemu zaproszeni byli wszyscy pracownicy Grupy PZU.

Celem konferencji było pokazanie pracownikom, jak duża rewolucja cyfrowa dzieje się na świecie, jak wpływa to na biznes i na człowieka. Jak będzie wyglądała przyszłość pracy i kompetencje przyszłości? W jaki sposób technologia wpływa na człowieka i jak z nią współdziałać? Miało to pokazać pracownikom, zgodnie z hasłem „TyTworzyszPrzyszłość”, że mają wpływ na to, jak będzie wyglądała przyszłość ich pracy i przyszłość PZU.

Podczas 8 prelekcji wystąpiło 14 polskich i zagranicznych ekspertów. Publiczność podbili nie tylko charyzmatyczni prelegenci, ale też „występujące” na scenie liczne animacje 3D. Na dedykowanej konferencji stronie internetowej umieszczono  materiały polecane przez prelegentów oraz spis pomysłów i innowacji, którymi pracownicy dzielili się na czacie. 
Aż 94% uczestników dało konferencji najwyższą notę w kategorii „dobrze zainwestowany czas w mój rozwój”, doceniając też, że to pierwsze wydarzenie online w PZU na tak szeroką skalę. Konferencja nie tylko dostarczyła pracownikom wiedzy w obszarze nowych technologii i przyszłości pracy, ale zachęciła do otwarcia się na zmiany, do eksperymentowania i działania.

Konferencja „Klik na rozwój”

Konferencja „Klik na rozwój” to ogromna dawka wiedzy i inspiracji z zakresu nowoczesnego rozwoju i cyfrowych narzędzi.

Na konferencji, która odbyła się 15 września 2020 roku, rozmawiano o tym, jak zapamiętywać nowe informacje szybko i na długo, gdzie znaleźć wartościowe podcasty i czego można się dzięki nim nauczyć, dlaczego ważne jest nie tylko skutecznie uczenie się, ale także oduczanie oraz jak minimalizować szkody powodowane przez ciągłą ekspozycję na nowe technologie. 

Uczestnicy mieli okazję posłuchać: 

 • Radosława Kotarskiego, znanego w Polsce twórcę podcastów, youtubera, autora książek i przedsiębiorcę; 
 • Karola Stryję, który jest zaangażowany w wiele podcastów dostępnych na rynku i jest entuzjastą asystentów głosowych; 
 • Rafała Żaka, który jako trener, mówca czy autor książek szerzy wiedzę o rozwoju ludzi i organizacji; 
 • Kamila Śliwowskiego, trenera i animatora edukacji medialnej i cyfrowej, który promuje zdrowe nawyki w korzystaniu z nowych technologii. 
 • Karola Bieleckiego, wicemistrza świata w piłce ręcznej, który przedstawił temat porażki, determinacji i stałego rozwoju.


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij