Pracodawca

Pracodawca kształtujący zrównoważone przywództwo i kształtujący odpowiedzialne postawy pracowników.

Wróć

Nasze cele

60% pracowników objętych programem z zakresu współpracy międzypokoleniowej (łącznie  wszyscy uczestnicy szkoleń w latach 2021- 2024)

Uwzględnienie celów ESG w celach strategicznych Spółki i skaskadowanie ich do realizacji przez Wyższą Kadrę Kierowniczą.

60% pracowników uczestniczących w kompleksowym programie edukacyjnym z zakresu zrównoważonego rozwoju (łącznie wszyscy uczestnicy szkoleń w latach 2021- 2024).

Poszanowanie godności każdego człowieka bez względu na dzielące nas różnice jest podstawą wszystkich obowiązujących w naszej firmie zasad działania. Nasza praca opiera się na serdeczności podczas wykonywania obowiązków i szacunku do każdego rodzaju różnorodności. Rozumiemy, że sukces biznesowy  zależy również od umiejętności budowania włączającego miejsca pracy oraz zapewnienia przestrzeni do dyskusji. Nieustannie  rozwijamy i wzmacniamy kulturę organizacyjną opartą na owartości, etycznych zasadach i życzliwości do drugiego człowieka.

W świetle postępujących szybko zmian i niepewności w otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie potrzebujemy rozumienia roli zrównoważonego przywództwa. Ważna jest dla nas umiejętność współpracy i wzajemnego wspierania się w osiąganiu wyznaczonych celów. Podejmujemy wysiłki na rzecz budowy porozumienia oraz czerpania z potencjału międzypokoleniowych zespołów.

Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony wymaga zaangażowania całej organizacji. Realizacja deklarowanych przez nas ambicji możliwa jest jednie dzięki świadomym, wspólnym działaniom wszystkich pracowników. Jako lider rynku bierzemy na siebie odpowiedzialność za i kształtowanie odpowiedzialnych podstaw pracowników na każdym poziomie organizacji.


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij