Fundusze inwestycyjne

Szukasz sposobów inwestowania dodatkowych pieniędzy, skorzystaj z naszych produktów inwestycyjnych i pomocy doświadczonych specjalistów.

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

PZU FIO Parasolowy

 • Piętnaście subfunduszy krótko- i długoterminowych.
 • Różne rynki, na których mogą inwestować, różny stopień ryzyka inwestycyjnego oraz różny potencjał zysku.
 • Minimalny okres inwestowania od 3 miesięcy do 5 lat.

PZU Obligacji Krótkoterminowych

 • Subfundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 miesiące.

PZU SEJF+

 • Fundusz o niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe.
 • Minimalny okres inwestowania 1 rok.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 1,5 roku.

PZU Dłużny Aktywny

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym
 • Inwestuje w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego. 
 • Minimalny okres inwestowania 2 lata.

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

 • Subfundusz o relatywnie niskim  ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w instrumenty dłużne i inne papiery wartościowe.
 • Minimalny okres inwestowania 3 lata.

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

 • Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w papiery dłużne i akcje.
 • Minimalny okres inwestowania 3 lata.

PZU Zrównoważony

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w akcje i dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 4 lata.

PZU Medyczny

 • Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w akcje spółek sektora medycyny. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

 • Subfundusz o podwyższonym  ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w akcje małych i średnich spółek. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

PZU Akcji KRAKOWIAK

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje w polskie akcje. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

PZU Aktywny Akcji Globalnych

 • Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje na europejskich rynkach wschodzących. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 lata.

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym. 
 • Inwestycje głównie w akcje rynków rozwiniętych. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

PZU Akcji Rynków Wschodzących

 • Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie na rynkach krajów rozwijających się. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

PZU Akcji Polskich

 • Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w udziałowe instrumenty finansowe (akcje) spółek mających siedzibę w Polsce lub dopuszczonych do obrotu na GPW.
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w instrumenty dłużne rynków wschodzących. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 lata.

 

 

PZU FIO Ochrony Majątku

 • Fundusz o bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 miesiące.

Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte

inPZU SFIO

 • Dziewięć subfunduszy krótko- i długoterminowych.
 • Różne rynki, na których mogą inwestować, różny stopień ryzyka inwestycyjnego oraz różny potencjał zysku.
 • Minimalny okres inwestowania od 6 miesięcy do 5 lat.

inPZU Inwestycji Ostrożnych

 • Subfundusz o bardzo niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 6 miesięcy.

inPZU Obligacje Polskie

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 2 lata.

inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

 • Subfundusz o średnim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 4 lata.

inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

 • Subfundusz o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe. 
 • Minimalny okres inwestowania 3 lata.

inPZU Akcje Polskie

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w akcje. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w akcje. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących

 • Subfundusz o wysokim ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

inPZU Akcje CEEplus

 • Subfundusz o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym.
 • Inwestuje głównie w instrumenty udziałowe i pochodne. 
 • Minimalny okres inwestowania 5 lat.

 

 

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte TFI PZU

PZU FIZ Medyczny

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny – niepubliczny.
 • Fundusz dla wąskiego grona inwestorów.

PZU FIZ Forte

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte – niepubliczny.
 • Fundusz dla wąskiego grona inwestorów.

PZU FIZ Akcji Focus

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji FOCUS – niepubliczny.
 • Fundusz dla wąskiego grona inwestorów.

 

 

Publiczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty TFI PZU

PZU FIZ Akord

 • Zamknięty inwestycyjny fundusz publiczny absolutnej stopy zwrotu.
 • Fundusz o relatywnie niskim  ryzyku inwestycyjnym. 
 • Minimalny okres inwestowania 18 miesięcy.

PZU FIZ Legato

 • Zamknięty inwestycyjny fundusz publiczny absolutnej stopy zwrotu.
 • Fundusz o średnio niskim ryzyku inwestycyjnym. 
 • Minimalny okres inwestowania 18 miesięcy.

 

 

Programy Inwestycyjne

PZU Sejf+ z ochroną kapitału

 • Inwestycja w PZU SEJF+.
 • Darmowe ubezpieczenie straty finansowej. 
 • Możliwość zysku oraz wypłata odszkodowania – w razie ewentualnej straty.

Portfel PZU Święty Spokój

 • Inwestycja w cztery fundusze TFI PZU o niskim poziomie ryzyka.
 • Brak opłat manipulacyjnych za nabycie.
 • Minimalny okres inwestowania 1 rok.

Program Inwestycyjny PZU Portfele Kapitałowe

 • Cztery portfele inwestycyjne złożone z wielu funduszy o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego.
 • Brak opłat manipulacyjnych za nabycie.
 • Minimalny okres inwestowania od roku do 5 lat.
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij