Szkody i roszczenia

Czasami nie wiemy, jak zachować się w sytuacjach, które wydają nam się z pozoru skomplikowane. Rozwiązanie tych spraw często odkładamy na później, nie zdając sobie sprawy z faktu, że jest ono często prostsze, niż nam się wydaje. Tutaj znajdziesz niezbędne informacje dotyczące procesu zgłaszania likwidacji szkody.

Czat Video
 

   
 

Korzystając z opcji Video możesz:

  • zgłosić szkodę lub roszczenie
  • sprawdzić status swojego zgłoszenia

wystarczy, że klikniesz tutaj

Nie musisz posiadać kamery internetowej. Jeżeli ją posiadasz to Ty po połączeniu zdecydujesz czy Konsultant będzie widział obraz z Twojej kamery.

Do prawidłowego funkcjonowania usługi wymagana jest przeglądarka Google Chrome.

   
 

 

Zgłoszenia szkody lub roszczenia można dokonać:

  • za pośrednictwem formularza internetowego,
  • korzystając z Czata Video,
  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
  • osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
  • na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

Wymagane dokumenty dla ubezpieczeń zawartych w Grupie PZU