Inwestycje

Odpowiedzialny inwestor wspierający zrównoważoną transformację klimatyczno-energetyczną.

Nasze cele

Wzrost obecnego zaangażowania w inwestycje wspierające transformację klimatyczno-energetyczną o 500 mln PLN w latach 2021-2024 r.

Ocena pod kątem czynników ESG 55% inwestycji w sektorach wrażliwych na ryzyko ESG.

Dbamy o zapewnienie efektywnej transformacji energetycznej polskiej gospodarki.  Do roku 2024 opracujemy strategię rozwoju portfela w branżach niskoemisyjnych i zrównoważonych do roku 2050.

Nasza działalność inwestycyjna jest prowadzona z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Do roku 2024 obejmiemy oceną z punktu widzenia kryteriów ESG 55% naszych inwestycji w sektorach wrażliwych na ryzyko ESG, a także rozpoczniemy monitorowanie emisji CO2 w portfelu inwestycji, wyznaczymy sobie ambitne cele w zakresie ich redukowania pozwalające na osiągnięcie neutralnego klimatycznie portfela w horyzoncie roku 2050.

Konsekwentnie zazieleniamy nasz portfel inwestycyjny angażując się w produkty i sektory przyjazne dla klimatu, systematycznie będziemy zwiększać udział zrównoważonych i zielonych inwestycji w naszym portfelu.


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij