Ubezpieczenia

Grupa rozwijająca ofertę ubezpieczeniową wspierającą transformację klimatyczno-energetyczną.

Nasze cele

Rozwój oferty ubezpieczeniowej dla technologii wspierających transformację klimatyczno - energetyczną w Polsce.

Ocena pod kątem czynników ESG 55% największych korporacyjnych klientów ubezpieczeniowych z sektorów wrażliwych na ryzyko ESG.

Jako największa grupa ubezpieczeniowa w regionie, konsekwentnie  i odpowiedzialnie wspieramy naszych klientów i społeczeństwo w drodze do neutralności klimatycznej.

Mając na uwadze konieczność transformacji energetycznej, rozwijamy ofertę ubezpieczeniową wspierającą technologię oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

W perspektywie roku 2024 planujemy rozbudowywać i powiększać swoją ofertę ubezpieczeniową wspierającą dekarbonizację i proces transformacji miksu energetycznego.

W sposób świadomy i odpowiedzialny zarządzamy ryzykiem związanym ze swoją działalnością oraz transformacją klimatyczną, do roku 2024 poddamy ocenie pod kątem czynników ESG 55% naszych największych klientów korporacyjnych reprezentujących branże wrażliwe na kwestie zrównoważonego rozwoju.

Nasze działania

Ubezpieczenie majątkowe PZU Dom

Grupa PZU kieruje bogatą ofertę produktów uwzględniających aspekt środowiskowy dla klientów indywidualnych.

Ubezpieczenie majątkowe PZU Dom już w podstawowym zakresie oferuje szeroką ochronę ubezpieczeniową urządzeń wykorzystywanych w domu lub na posesji do oszczędzania energii lub ochrony środowiska.

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem:

  • instalacje fotowoltaiczne;
  • instalacje solarne;
  • instalacje „inteligentnego domu” (w zakresie oszczędzania energii elektrycznej);
  • instalacje grzewcze: elektryczną, gazową, pompę ciepła (pompę ciepła powietrza, pompę ciepła ziemia-woda);
  • instalację rekuperacji (pozwala na minimalizacją strat energii);
  • przydomową oczyszczalnię ścieków;
  • instalację odzyskiwania deszczówki.

Green Parts

Grupa PZU dba o ograniczenie wpływu środowiskowego swoich produktów nie tylko w procesie tworzenia i oferowania, ale również w całym jego cyklu, a w szczególności w procesie obsługi i likwidacji szkód OC i AC poprzez funkcjonowanie Green Parts.

To innowacyjny proces regulujący kwestie gospodarowania odpadami powstałymi w trakcie naprawy pojazdu po szkodzie. Ma trzy uniwersalne wartości:
 

Odpowiedzialność

PZU przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie pozostałości po naprawie pojazdu po szkodzie (części podlegających wymianie na nowe) zgodne z wymogami powszechnie obowiązującego prawa.
 

Ekologia

Partnerzy Green Parts to firmy z doświadczeniem w utylizowaniu pojazdów mechanicznych i ich części zamiennych. Każda przekazana im część będzie zagospodarowana zgodnie z wymogami prawnymi i najlepszymi standardami środowiskowymi.
 

Bezpieczeństwo

Dokładamy starań, aby wszystkie części (zakwalifikowane w ramach szkody do wymiany na nowe), zostały na pewno wymienione i nie były naprawiane. Nasze działanie ma również na celu ograniczenie obrotu wtórnego pozostałości, które utraciły walory bezpieczeństwa.


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij