Pytania i odpowiedzi

Dowiedz się więcej o sieci naprawczej
Co to jest Sieć Naprawcza?

Sieć Naprawcza to ok. 800 zakładów naprawczych w całej Polsce, zarówno autoryzowanych jak i niezależnych. Warsztaty te współpracują z PZU S.A. na podstawie zawartych umów. Każdy z nich gwarantuje klientom PZU S.A. szybka i profesjonalną naprawę uszkodzonego pojazdu. Do Sieci należą tylko warsztaty spełniające wysokie wymagania techniczne i jakościowe.

A co z częściami zamiennymi? Czy używają dobrych części?

Do napraw stosowane są części zamienne dostarczane przez renomowanych dostawców współpracujących z warsztatami gwarantujących wysoką jakość.

Jak długo będę musiał/a czekać na naprawę?

Warsztaty z Sieci Naprawczej traktują zlecenia naszych klientów priorytetowo. Konkretny termin poda Panu/i pracownik z wybranego warsztatu. Na pewno pojazd zostanie naprawiony w najkrótszym możliwym terminie z zachowaniem wszystkich norm i zaleceń producenta.

Czy mam jakąś gwarancję na jakość wykonanej naprawy?

Tak. Wszystkie naprawy wykonywane w zakładach należących do Sieci Naprawczej objęte są roczną gwarancją wykonawcy

Jak długo będę musiał czekać na odszkodowanie?

Zgodnie z zasadami prawa PZU SA ma 30 dni na zlikwidowanie szkody z AC i OC. W przypadku, gdy są niejasne okoliczności lub gdy prowadzone jest postępowanie wyjaśniające (wewnętrzne lub zewnętrzne) to po wyjaśnieniu i zakończeniu postępowania, 14 dni od momentu złożenia ostatniego wymaganego dokumentu. Jednak część niekwestionowana powinna być wypłacona w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

Czy mogę dostać lub wynająć pojazd zastępczy?

Wymaga to indywidualnego ustalenia, jednakże każdorazowo decyzję podejmuje jednostka likwidująca szkodę.

Przewoziłem w samochodzie telewizor/radio/CD/aparat fotograficzny itp. ale z pewnością nie znajdę rachunku jego zakupu. Wart był 3500 zł. Czy dostanę pełne odszkodowanie za niego?

Przedmioty przewożone w pojeździe (nie będące wyposażeniem pojazdu) nie są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach autocasco. W przypadku szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów (zniszczenie mienia np. aparatu) można uzyskać rekompensatę do wartości rzeczywistej zniszczonego mienia - pod warunkiem okazania zniszczonego sprzętu rzeczoznawcy PZU SA.

Nie chcę, aby oględziny mojego pojazdu wykonywali rzeczoznawcy z PZU SA. Proszę o oględziny niezależnego rzeczoznawcy.

PZU SA ma prawo żądać przedstawienia pojazdu do oględzin własnym rzeczoznawcom. Klient może jednak powołać niezależnego rzeczoznawcę na własny koszt. Opinia taka będzie jednakże sprawdzana i weryfikowana przez rzeczoznawcę PZU SA.

Czy muszę być obecny podczas oględzin pojazdu?
  • Jeżeli pojazd stoi w zakładzie należącym do Sieci Naprawczej - nie jest to konieczn
  • Jeżeli pojazd stoi w zakładzie spoza Sieci Naprawczej - jest to wskazane
Ile mam czasu na stawienie się w jednostce likwidującej szkodę w celu przedstawienia dokumentów, których nie miałem w trakcie zgłaszania szkody?

Nie ma na to określonego czasu. Im wcześniej jednak zostaną dopełnione wszelkie formalności, tym szybciej zostanie zakończony proces likwidacji szkody a co za tym idzie wypłata odszkodowania.

Jeśli nie będę mógł się stawić na oględziny w umówionym terminie, to co mam zrobić?

Pan nie musi być osobiście obecny przy oględzinach. Jeżeli samochód nie może być udostępniony w umówionym terminie należy powiadomić wcześniej Telecentrum i umówić się na inny termin.

Czy muszę naprawiać samochód w warsztacie zaproponowanym przez PZU SA?

Wybór warsztatu leży wyłącznie w gestii klienta.