Ubezpieczenie „Bezpieczna energia" dla klientów Enea

Dla kogo?

Z ubezpieczenia może skorzystać osoba fizyczna, która zawarła ż Eneą S.A. umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową.  

Zakres ubezpieczenia

 W skład grupowego ubezpieczenia „Bezpieczna energia” wchodzą: 

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  
  • ubezpieczenie utraty pracy 
  • ubezpieczenie czasowej niezdolności do pracy 
  • ubezpieczenie hospitalizacji
  • ubezpieczenie assistance w razie utraty pracy

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.