Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby (mające nie więcej niż 69 lat), które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P lub grupowym ubezpieczeniem typ P Plus.

Korzyści

  • środki finansowe na ewentualną rehabilitację,
  • wypłata ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia w wysokości od 1% do 4% (w zależności od wyboru ubezpieczającego) sumy ubezpieczenia dodatkowego aktualnej w dniu zawału serca albo krwotoku śródmózgowego za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z przerwą w pracy zarobkowej osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy,
  • dodatkowe pieniądze na ewentualną rehabilitację po przebytym zawale serca lub krwotoku śródmózgowym,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie,
  • umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego,
  • składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym zaistniałym w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty