Asystent Zdrowotny

PZU Dom Asystent Zdrowotny zapewnia organizację i pokrycie kosztów leczenia po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu, wymagającym hospitalizacji przez co najmniej 3 dni.

Dla kogo?

Z ubezpieczenia mogą korzystać osoby fizyczne wskazane imiennie w umowie ubezpieczenia (max. 10 osób). PZU Dom Asystent Zdrowotny obejmuje nieszczęśliwe wypadki lub nagłe zachorowania wymagające hospitalizacji przez co najmniej 3 dni.

Co zyskasz z naszym ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie zapewnia:

 • konsultacje lekarza pierwszego kontaktu (internisty, pediatry, lekarza rodzinnego),
 • konsultacje specjalistyczne (lekarzy aż 30 specjalizacji, w tym psychologa),
 • badania laboratoryjne (hematologiczne i układu krzepnięcia, biochemiczne, moczu, kału, hormonalne, markery nowotworowe),
 • badania diagnostyczne (USG, RTG, TK, NMR, endoskopowe),
 • zabiegi rehabilitacyjne,
 • wsparcie Opiekuna Medycznego, który pomoże zaplanować indywidualny tok leczenia.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Asystent Zdrowotny?

 • niska składka w porównaniu do kosztu konsultacji, badań i zabiegów rehabilitacyjnych,
 • poczucie bezpieczeństwa - organizacja i pokrycie kosztów świadczeń medycznych w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
 • pomoc w odzyskaniu sprawności ruchowej dzięki bezpłatnym zabiegom rehabilitacyjnym,
 • organizacja leczenia w blisko 2000 placówek medycznych, w ponad 500 miastach na terenie całej Polski,
 • gwarancja dostępności do lekarzy: 2 dni robocze do internisty, pediatry i lekarza rodzinnego, 5 dni do lekarza specjalisty.

Jak skorzystać z ubezpieczenia

Krok 1: Zgłoś szkodę

 

 Krok 2:
Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymasz od nas informację, jak skorzystać z usług medycznych dostępnych w ramach ubezpieczenia.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: