Inwestycje

Odpowiedzialny inwestor wspierający zrównoważoną transformację klimatyczno-energetyczną.

Nasze cele

Wzrost obecnego zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną o 500 mln PLN w latach 2021-2024 r.

Ocena pod kątem czynników ESG 55% inwestycji w sektorach wrażliwych na ryzyko ESG.

Dbamy o zapewnienie efektywnej transformacji energetycznej polskiej gospodarki.  Do roku 2024 opracujemy strategię rozwoju portfela w branżach niskoemisyjnych i zrównoważonych do roku 2050.

Nasza działalność inwestycyjna jest prowadzona z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Do roku 2024 obejmiemy oceną z punktu widzenia kryteriów ESG 55% naszych inwestycji w sektorach wrażliwych na ryzyko ESG, a także rozpoczniemy monitorowanie emisji CO2 w portfelu inwestycji, wyznaczymy sobie ambitne cele w zakresie ich redukowania pozwalające na osiągnięcie neutralnego klimatycznie portfela w horyzoncie roku 2050.

Konsekwentnie zazieleniamy nasz portfel inwestycyjny angażując się w produkty i sektory przyjazne dla klimatu, systematycznie będziemy zwiększać udział zrównoważonych i zielonych inwestycji w naszym portfelu.

Nasze działania

Inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną

PZU inwestuje w projekty wspierające transformacje energetyczną Polski.

W czerwcu 2021 TFI PZU SA przystąpiło do finansowania budowy dwóch farm wiatrowych w Grajewie i Mławie o łącznej mocy 51,4 MW, których łączna roczna produkcja czystej energii elektrycznej wyniesie około 192 GWh. Kolejnym ważnym działaniem było podpisanie umowy finansowania elektrowni wiatrowej Potęgowo. To obecnie największy projekt tego typu w Polsce. Projekt Potęgowo to inwestycja wiatrowa oparta o wysokiej klasy technologię. Udział PZU przyczyni się do instalacji kolejnych 17 turbin wiatrowych, a więc dalszego wzrostu udziału zielonej energii w sieci. Farma wiatrowa Potęgowo zlokalizowana jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, a także w pobliżu północnowschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego. Uzyskane finansowanie zostanie wykorzystane na rozbudowę projektu o farmę wiatrową Wieliszewo o mocy 37,4 MW. Łącznie moc elektrowni Potęgowo wyniesie 256,9 MW. Co oznacza, że będzie miała blisko 4% udziału w całkowitej mocy farm wiatrowych zainstalowanych w Polsce. Zakończenie budowy planowane jest na przełomie lat 2022 i 2023.


 

Zamknij