PZU Auto Korporacyjne AC

Dla kogo?

Ubezpieczenie to kierowane jest do klientów korporacyjnych tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi posiadającymi co najmniej 20 pojazdów wykorzystywanych do działalności.

Korzyści

Ubezpieczenie AC dla klienta korporacyjnego w PZU SA to:

 • kompleksowa ochrona przed skutkami wszelkich zdarzeń związanych z używaniem samochodu,
 • wypłata odszkodowania za szkody poniesione na terenie kraju i za granicą,
 • możliwość znacznego obniżenia składki dzięki dostosowaniu zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb,
 • bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort,
 • niższa cena za ubezpieczenie: PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba.
   

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego są:

 • pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • pojazdy wraz z wyposażeniem nie zarejestrowane lecz podlegające rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, w przypadku gdy Ubezpieczający ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • inne pojazdy napędzane umieszczonym w nich silnikiem, zasilanym z własnego źródła energii,
 • trolejbusy,
 • tramwaje.

Oferowanym ubezpieczeniem AC dla klienta korporacyjnego na bazie All risks, czyli ubezpieczeniem chroniącym od wszystkich ryzyk - objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie miał on wpływu, np. kradzieży, działania żywiołów czy też wandalizmu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium pozostałych państw Europy, a także Algierii, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

Zakresem ubezpieczenia objęty jest także:

 • zwrot kosztów zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy,
 • zwrot kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia, o ile nie zostały pokryte z innego ubezpieczenia np. PZU Auto Pomoc.

Umowę ubezpieczenia AC można rozszerzyć o opcję PZU Auto Non Stop czyli pełną obsługę serwisową w przypadku szkody z AC, która obejmuje pakiet świadczeń m.in. odebranie uszkodzonego pojazdu od ubezpieczonego, zorganizowanie jego naprawy w warsztacie Sieci Naprawczej PZU, jak również pojazd zastępczy na cały czas naprawy pojazdu. Dzięki tej opcji nie traci się czasu na formalności związane z likwidacją szkody, zaś w czasie naprawy pojazdu korzysta się z samochodu zastępczego. 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty