Cyber ryzyko

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych jest skierowane do firm, w których występuje lub może wystąpić zagrożenie wycieku danych lub unieruchomienia firmy w wyniku ataku cybernetycznego.

Korzyści

Oferowany zakres ubezpieczenia chroni klientów przed negatywnymi skutkami ataków hakerskich, oferuje szybkie i profesjonalne działanie w celu eliminacji ataku i przywrócenia działania spółki.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa uwzględnia ryzyko odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie niektórych kosztów, ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu kar o charakterze administracyjnym, ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych, a także utracony zysk wynikający ze skutków awarii systemu komputerowego.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: