Bezpieczny Telefon dla Firm - Orange

Dla kogo?

Ubezpieczenia Bezpieczny Telefon dla Firm adresowane jest dla abonentów Orange Polska - przedsiębiorców lub innych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Zakres ubezpieczenia

 

Bezpieczny Telefon dla Firm Standard Bezpieczny Telefon dla Firm Komfort Bezpieczny Telefon dla Firm Premium
xxx utrata telefonu wskutek
 • rabunku
 • kradzieży, w tym kradzieży z włamaniem
 • z wyłączeniem kradzieży kieszonkowej
utrata telefonu wskutek
 • rabunku
 • kradzieży, w tym kradzieży z włamaniem
 • z wyłączeniem kradzieży kieszonkowej
 
 • zniszczenie lub uszkodzenie telefonu wskutek dewastacji
 • uszkodzenia mechaniczne
 • zalania
 • zniszczenie lub uszkodzenie telefonu wskutek dewastacji
 • uszkodzenia mechaniczne
 • zalania
 • zniszczenie lub uszkodzenie telefonu wskutek dewastacji
 • uszkodzenia mechaniczne
 • zalania

telefon zastępczy

telefon zastępczy

telefon zastępczy

organizacja i pokrycie kosztów transportu uszkodzonego telefonu na terytorium RP organizacja i pokrycie kosztów transportu uszkodzonego telefonu na terytorium RP organizacja i pokrycie kosztów transportu uszkodzonego telefonu na terytorium RP i Europy

priorytety naprawy

priorytety naprawy

priorytety naprawy

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: