PZU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .

Program ubezpieczenia składa się z:

 

Poznaj korzyści nowego programu ubezpieczeniowego

 • Nasza ochrona ubezpieczeniowa działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Ochrona ubezpieczeniowa działa na całym świecie. Jedyne ograniczenia terytorialne dotyczą świadczeń związanych z pobytem w szpitalu oraz operacjami chirurgicznymi.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe po leczeniu szpitalnym spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem albo chorobą.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie problemówzdrowotnych spowodowanych ciężką chorobą (np.nowotworem złośliwym czy zawałem serca).
 • Znosimy karencję na cały zakres ubezpieczenia przez pierwsze trzy miesiące od uruchomienia programu ubezpieczenia dla wszystkich przystępujących (z wyjątkiem Pakietu dodatkowego Wsparcie w razie nowotworu, gdzie nasza odpowiedzialność jest ograniczona przez pierwszych 90 dni).
 • Jeśli Ciebie zabraknie, pieniądze z polisy wypłacimy Twoim bliskim, wskazanym w umowie – bez postępowania spadkowego i płacenia podatku od spadków i darowizn.
 • Możesz otrzymać wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, który spowoduje trwały
  uszczerbek na zdrowiu.

Do ubezpieczenia podstawowego na życie oraz do ubezpieczeń uzupełniających mogą przystąpić wszyscy pracownicy oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci, którzy w dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli 18 lat i nie ukończyło 69 lat.

zakres ubezpieczenia podstawowego

Zapewnij jeszcze lepszą ochronę, rozszerzając ubezpieczenie podstawowe o opcje dodatkowe:

Ochrona dla dziecka

Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


W razie uszczerbku na zdrowiu albo ciężkiej choroby dziecka (np. nowotworu złośliwego, neuroboreliozy, sepsy) rodzic otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie.


• Jeśli dziecko trafi do szpitala z powodu wypadku lub choroby, rodzic otrzyma świadczenie za każdy dzień jego hospitalizacji. Środki te mogą np. pomóc pokryć koszty dojazdów do szpitala.

Zakres OCHRONA DLA DZIECKA 

Wsparcie w razie nowotworu

Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


W razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego ubezpieczony otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkowe konsultacje lekarskie czy nierefundowaną terapię farmakologiczną.


Wypłacamy świadczenie nie tylko za zdiagnozowanie nowotworu, lecz także m.in. za chemioterapię albo radioterapię.


• Zapewniamy również wsparcie finansowe w razie diagnozy nowotworu złośliwego we wczesnym stadium, tzw. in situ. 

 • Gdy chcesz mieć zakres za 29 złotych musisz wybrać dwie składki 12 i 17 zł.

ZakreS WSPARCIE W RAZIE NOWOTWORU

Wsparcie dla rodziny

Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


• Dodatkowe środki finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym albo wypadkiem w pracy.


Wysokie świadczenia za relatywnie niewielką składkę. Wypłacimy nawet 450 100 zł w razie śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym w pracy – a składka wynosi 15 zł miesięcznie.


• Śmierć jednego z domowników często wiąże się z utratą części, a nawet całości dochodów rodziny. Wypłata z ubezpieczenia może pomóc spłacić zobowiązania finansowe czy opłacić bieżące rachunki.

ZAKRES wsparcie dla rodziny

Wsparcie po wypadku

• Szersze zabezpieczenie finansowe pracowników na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.


• W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu albo złamania kości pracownik otrzyma środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, np. na dodatkową rehabilitację.


• Wypłata świadczenia w razie złamania kości – nawet wtedy, gdy złamanie nie doprowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

ZAKRES wsparcie po wypadku   

PZU W Razie Wypadku

 • Świadczenie w razie wypadku – m.in. w życiu codziennym (np. pożar, utonięcie, porażenie prądem, wybuch gazu), podczas uprawiania sportu (np. jogging, jazda na rowerze, gra w piłkę, żeglarstwo, narciarstwo) oraz związanego z ruchem drogowym, kolejowym i powietrznym. W razie śmierci ubezpieczonego świadczenie otrzymuje osoba bliska, wskazana na polisie jako „uposażony”,
 • Wsparcie finansowe dla bliskich, w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. To ważne, aby zabezpieczyć rodzinę,jeśli posiadasz zobowiązania finansowe,
 • Ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę, na całym świecie.

ZAKRES pzu w razie wypadku 

Karta lekowa

 • Dofinansowanie zakupu leków na receptę – do 80%.
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. leki sezonowe – na przeziębienie, grypę czy zapaleniegardła oraz pozycje lekowe stosowane w leczenium.in. chorób i schorzeń kardiologicznych, pulmonologicznych.
 • Współpracujemy z ponad 8500 aptek w całej Polsce – zapłać mniej już w chwili zakupu.

ZAKRES karta lekowa 

Dokumenty

Dokumenty

298kB
1,6MB

Informacja prawna

Zakładem ubezpieczeń jest PZU Życie SA. Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń, w tym definicje zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności, wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności zawarte są w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczeń, dostępnych u naszych agentów, w naszych oddziałach i na stronie pzu.pl. Jeśli chcą Państwo zawrzeć umowę, prosimy o kontakt z przedstawicielem PZU Życie SA.

Zamknij