Kwestionariusz Indywidualnego Profilu Inwestycyjnego

Odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą dopasować profil inwestycyjny do Twojego wieku, doświadczenia w inwestowaniu oszczędności oraz między innymi awersji do ryzyka. W oparciu o Twoje odpowiedzi przedstawimy najbardziej optymalny portfel inwestycyjny składający się z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU SA.

Zapraszamy do odpowiedzi na poniższe pytania.

Proszę określić swoje wykształcenie

Proszę określić swój poziom zainteresowania zagadnieniami związanymi z tematyką rynku finansowego

Proszę określić swój przedział wiekowy

Proszę wskazać podstawowy cel Pani/Pana inwestycji

Jakie są Pani/Pana plany odnośnie terminu inwestycji w funduszu?

Czy przewiduje Pani/Pan możliwość wpłat dodatkowych?

Z jakich produktów i usług finansowych korzystał/a Pani/Pan w przeszłości lub korzysta Pani/Pan obecnie?

Jaką część Pani/Pana oszczędności finansowych stanowi wpłacana kwota?

Zakładając, że lokuje Pani/Pan 10 000 zł w fundusze inwestycyjne, jaki scenariusz jest dla Pani/Pana dopuszczalny po roku?

Z jakim poziomem ryzyka według Pani/Pana wiąże się inwestycja w funduszu inwestycyjnym?