Komunikat dotyczący roszczeń z tytułu pobytu w szpitalu na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT)/ Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAIT)

Postanowiliśmy zweryfikować roszczenia z tytułu pobytu w szpitalu na OIT/OAIT w sytuacji przebywania przez ubezpieczonych nie tylko na wyodrębnionych oddziałach, ale również pododdziałach wyposażonych w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju, które wcześniej (od 1 stycznia 2020 r.) nie zostały uwzględnione ze względu na brzmienie definicji OIT/OAIT.

Jeśli nie zgłosiłeś/-aś roszczenia z tytułu pobytu na OIT/OAIT lub nie otrzymałeś/-aś świadczenia z powodu niespełnienia definicji OIT/OAIT, ponieważ przebywałeś/-aś na pododdziale wyposażonym w sprzęt umożliwiający stałe monitorowanie podstawowych czynności życiowych oraz podjęcie czynności zastępczych w przypadku niewydolności narządów lub układów ustroju, masz możliwość zgłoszenia roszczenia z ww. tytułu do 31 grudnia 2022 r. Zgłoszenie roszczenia jest możliwe niezależnie od tego czy aktualnie umowa ubezpieczenia obowiązuje czy też wygasła, pod warunkiem, że istniała odpowiedzialność w dacie zdarzenia.

Wniosek o wypłatę świadczenia możesz złożyć, korzystając z jednego z wybranych sposobów:

 • wysyłając go mailowo na adres: kontakt@pzu.pl,
 • wchodząc na stronę pzu.pl w sekcję „Zgłoszenie szkody”,
 • wysyłając list na adres korespondencyjny: PZU Życie SA, ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa,
 • dzwoniąc pod numer 801 102 102 - dostępny 24/7 (opłata zgodnie z taryfą operatora),
 • odwiedzając dowolny Oddział PZU – adresy oraz godziny otwarcia oddziałów dostępne są na stronie pzu.pl.

Po otrzymaniu wniosku, w terminie 30 dni, na adres korespondencyjny widniejący w rozpatrywanej sprawie zostanie wysłana decyzja co do sposobu jego rozstrzygnięcia.

Komunikat dotyczy Klientów, którzy zawarli bądź przystąpili do umów ubezpieczenia na podstawie wymienionych poniżej ogólnych warunków ubezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia

 1. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypadku (kod  OWU: LSKP31) – stosowane od dnia 10.01.2017 r. do chwili obecnej,
 2. Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego (kod OWU: LSIP50) – stosowane od dnia 17.09.2018 r. do dnia 26.07.2020 r., 
 3. Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego (kod OWU: LSIP51) – stosowane od dnia 27.07.2020 do dnia 30.11.2020 r.,
 4. Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego (kod OWU: LSIP52) – stosowane od dnia 1.12.2020 r. do 22.07.2022 r.,
 5. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ja Plus (kod OWU: PRIP50) – stosowane od dnia 14.07.2018 r. do chwili obecnej,
 6. Ogólne warunki dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego dziecka (kod OWU: DLIP50) – stosowane od dnia 1.12.2020 r. do 22.07.2022 r.,
 7. Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus z postanowieniami dodatkowymi (kod OWU: LPGP32) – od 1.12.2021 r. do chwili obecnej,
 8. Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus z komunikatem (kod OWU: LPGP32) –  od 21.11.2020 r. do 30.11.2021 r.,
 9. Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus (kod OWU: LPGP32) – stosowane od 11.10.2020 r. do 10.11.2020 r.,
 10. Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus z postanowieniami dodatkowymi (kod OWU: LPGP31) – stosowane od 01.12.2021 r. do chwili obecnej,
 11. Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus z komunikatem (kod OWU: LPGP31) – stosowane od 21.11.2020 r. do 30.11.2021 r.,
 12. Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus (kod OWU: LPGP31) – stosowane od 01.11.2013 r. do 20.11.2020 r.,
 13. Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus (kod OWU: LPGP36) – stosowane od 19.11.2018 r. do 25.07.2021 r.,
 14. Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego Plus (kod OWU: LPGP36) – stosowane od 26.07.2021r. do 21.11.2021 r.
Zamknij