Konferencje Risk Engineering Days

 

Konferencja PZU Risk Engineering Days 2017

 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii  pozwalających na przewidywanie awarii maszyn, zmniejszenie ryzyka przestoju zakładów produkcyjnych, budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach, ochrona firm przed atakami hackerskimi, kreowanie polityki cyberbezpieczeństwa – są to zagadnienia bliskie każdemu nowoczesnemu przedsiębiorcy. Okazją do poszerzenia wiedzy i wysłuchania ekspertów w tych dziedzinach będzie Konferencja Risk Engineering Days.

PZU SA, wraz PZU LAB oraz TUW PZUW, organizuje V edycję Konferencji, która odbędzie się w dniach 2 – 3 października 2017 r. Jak co roku do hotelu Sheraton w Sopocie zjedzie ponad 150 znamienitych gości, przedstawicieli największych polskich firm, środowisk naukowych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo polskiego przemysłu oraz ubezpieczeń.  Eksperci będą wymieniać się swoimi doświadczeniami podczas paneli dyskusyjnych podzielonych na trzy bloki tematyczne. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji RED będzie komercjalizacja usług nowej spółki w Grupie PZU jaką jest PZU LAB.

Misją PZU LAB jest zwiększanie świadomości zarządzających w zakresie znaczenia bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu biznesu i promowania zasady dobrych praktyk wśród przedsiębiorców w dziedzinie zarządzania ryzykiem. W tym celu PZU LAB oferuje swoim partnerom szereg innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, w tym cykl szkoleń „Piramida Kompetencji”.

Podczas Konferencji RED wręczone zostaną również nagrody Lider w Zarządzaniu Ryzykiem, Osobowość w Zarządzaniu Ryzykiem – wręczane przez PZU LAB oraz nagroda Lider Bezpieczeństwa Przemysłowego, Osobowość Roku w Dziedzinie Bezpieczeństwa przyznawane przez TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Agenda znajduję się pod poniższym linkiem: Agenda

 

Konferencja PZU Risk Engineering Days 2016

 

Bezpieczeństwo i innowacje- te fundamenty rozwoju polskiej gospodarki były przewodnim tematem IV międzynarodowej konferencji Risk Engineering Days 2016 w Sopocie, która odbyła się w dniach 13-14 października 2016. Na konferencji pojawiło się wielu znamienitych gości i osobowości z obszarów przemysłu, biznesu, świata nauki, instytucji państwowych, prasy branżowej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele takich krajów jak : Polska, Stany Zjednoczone, Chiny, Wielka Brytania, Ukraina, Łotwa, Litwa i Estonia. Reprezentowali przedsiębiorstwa, ośrodki naukowe oraz instytucje państwowe, m.in. AGH w Krakowie, UE w Poznaniu, PIU, Grupy Lotos, Grupy Azoty, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Po więcej szczegółów z konferencji zapraszamy pod link:

 

Prezentacje z konferencji dostępne są pod poniższymi linkami:

 

Konferencja PZU Risk Engineering Days 2015

 

Międzynarodowa konferencja Risk Engineering Days zorganizowana została przez PZU SA już po raz trzeci. W tym roku termin konferencji ustalony został na 17-18 września. Tradycyjnie na miejsce konferencji wybrany został Hotel Sheraton w Sopocie. Tegoroczna konferencja poświęcona została zagadnieniom związanym z szeroko rozumianym zarządzaniem ryzykiem oraz bezpieczeństwem. Głównymi adresatami konferencji byli przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych w Polsce, środowisk naukowych oraz instytucji państwowych. Konferencja stała się również miejscem inauguracji projektu PZU Lab, którego celem jest wytworzenie wartości dodanej dla polskich przedsiębiorców oraz prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w zakresie zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dyrektor Zarządzający w Pionie Klienta Korporacyjnego PZU – Pan Maciej Tymusz, który nakreślił wizję nowoczesnej firmy ubezpieczeniowej, otwartej na relacje partnerskie z polskim przemysłem, ośrodkami naukowymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Polsce.  

Znaczenie i rolę udziału PZU w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców podkreślił Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu Korporacyjnego Pan Adam Malinowski, według którego, dzięki uruchomionemu projektowi, PZU ma szansę stać się katalizatorem poprawy bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach. 

Szczegółowe omówienie zakresu prac i wyzwań stojących przed  PZU Lab przypadło Kierownikowi projektu PZU Lab i Dyrektorowi ds. zarządzania ryzykiem i rozwoju współpracy z przemysłem - Dariuszowi Gołębiewskiemu. Zaprezentował on szereg wartości dodanych, które PZU Lab będzie oferowało przedsiębiorcom oraz przedstawił projekty badawczo – rozwojowe, do których realizacji zaprosił liderów polskiego przemysłu.
 

Podczas dwudniowego spotkania zaproszeni prelegenci – naukowcy oraz praktycy z przemysłu, prezentowali kierunki prac rozwojowych oraz problematykę związaną z wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwami, nowymi zagrożeniami oraz dzielili się wypracowanymi dobrymi praktykami wdrożonymi w swoich przedsiębiorstwach w zakresie zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii. 

W tym roku wśród prelegentów mogliśmy wysłuchać międzynarodowe autorytety z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem  m.in. Profesora Hansa Pasmana z Texas A&M University, Doktora Eduardo Calixto z firmy BQR, Doktora Andrzeja Pękalskiego z Shell Global Solution, Davida Hansona Prezesa Analytical Services TJ/H2B oraz Prezesa The Global Institute for Risk Management Standards - Alexa Dali. Zaprezentowali oni problematykę analizy i zarządzania ryzykiem z różnych perspektyw  oraz globalne doświadczenia i kierunki prac badawczo – rozwojowych, w których uczestniczą. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z wnioskami płynącymi z analiz poważnych awarii przemysłowych, które zaprezentował Profesor Hans Pasman w swojej prezentacji pt. „Lessons to be learnt”. 

Proaktywne podejście do problematyki utrzymania ruchu w branży Oil&Gas zaprezentował Eduardo Calixto, podkreślając podczas swojej prelekcji znaczenie świadomego zarządzania parkiem maszyn w ograniczeniu strat związanych z awaryjnymi przestojami przedsiębiorstw. Szerokie spojrzenie na problematykę zintegrowanego zarządzania ryzykiem przedstawił Alex Dali, przybliżając słuchaczom wytyczne zawarte w  standardzie ISO 31000 i zapraszając polskich przedsiębiorców do czerpania korzyści wynikających z integracji, często rozproszonych w organizacji, systemów zarządzania. Doktor Andrzej Pękalski zaprezentował najnowsze symulacje i badania koncernu Shell w zakresie zjawiska wybuchu. Podczas swojej prezentacji wykorzystał film z przeprowadzonego w warunkach rzeczywistych eksperymentu prezentującego dynamikę rozwoju detonacji. Natomiast, David Hanson zaprezentował znaczenie analizy gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) w prewencyjnym utrzymaniu transformatorów. 

Ogromne wrażenie na słuchaczach konferencji, zrobiła ekspresyjna prezentacja Doktor Krystyny Stephens, która podzieliła się swoimi bogatymi, międzynarodowymi doświadczeniami z certyfikacji systemów zarządzania. Ireneusz Rogala z firmy ASE zaprezentował znaczenie budowy kultury bezpieczeństwa jako fundamentu dla budowy bezpiecznego przedsiębiorstwa. Wśród prelegentów, nie zabrakło również przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, którzy podzielili się dobrymi praktykami stosowanymi na terenie swoich zakładów pracy. Polski przemysł reprezentowany był m.in. przez Piotra Grobelnego – Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Prewencji (PCC Rokita), Wiesława Lacha – Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa (Grupa AZOTY) oraz Grzegorza Błędowskiego – Dyrektora ds. projektu EFRA (Grupa LOTOS). Liderzy polskich przedsiębiorstw zaprezentowali szereg innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i optymalizacji produkcji, które mogą być wdrażane na szerszą skalę w przemyśle i z których korzyści może czerpać polska gospodarka. 

Tradycją konferencji Risk Engineering Days jest, iż podczas uroczystej gali wręczane są statuetki lidera bezpieczeństwa w przemyśle oraz osobowości w dziedzinie bezpieczeństwa. 

 

W tym roku laur lidera bezpieczeństwa w przemyśle został przyznany:

 • Urzędowi Dozoru Technicznego, 
 • Polskiej Grupie Energetycznej SA, 
 • Grupie Orlen SA, 
 • Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. 

Natomiast laur dla osobowości w dziedzinie bezpieczeństwa odebrali:

 • amb. Krzysztof Paturej (ICCSS), 
 • Grzegorz Błędowski (Grupa LOTOS), 
 • Piotr Grobelny (PCC ROKITA) oraz 
 • Ireneusz Rogala (ASE).

 

Wyjątkowość atmosfery panującej podczas konferencji oraz inspirujące dyskusje w kuluarach stanowią dodatkowy stały element konferencji Risk Engineering Days. Duże zainteresowanie poruszaną tematyką wśród uczestników oraz determinacja organizatorów konferencji pozwala z optymizmem patrzeć na kolejne jej edycje.

Harmonogram konferencji

Materiały konferencyjne dla uczestników PZU RED 2015:

Dzień 1

Dzień 2

Pliki .zip zabezpieczone hasłem przesyłanym indywidualnie (dostępne wyłącznie dla gości PZU RED 2015). 

W celu otrzymania hasła prosimy o kontakt pod adresem: red@pzu.pl.

 

Konferencja PZU Risk Engineering Days 2014

 

W trakcie konferencji RED 2014 prezentowane były praktyczne podejścia do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem pożarowym, wybuchowym oraz organizacją pracy. 

W tym roku, szczególna uwaga poświęcona została zintegrowanemu spojrzeniu na zarządzanie ryzykiem z perspektywy funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. 

Najważniejszym celem było zaprezentowanie bezpieczeństwa z kilku różnych perspektyw, w szczególności połączenie perspektywy inżynierów z perspektywą dyrektorów finansowych. Jak się okazało pomimo często nieco innej optyki, ostateczny cel jest zawsze taki sam - zyskowność, niezawodność i bezpieczeństwo prowadzonego biznesu w szerokim zakresie.

Załączony poniżej harmonogram konferencji i nazwiska prelegentów świadczą o tym, że było interesująco. 

Harmonogram konferencji

 

 

Tradycyjnie już, podczas uroczystej gali wieczornej, zostały wręczone statuetki dla osobowości i liderów bezpieczeństwa w przemyśle.

Lista uhonorowanych statuetką PZU RED 2014 w kategorii osobowość w dziedzinie bezpieczeństwa w przemyśle:

 • Wiesław Lach - Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa w Grupie Azoty
 • dr Agnieszka Gajek - Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Chemicznego w CIOP-PIB
 • dr inż. Andrzej Kozak - Radca Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego
 • prof. dr inż. Aleksandar S. Jovanovic - m.in. pracownik naukowy Uniwersytetu w Stuttgarcie, Prezes European Virtual Institute for Integrated Risk Management

Lista uhonorowanych statuetką PZU RED 2014 w kategorii lider bezpieczeństwa w przemyśle:

 • Grupa AZOTY S.A.
 • Grupa PCC Rokita S.A.
 • Porta KMI Poland Sp. z o.o.

Materiały konferencyjne dla uczestników PZU RED 2014: 

Pliki pdf zabezpieczone przed otwarciem hasłem przesyłanym indywidualnie - dostępne wyłącznie dla gości PZU RED 2014. W przypadku nie otrzymania hasła prosimy o kontakt pod adresem: red@pzu.pl.

Dzień Pierwszy 18.09.2014 r.:

Dzień Drugi 19.09.2014 r.:

 

Konferencja PZU Risk Engineering Days 2013

 

Pierwsza edycja konferencji Risk Engineering Days odbyła się w dniach 23 i 24 września 2013 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie. Podczas konferencji w sopockiej nadmorskiej atmosferze poruszane były fundamentalne kwestie bezpieczeństwa krajowego przemysłu. Celem nadrzędnym konferencji było zasygnalizowanie potrzeby integracji przemysłu, nauki, firm ubezpieczeniowych oraz instytucji państwowych w drodze do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i rozwoju prowadzonej w naszym kraju działalności, w szczególności w branżach o istotnych zagrożeniach procesowych takich jak chemia, petrochemia, energetyka zawodowa.

Zaproszeni goście reprezentowali wiodące grupy z tzw. dużego i średniego przemysłu. 

Harmonogram konferencji

Pierwszego dnia na uroczystej gali wieczornej zostały wręczone przez PZU statuetki dla osobowości i liderów bezpieczeństwa w przemyśle w uznaniu obserwowanych przez nas zasług.

Lista uhonorowanych statuetką PZU RED 2013 w kategorii osobowość w dziedzinie bezpieczeństwa w przemyśle:

 • prof. dr. hab. Kazimierz Lebecki
 • prof. dr. hab. inż. Adam S. Markowski
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz T. Kosmowski
 • p. Marian Kińczyk

Lista uhonorowanych statuetką PZU RED 2013 w kategorii lider bezpieczeństwa w przemyśle:

 • Grupa LOTOS S.A.
 • SOKOŁÓW S.A.
 • DRE Sp. z o.o.

 

 

 

Aktualności

Szkolenie z cyklu Piramida Kompetencji
10.04.2017

W dniu 27-28 marca 2017 PZU LAB SA organizował szkolenie z cyklu Piramida Kompetencji...

Relacja z Konferencji Risk Engineering Days 2016
28.10.2016

Bezpieczeństwo i innowacje- te fundamenty rozwoju polskiej gospodarki były przewodnim tematem IV międzynarodowej konferencji Risk Engineering Days 2016 w Sopocie, która odbyła się w dniach 13-14 października 2016...

Risk Engineering Days 2016 - prezentacje
21.10.2016

W tym miejscu znajdą Państwo prezentacje prelegentów Risk Engineering Days 2016...

Piramida Kompetencji – szkolenia PZU LAB SA dla partnerów
20.06.2016

Ruszył cykl szkoleń Piramnida Kompetencji skierowanych dla partnerów PZU LAB SA...