Budynki i lokale mieszkalne - Bank Millennium

Dla kogo?

Ubezpieczenie adresowane jest do osób, które zawarły z Bankiem Millennium umowę kredytu hipotecznego lub pożyczkę hipoteczną. 

 
Korzystając z ubezpieczenia można objąć ochroną:
  • lokale i budynki mieszkalne,
  • budynki mieszkalne w stadium budowy,
  • budynki niemieszkalne,
  • budowle,
  • garaże.

Zakres ubezpieczenia

Dzięki temu ubezpieczeniu Twój dom lub mieszkanie chronione będzie od szkód powstałych w następstwie:

  • zdarzeń losowych: ognia, piorunu, powodzi, śniegu i lodu, zalania, opadu, gradu, huraganu, eksplozji, osuwania lub zapadania się ziemi, lawiny, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, upadku drzew lub masztów,
  • aktów terroryzmu,
  • przepięcia,
  • dewastacji,
  • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową.
Ponadto, zawierając umowę ubezpieczenia będziesz mógł skorzystać z usług Assistance Dom. 
 
Budynki w budowie chroni są od zdarzeń losowych i w wypadku prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną.
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.