Styl życia

Wiarygodny przewodnik po zrównoważonym stylu życia.

Wróć

Nasze cele

10 - 15 mln odbiorców działań społecznych z zakresu bezpieczeństwa i zrównoważonego stylu życia (łącznie wszyscy odbiorcy działań w danym roku).

70% pracowników objętych ofertą programu w zakresie dobrostanu (well-being) (łącznie wszyscy pracownicy w latach 2021- 2024, bez pracowników na długotrwałych zwolnieniach).

Promocja zdrowia i aktywnego stylu życia to szczególny obszar, w który angażujemy się już od wielu lat. W dobie pandemii zwracamy uwagę nie tylko na profilaktykę i zdrowie fizyczne, ale także odpowiadamy na wyzwania związane z zachowaniem równowagi psychicznej i przeciwdziałania problemom zdrowia psychicznego.

Będąc jednym z największych pracodawców w Polsce szczególny nacisk kładziemy na zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, by wspierać ich w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Wspieramy naszych pracowników w zachowaniu równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Dostrzegamy wyzwania związane ze starzejącym się społeczeństwem. Pierwszym krokiem, który podejmujemy jest zapewnienie dostępu do dobrej jakości opieki medycznej rodzicom naszych pracowników.

Podejmujemy działania mające na celu promocję zrównoważonego stylu życia wśród naszych klientów. Zachęcamy ich do podejmowania działań  przyczyniających się do poprawy stanu środowiska. Promujemy odpowiedzialne postawy i wybory konsumenckie, a także zachęcamy do angażowania się na rzecz potrzebujących członków lokalnych społeczności.

Nasze działania

Kultura i tożsamość narodowa (Mecenat kultury)

Dbałość o dobra kultury przyczynia się od budowania tożsamości, szacunku do tradycji, poczucie przynależności do wspólnoty i jej historii. Od lat wspieramy wiodące instytucje i wydarzenia kulturalne współdziałając na rzecz upowszechniania kultury oraz dziedzictwa narodowego.

Zdrowy i aktywny styl życia (Sponsoring sportu)

Propagowanie aktywnego stylu życia, dbałości o kondycję fizyczną oraz profilaktyka zdrowotna dają pewność trwałej zmiany nawyków społeczeństwa. Angażujemy się w takie działania wierząc, że mają one realny wpływ na kondycję zdrowotną Polaków.

Wnioski o dofinansowanie działań prewencyjnych i projektów CSR przyjmujemy za pośrednictwem formularza.

Wyślij email na adres: csr@pzu.pl


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij