Ubezpieczenia

Grupa rozwijająca ofertę ubezpieczeniową wspierającą transformację klimatyczno-energetyczną.

Nasze cele

Rozwój oferty ubezpieczeniowej dla technologii wspierających transformację klimatyczno - energetyczną w Polsce.

Ocena pod kątem czynników ESG 55% największych korporacyjnych klientów ubezpieczeniowych z sektorów wrażliwych na ryzyko ESG.

Jako największa grupa ubezpieczeniowa w regionie, konsekwentnie  i odpowiedzialnie wspieramy naszych klientów i społeczeństwo w drodze do neutralności klimatycznej.

Mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej, rozwijamy ofertę ubezpieczeniową wspierającą technologię oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

W perspektywie roku 2024 planujemy rozbudowywać i powiększać swoją ofertę ubezpieczeniową wspierającą dekarbonizację i proces transformacji miksu energetycznego.

W sposób świadomy i odpowiedzialny zarządzamy ryzykiem związanym ze swoją działalnością oraz transformacją klimatyczną, do roku 2024 poddamy ocenie pod kątem czynników ESG 55% naszych największych klientów korporacyjnych reprezentujących branże wrażliwe na kwestie zrównoważonego rozwoju.

Nasze działania

PZU iAgro wyposażył rolników i sadowników w nowoczesne stacje pomiarowe

PZU iAgro wspiera zrównoważone prowadzenie upraw i ograniczanie kosztów produkcji.

PZU iAgro to nowa inicjatywa PZU, która ma na celu wsparcie producentów rolnych przy pomocy sztucznej inteligencji. W pilotażu do 15 rolników i sadowników trafiły nowoczesne stacje pomiarowe, które pomagają m.in. zmniejszać stosowanie środków ochrony roślin oraz zwiększać zbiory. Dzięki temu PZU iAgro wspiera zrównoważone prowadzenie upraw i ograniczanie kosztów produkcji.

System monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych oraz szkodników pozwala precyzyjnie określić, kiedy i w jakiej ilości należy zastosować zabiegi ochronne. Zbyt późno wykonany zabieg lub niewłaściwa identyfikacja patogenu może obniżyć jakość plonów. To przyczynia się do strat finansowych. Podczas zmniejszania liczby zabiegów środkami ochrony roślin następuje redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a zwiększona efektywność zbiorów - tak zwana zdrowotność roślin - sprawia, że liście asymilują i wiążą większą ilość dwutlenku węgla. W trakcie pilotażu będziemy również badać zaoszczędzoną emisję i wiązanie CO2.

Jak to działa? Stacja za pomocą modułu GSM przesyła dane z czujników na serwer, na którym zgromadzono modele chorobowe opracowane przez naukowców z całego świata. System monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych opiera się na danych ze stacji meteorologicznych i wykorzystuje modele matematyczne. Na podstawie tych informacji oblicza się prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u roślin. To pozwala zmniejszyć straty w uprawach i ograniczyć zbędne zużycie środków ochrony roślin.

Serwer gromadzi dane ze stacji monitorujących i okolicznych fotopułapek. Podpowiada też najlepszą porę dnia, w której można zastosować oprysk. Z systemów monitorujących i dostępu do modeli chorobowych korzysta nieodpłatnie 15 rolników i sadowników.

- Nasi klienci byli bardzo pozytywnie zaskoczeni inicjatywą PZU iAgro. W technologii upraw ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi, głównie patogenami pochodzenia grzybowego i bakteryjnego, jest bardzo  ważnym elementem. Stacje pomiarowe oraz algorytmy w nich zaszyte pozwalają reagować w odpowiednim czasie, ponieważ okres infekcji, jak i inkubacji choroby jest niewidoczny gołym okiem - mówi Bartosz Gontarz z Biura Obsługi Szkód i Świadczeń.
 
Skąd pomysł na inicjatywę i pilotaż PZU iAgro? - Z zainteresowania inteligentnym rolnictwem. Gdy prześledzimy naukowe opracowania wyzwań, przed jakimi stoi sektor producentów spożywczych, to od co najmniej dekady jasno wynika, że rozwiązania oparte o innowacyjny hardware oraz zasoby bigdata i dalszym rozwoju sztucznej inteligencji mogą podwyższyć efektywność kosztową i zmniejszyć oddziaływanie środowiskowe. Ostatnie lata rozwoju produkcji żywności ekologicznej oraz nowa strategia PZU motywuje nas, byśmy testowali nowe podejście i technologie w zakresie produkcji rolniczej - mówi Piotr Ratajski z Biura Rozwoju Biznesu Korporacyjnego.

Produkty dla klientów korporacyjnych wspierające transformację energetyczną

PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca to bliźniacze produkty, które chronią elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne na wypadek awarii, uszkodzeń czy zniszczeń.

Zabezpieczają również klientów przed odpowiedzialnością cywilną i utratą zysku spowodowaną szkodami materialnymi. Obie polisy chronią zarówno urządzenia odpowiedzialne bezpośrednio za generowanie energii (w przypadku oferty PZU Energia Wiatru: gondole, wieże, fundamenty, okablowanie wewnętrzne, a w PZU Energia Słońca: panele fotowoltaiczne, ich konstrukcję, okablowanie wewnętrzne, inwertery) oraz całą infrastrukturę towarzyszącą: magazyny energii, podziemne przyłącza kablowe, napowietrzne linie elektroenergetyczne, linie światłowodowe, urządzenia wyprowadzające moc do sieci elektroenergetycznej, jak i infrastrukturę pomocniczą: ogrodzenia, oświetlenie, systemy dozoru, drogi wewnętrzne, budynki stacji i rozdzielni wraz z wyposażeniem.

PZU Eko Energia – produkt dla klientów indywidualnych i MSP

Produkt PZU Eko Energia to rozwiązanie m.in. dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, które wykorzystują ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne lub pompy ciepła do produkcji energii na własny użytek.

Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach, spośród których klient może wybrać ten najbardziej dopasowany do swoich potrzeb. Polisa PZU Eko Energia chroni instalację fotowoltaiczną (w tym ładowarkę samochodową oraz akumulator) od wszystkich ryzyk, czyli utraty, uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia w wyniku np. awarii, pożaru, przepięcia, powodzi, wichury, gradu czy innych gwałtownych zjawisk pogodowych, a także dewastacji i kradzieży. 

AC dla właścicieli pojazdów elektrycznych

PZU oferuje nowy zakres ubezpieczenia AC dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Objął ochroną szkody dotyczące ładowarek, w tym wallbox’a, a także kabli ładujących oraz baterii.

Jest to odpowiedź na rosnącą popularność samochodów elektrycznych. Dzięki nowej klauzuli właściciele samochodów elektrycznych, którzy wykupią polisę autocasco, mogą liczyć na ochronę w przypadku szkód dotyczących elementów pojazdu elektrycznego, które są następstwem m.in. kradzieży, przeciążenia instalacji, przegrzania, zwarcia, spadku napięcia, a także uszkodzenia wskutek rażącego niedbalstwa. Suma ubezpieczenia w przypadku kabli i baterii określona jest w umowie AC, natomiast w przypadku ładowarki jest ona odrębnie ustalona i wynosi 3 000 zł.

Ubezpieczenie majątkowe PZU Dom

Grupa PZU kieruje bogatą ofertę produktów uwzględniających aspekt środowiskowy dla klientów indywidualnych.

Ubezpieczenie majątkowe PZU Dom już w podstawowym zakresie oferuje szeroką ochronę ubezpieczeniową urządzeń wykorzystywanych w domu lub na posesji do oszczędzania energii lub ochrony środowiska.

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem:

  • instalacje fotowoltaiczne;
  • instalacje solarne;
  • instalacje „inteligentnego domu” (w zakresie oszczędzania energii elektrycznej);
  • instalacje grzewcze: elektryczną, gazową, pompę ciepła (pompę ciepła powietrza, pompę ciepła ziemia-woda);
  • instalację rekuperacji (pozwala na minimalizacją strat energii);
  • przydomową oczyszczalnię ścieków;
  • instalację odzyskiwania deszczówki.

Green Parts

Grupa PZU dba o ograniczenie wpływu środowiskowego swoich produktów nie tylko w procesie tworzenia i oferowania, ale również w całym jego cyklu, a w szczególności w procesie obsługi i likwidacji szkód OC i AC poprzez funkcjonowanie Green Parts.

To innowacyjny proces regulujący kwestie gospodarowania odpadami powstałymi w trakcie naprawy pojazdu po szkodzie. Ma trzy uniwersalne wartości:

Odpowiedzialność

PZU przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie pozostałości po naprawie pojazdu po szkodzie (części podlegających wymianie na nowe) zgodne z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.
 

Ekologia

Partnerzy Green Parts to firmy z doświadczeniem w utylizowaniu pojazdów mechanicznych i ich części zamiennych. Każda przekazana im część będzie zagospodarowana zgodnie z wymogami prawnymi i najlepszymi standardami środowiskowymi.

Bezpieczeństwo

Dokładamy starań, aby wszystkie części (zakwalifikowane w ramach szkody do wymiany na nowe), zostały na pewno wymienione i nie były naprawiane. Nasze działanie ma również na celu ograniczenie obrotu wtórnego pozostałości, które utraciły walory bezpieczeństwa.


 

Zamknij