Działalność operacyjna

Zielona organizacja opierająca swoje funkcjonowanie na zrównoważonych procesach decyzyjnych i zarządczych.

Nasze cele

 • Osiągnięcie do 2024 r. neutralności w zakresie emisji CO2 z własnej działalności (zakres 1 i 2) przez ograniczenia emisji, zakup świadectw pochodzenia energii zielonej oraz offsetowanie emisji.
 • Ograniczenie emisji CO2 ze źródeł własnych PZU SA i PZU Życie SA od 3 % do 10% do 2024 r. względem roku 2019.
 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej PZU SA i PZU Życie SA od 3% do 10% do 2024 r. względem roku 2019.
 • Wypracowanie i wdrożenie stosowanych analiz wpływu zmian klimatu w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi.

Konsekwentnie ograniczamy ślad węglowy wynikający z działalności operacyjnej (zakres 1), korzystamy z zielonej energii elektrycznej (na podstawie świadectw pochodzenia od dostawców energii, z którymi mamy podpisane bezpośrednie umowy) oraz offsetujemy pozostałe emisje z (zakresu 1 i 2), stopniowo mapujemy i ograniczamy ślad węglowy naszych partnerów biznesowych (zakres 3).

Jako największa grupa ubezpieczeniowa w regionie dążymy do tworzenia zrównoważonej organizacji, która w transparentny sposób ujawnia swoje podejście do zrównoważonego rozwoju. Ciągle udoskonalamy nasze ujawnienia i raporty włączając w nie zarówno wymagane prawem elementy, jak i dobre praktyki w zakresie raportowania.

Chcąc tworzyć odpowiedzialną organizację podejmującą decyzje wspierające zrównoważony rozwój w pełni włączymy czynniki ESG w proces zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka.

Nasze działania

Rekompensata emisji CO2

Zgodnie z przyjętym zobowiązaniem Strategii ESG Spółki PZU i PZU Życie w 2021 roku dokonały pierwszej rekompensaty emisji CO2, do powstania których przyczyniły się w 2020 roku.

Rekompensata została dokonana przez zakup Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW) oferowanych przez Lasy Państwowe. Łącznie Spółki zakupiły JDW równoważące niemal 17 tys. ton CO2, a środki finansowe z ich zakupu Lasy Państwowe przeznaczyły na posadzenie lasu na terenach Borów Tucholskich zniszczonych przez huragan w 2017 roku.

Zielone PZU

W listopadzie 2018 roku uchwalono standard Grupy PZU „Zielone PZU”, który został wdrożony dla sprawnego i pełniejszego dbania o zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko

Standard środowiskowy Grupy PZU określa kluczowe założenia podejścia zarządczego w kwestiach środowiskowych.

Są to zasady:

 • zrównoważonego rozwoju;
 • wysokiego poziomu ochrony środowiska;
 • przezorności i przewidywania ewentualnych negatywnych skutków działań;
 • zapobiegania zanieczyszczeniom i ich likwidacji u źródła;
 • włączania elementów z zakresu ochrony środowiska do strategii i polityki biznesowej;
 • partnerstwa – konieczności podejmowania przez wszystkie podmioty z Grupy PZU wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Edukacja pracowników i budowa świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju

Kształtowanie odpowiedzialnych postaw pracowników przyczynia się do zmniejszania negatywnego wpływu środowiskowego.

PZU cyklicznie podejmuje działania:

 • zachęcające do oszczędzania papieru związane z ograniczeniem liczby wydruków w jednostkach PZU w całej Polsce (back-office),
 • eco-driving (edukacja dotycząca ekologicznego użytkowania samochodu),
 • akcje informacyjne dotyczące recyklingu używanych telefonów komórkowych,
 • akcje edukacyjne „nie potrzebujesz – oddaj innym”, mające na celu oddanie zbędnych materiałów biurowych i przekazanie ich innym pracownikom do wykorzystania,
 • artykuły podejmujące najważniejsze tematy ekologiczne publikowane w magazynie dla pracowników „Moje PZU”.

W 2020 roku z okazji Światowego Dnia Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju zorganizowano konkurs dla pracowników na innowacyjne pomysły biznesowe pod hasłem „SDG (Sustainable Development Goals) Challenge, czyli jak PZU może wpierać zrównoważony rozwój?”. Celem konkursu było poszukiwanie pomysłów na inicjatywy biznesowe, które będą wspierały realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Pracownicy Grupy PZU podzielili się aż 57 pomysłami. Najlepsze pomysły zostały przekazane do jednostek biznesowych w celu ich pogłębionej analizy.

Zamknij