Zaległości w płatnościach

Jeśli nie zapłacisz składki:
 • możesz nie mieć ochrony ubezpieczeniowej, 
 • możemy naliczyć Ci odsetki i rozpocząć windykację, 
 • możemy rozwiązać lub wypowiedzieć Ci umowę, 
 • możesz stracić pieniądze, które u nas oszczędzasz.
Otrzymałeś wezwanie do zapłaty? Może to wynikać z różnych przyczyn:
1. Nie zapłaciłeś za ubezpieczenie: 
 • jak najszybciej zapłać zaległą składkę. Dzięki temu nie zapłacisz odsetek i unikniesz windykacji. Pamiętaj, że jeśli nie zapłaciłeś składki za ubezpieczenie dobrowolne w terminie (np. AC, ubezpieczenie mieszkania, NNW), nie masz ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli będziesz mieć szkodę, nie wypłacimy odszkodowania.
2. Nie jesteś już właścicielem, np.:
 • sprzedasz samochód/ mieszkanie - dostarcz do nas potwierdzenie sprzedaży (np. kopię umowy kupna-sprzedaży, kopię faktury),
 • zezłomujesz samochód - dostarcz do nas dokumenty potwierdzające zezłomowanie pojazdu.
3. Zapłaciłeś i dostałeś wezwanie do zapłaty:
 • Twoja wpłata mogła wpłynąć już po wysłaniu przez nas informacji o zaległości. W tej sytuacji dostarcz nam kopię potwierdzenia wpłaty. Najlepiej wyślij e-maila na kontakt@pzu.pl,
 • wysokość składki, którą wyliczyliśmy nie uwzględniała wszystkich Twoich szkód. Po sprawdzeniu tej informacji w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) przeliczyliśmy składkę i prosimy o zapłacenie różnicy,
 • składka została opłacona na podstawie przesłanego przez nas blankietu. Jednak pomiędzy wystawieniem blankietu a rozpoczęciem obowiązywania nowej umowy miała miejsce szkoda (np. wypadek samochodowy, kolizja). Przeliczyliśmy składkę i prosimy o zapłacenie różnicy.
4. Złożyłeś wypowiedzenie dotychczasowego ubezpieczenia OC, a dostałeś wezwanie do zapłaty:
 • wypowiedzenie wpłynęło do nas po terminie. Powineneś je wysłać przynajmniej na jeden dzień przed końcem dotychczasowej umowy.
  Szczegółowe informacje znajdziesz w Ustawie z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:
   - art. 28 dotyczy OC pojazdów,
   - art. 46 dotyczy OC rolników,
   - art. 62 dotyczy  budynków w gospodarstwie rolnym, 
 • na przesłanym wypowiedzeniu brakuje Twojego podpisu.
  Szczegółowe informacje znajdziesz w art. 73 Kodeksu cywilnego.

 

Zaległość w opłacie składki możesz wyjaśnić w wybrany przez Ciebie sposób:
 • wyślij e-mail na kontakt@pzu.pl. W temacie wpisz numer sprawy, który znajdziesz w korespondencji, i ewentualnie załącz dokumenty dotyczące zaległości (np. kopię umowy kupna-sprzedaży, kopię faktury, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu, potwierdzenie wpłaty zaległej składki),
 • zadzwoń 801 120 102 lub 22 505 15 25. Wcześniej przygotuj numer sprawy, który znajdziesz w korespondencji od nas,
 • wyślij list na adres: PZU, ul. Postępu 18 a, 02-676 Warszawa z dokumentami dotyczącymi zaległości (np. kopię umowy kupna-sprzedaży, kopię faktury, dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu, potwierdzenie wpłaty zaległej składki). 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować.