Skład zespołu PZU Lab

Dariusz Gołębiewski, Kierownik Zespołu

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń - Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Autor szeregu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Z Grupą PZU związany od 2004r. W latach 2009 – 2015 odpowiedzialny za inżynierie ryzyka w PZU SA. Od 2015r. prowadzący projekt – „Centrum badawczo – rozwojowe PZU LAB".

Izabela Lewandowska - Wiśniewska, Koordynator

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechniki Warszawskiej, Specjalizacja: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Absolwentka studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo procesów przemysłowych" – Politechniki Łódzkiej, Studiów podyplomowych, „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" – CIOP, Autoryzacja techniczna – UDT w zakresie bezpieczeństwa procesowego, Wdrożeniowiec, Pełnomocnik, Trener i Audytor systemów zarządzania związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, środowiskiem, jakością, CSR, PSM, IWAY, EMAS, OHSAS, AQAP, zarządzania ryzykiem i cyberbezpieczeństwem. Specjalista zarządzania projektami w zakresie bezpieczeństwa technicznego PSM, cyberbezpieczeństwa, rozwiązań systemowych dla klientów biznesowych oraz projektów innowacyjnych, w zakresie Infrastruktury Krytycznej, ZZR i ZDR , analiz dotyczących zarządzania ryzykiem (Hazop, FMEA, LOPA, PHA, ATEX), ciągłości działania. Expert Bezpieczeństwa i BHP z wieloletnim doświadczeniem w zakresie działań prewencyjnych i rozwiązań systemowych dotyczących bezpieczeństwa w wielu sektorach min, w sektorze przemysłowym, logistycznym, wojskowym. W PZU LAB między innymi koordynuje projekt „Cyber Industry" . Obecnie Koordynator – Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab.

Robert Kuczkowski, Koordynator

Absolwent wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej, specjalizacja: Bezpieczeństwo procesowe. Absolwent studiów podyplomowych „Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń" prowadzonych na Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Uczestnik szeregu szkoleń tematycznych z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego i pożarowego. Od 2013 r. zajmujący się analizą ryzyka PZU jako Specjalista ds. Inżynieryjnej Oceny Ryzyka. Specjalista w zakresie ocena ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych podmiotach. Obecnie Koordynator- Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab.

Paweł Leitner, Koordynator

Absolwent Politechniki Warszawskiej – Wydziału Energetyczno-Lotniczego, ze specjalnością Urządzenia Przemysłowe. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania wyposażenia technologicznego. Doświadczenie w nadzorach nad wykonawstwem fabrycznym i montażem na obiektach energetycznych i hydrotechnicznych. Magisterskie studia ekonomiczne (Akademia Finansów w Warszawie) ze specjalnością Zarządzanie Ryzykiem Ubezpieczeniowym. Od 1999 - 2015 zajmujący się analizą ryzyka i szkód w firmach ubezpieczeniowych (Risk Manager w firmach Warta SA i Generali SA ) – Obecnie Koordynator ds. Inżynierii Ryzyka i Rozwoju Współpracy z Przemysłem PZU.

Jacek Szturomski, Koordynator

Absolwent Politechniki Szczecińskiej – Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalizacją Inżynieria Jakości. Tytuł magistra inżyniera. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle stoczniowym w zakresie budowy i remontów statków. Od 2011 r. zajmujący się analizą ryzyka PZU jako Specjalista ds. Inżynieryjnej Oceny Ryzyka. Obecnie Koordynator- Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab.

Rafał Żuchowski, Koordynator

Pierwsze studia zdobywał na Wydziale Zarządzania UWM w Olsztynie na specjalnościach Zarządzanie przedsiębiorstwem (licencjackie), oraz Zarządzanie nieruchomościami (magisterskie). Studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń, także na UWM w Olsztynie. Drugi nurt studiów na wydziale elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni na specjalności Elektroautomatyka okrętowa (inżynierskie). Początkowe lata pracy w przemyśle drzewnym. Z rynkiem ubezpieczeniowym związany od 2001 r. Od samego początku w Grupie PZU. W pierwszych latach pracownik działu sprzedaży ubezpieczeń, od 2007 r. Underwriter ubezpieczeń technicznych oraz inżynieryjnych. W roku 2010 r. wszedł do zespołu inżynieryjnej oceny ryzyka PZU S.A. Obecną pracę zawodową kontynuuje w Projekcie PZU Lab na stanowisku Koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka.

Beata Gliszczyńska, Doradca

W PZU od grudnia 1997. Od 14 – tu lat w branży ubezpieczeniowej związana z fleet safety. Odpowiedzialna za koordynowanie i sprzedaż ubezpieczeń flotowych. W latach 2007-2013 Underwriter ubezpieczeń komunikacyjnych. Od 2011 Koordynator wszystkich edycji programu Bezpieczna Flota PZU OR Północ. Przedstawicielka Rad Konsultacyjnych, posiadaczka najwyższych kompetencji w zakresie oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych (poziom 5 w ramach Nowego Schematu Kompetencyjnego dla Obszaru Sprzedaży PKK). Z wykształcenia i zamiłowania humanistka.

Szymon Kobiałka, Doradca

Z Grupą PZU związany od przeszło 18-tu lat, zdobywał doświadczenie w obszarach: sprzedaży, likwidacji szkód, analiz i statystyk, relacji z klientem. Uczestnik oraz koordynator projektów realizowanych w ramach PZU w tym m. in.: (Sprzedawca Dobrze Poinformowany, Projekt Nowej Organizacji Likwidacji Szkód i Świadczeń, Portal Pionu Likwidacji Szkód i Świadczeń). Absolwent Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej – certyfikat MBA. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej - tytuł magistra inżyniera. Wewnętrzny trener biznesu oraz były wykładowca w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Krakowie. Prywatnie zapalony narciarz, instruktor narciarstwa, członek Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Kontynuuje pasję narciarską w lecie, czynnie uczestnicząc w konkurencjach Inline Alpine. Dumny tata 7-letniej córki, również pasjonatki sportów narciarskich.

Maciej Wróbel, Inżynier

Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego o specjalności Bezpieczeństwo Pożarowe. Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego. Swoją przygodę zawodową rozpoczął w 2008 roku, początkowo jako asystent projektanta, następnie jako kierownik projektu odpowiedzialny za przygotowywanie i kompletną realizację projektów stałych instalacji gaśniczych tryskaczowych i gazowych w największych zakładach przemysłowych w kraju. Specjalista i konsultant rozwiązań stosowanych w zakresie biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z PZU związany od 2011 r. Od początku jest odpowiedzialny za analizę ryzyka jako Główny Specjalista w Zespole Inżynieryjnej Oceny Ryzyka. Obecnie Senior Inżynier Ryzyka w PZU Lab.

Marek Kuczyński, Doradca

W PZU od lutego 2008. Od 22 lat w branży ubezpieczeniowej związany z ubezpieczeniami majątkowymi , finansowymi i lotniczymi. Odpowiedzialny za opracowywanie i sprzedaż ubezpieczeń majątkowych. W latach 1996-2008 pracownik wiodących biur brokerskich na stanowisku samodzielnego brokera ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń majątkowych i korporacyjnych. Od początku pracy w PZU związany z Pionem Klienta Korporacyjnego, jako Specjalista ds. Ubezpieczeń, a następnie Ekspert ds. Klientów Kluczowych. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie wydział Techniczna i Ekonomiczna Diagnostyka Ubezpieczeń – licencjat tytuł inżyniera. Ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości wydział Finanse i Bankowość specjalizacja ubezpieczenia. Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa – Odpowiedzialność Odszkodowawcza. Prywatnie lubiący aktywnie spędzać czas z rodziną, posiadacz uprawnień trenera piłki nożnej. Dumny tata 15-letniej córki i 6-letniego syna.

Radosław Cimanowski, Specjalista

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Zarządzania ze specjalizacją Finanse i Ubezpieczenia. Obecnie kontynuuje studia w Wyższej Szkole Bankowej – specjalizacja Finanse i Bankowość. W PZU od 2012r. Związany ze wsparciem sprzedaży w pionie MSP oraz pionie Klienta Korporacyjnego. W PZU Lab od listopada 2016 zatrudniony na stanowisku – Specjalista ds. Wsparcia Organizacyjnego. Prywatnie pasjonat motoryzacji i piłki nożnej.

Aktualności

Szkolenie z cyklu Piramida Kompetencji
10.04.2017

W dniu 27-28 marca 2017 PZU Lab organizował szkolenie z cyklu Piramida Kompetencji...

Relacja z Konferencji Risk Engineering Days 2016
28.10.2016

Bezpieczeństwo i innowacje- te fundamenty rozwoju polskiej gospodarki były przewodnim tematem IV międzynarodowej konferencji Risk Engineering Days 2016 w Sopocie, która odbyła się w dniach 13-14 października 2016...

Risk Engineering Days 2016 - prezentacje
21.10.2016

W tym miejscu znajdą Państwo prezentacje prelegentów Risk Engineering Days 2016...

Piramida Kompetencji – szkolenia PZU Lab dla partnerów
20.06.2016

Ruszył cykl szkoleń Piramnida Kompetencji skierowanych dla partnerów PZU Lab...