Kontakt

e-mail: kontakt@pzu.pl

faks: 22 4 102 102

adres do korespondencji: PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

Infolinia dedykowana do obsługi wezwań do zapłaty: 801 120 102 lub 22 505 15 25
Kontaktując się z nami powołaj się na numer sprawy znajdujący się w nagłówku korespondencji, którą otrzymałeś.