Styl życia

Wiarygodny przewodnik po zrównoważonym stylu życia.

Wróć

Nasze cele

10 - 15 mln odbiorców działań społecznych z zakresu bezpieczeństwa i zrównoważonego stylu życia (łącznie wszyscy odbiorcy działań w danym roku).

70% pracowników objętych ofertą programu w zakresie dobrostanu (well-being) (łącznie wszyscy pracownicy w latach 2021- 2024, bez pracowników na długotrwałych zwolnieniach).

Promocja zdrowia i aktywnego stylu życia to szczególny obszar, w który angażujemy się już od wielu lat. W dobie pandemii zwracamy uwagę nie tylko na profilaktykę i zdrowie fizyczne, ale także odpowiadamy na wyzwania związane z zachowaniem równowagi psychicznej i przeciwdziałania problemom zdrowia psychicznego.

Będąc jednym z największych pracodawców w Polsce szczególny nacisk kładziemy na zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, by wspierać ich w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Wspieramy naszych pracowników w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dostrzegamy wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Pierwszym krokiem, który podejmujemy jest zapewnienie dostępu do dobrej jakości opieki medycznej rodzicom naszych pracowników.

Podejmujemy działania mające na celu promocję zrównoważonego stylu życia wśród naszych klientów. Zachęcamy ich do podejmowania działań  przyczyniających się do poprawy stanu środowiska. Promujemy odpowiedzialne postawy i wybory konsumenckie, a także zachęcamy do angażowania się na rzecz potrzebujących członków lokalnych społeczności.

Nasze działania

Strategia well-being #DobryStan

Strategia #DobryStan to kompleksowy program wsparcia dobrostanów pracowników PZU. Powstała w oparciu o analizę trendów na rynku pracy, a także konsultacje z liderami i pracownikami, z uwzględnieniem wyzwań związanych z realizacją strategii biznesowej PZU na lata 2021-2024. Obejmuje ona 3 główne obszary: 

Energia życiowa – koncentruje się na rozwoju świadomości i nauce jakie zachowania i postawy wpływają na wysoki poziom energii fizycznej, emocjonalnej i mentalnej, a także dostarcza fachowej wiedzy w zakresie profilaktyki zdrowia; 

Odporność psychiczna – uczy, jak radzić sobie z wysokim tempem życia i pracy oraz wspierać w utrzymaniu stabilnej kondycji psychofizycznej pracowników, menadżerów oraz całe zespoły. Dodatkowo dotyczy edukacji w zakresie narzędzi i rozwiązań radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych

Styl pracy – stawia na nowoczesne, odpowiedzialne i elastyczne środowisko pracy, które sprzyja efektywnej pracy i umożliwia godzenie życia zawodowego i prywatnego. Promuje wiedzę oraz umiejętności związane z efektywnymi i zgodnymi z ludzką biologią sposobami pracy. Monitoruje styl pracy i kreuje rozwiązania, które wspierają pracowników w utrzymaniu równowagi praca – dom oraz wpływają na zaangażowanie i satysfakcję.

Kompendium „Masz wpływ na swoje życie"

Publikacja „Masz wpływ na swoje życie" przygotowana przez PZU Życie we współpracy z PZU Zdrowie zawiera najciekawsze wnioski z badania o życiu i zdrowiu Polaków, przeprowadzonego w maju 2021 roku na próbie 1 500 Polaków w wieku lat 18-65. Badanie pokazało, że dla 78 proc. Polaków długie życie jest wartością tylko wtedy, kiedy jest się samodzielnym. Tymczasem, co piąty Polak nie robi badań profilaktycznych, tylko połowa przestrzega prawidłowej diety, a co czwarty uprawia sport więcej niż dwie godziny w tygodniu. Wydawnictwo pod patronatem Ministerstwa Zdrowia podpowiada jak żyć zdrowiej, lepiej i dłużej oraz dlaczego to się nam opłaca. Lekturę można pobrać ze strony http://www.pzu.pl/masz-wplyw-na-swoje-zycie

Kultura i tożsamość narodowa (Mecenat kultury)

Dbałość o dobra kultury przyczynia się od budowania tożsamości, szacunku do tradycji, poczucie przynależności do wspólnoty i jej historii. Od lat wspieramy wiodące instytucje i wydarzenia kulturalne współdziałając na rzecz upowszechniania kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Zdrowy i aktywny styl życia (Sponsoring sportu)

Propagowanie aktywnego stylu życia, dbałości o kondycję fizyczną oraz profilaktyka zdrowotna dają pewność trwałej zmiany nawyków społeczeństwa. Angażujemy się w takie działania wierząc, że mają one realny wpływ na kondycję zdrowotną Polaków.

Wnioski o dofinansowanie działań prewencyjnych i projektów CSR przyjmujemy za pośrednictwem formularza.

Wyślij email na adres: csr@pzu.pl


 

Zamknij