Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby:

 •     objęte dodatkowym ubezpieczeniem TU, które posiadają to ubezpieczenie wraz z grupowym ubezpieczeniem typ P Plus,
 •     które w dniu złożenia deklaracji przystąpienia nie ukończyły 69 roku życia.

Umowa może być zawarta w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia podstawowego, jeśli przystąpi do niej określony przez PZU Życie SA procent osób uprawnionych do przystąpienia.

Korzyści

Poszerzenie zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ryzyka bez konieczności wykonywania badań medycznych. Szeroki zakres świadczeń, w ramach którego oferowane są następujące usługi:

 •           domowa opieka pielęgniarki,
 •           pomoc w prowadzeniu domu,
 •           opieka nad dzieckiem,
 •           opieka nad osobą niesamodzielną,
 •           opieka nad drobnymi zwierzętami domowymi,
 •           domowa wizyta psychologa,
 •           domowa wizyta rehabilitanta lub masażysty,
 •           dostarczenie niezbędnych leków,
 •           dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego,
 •           dostarczenie do naprawy przedmiotów użytku osobistego,
 •           transport medyczny,
 •           transport na rehabilitację,
 •          drobne naprawy domowe,
 •           pomoc osobie wskazanej przez ubezpieczonego,
 •           Informacyjny Serwis Medyczny.

Świadczenia realizowane są wyłącznie na podstawie telefonicznego wniosku złożonego w Centrum Pomocy pod czynny całodobowo numer telefonu – 0 801 102 102. Ubezpieczenie można nabyć za niewielką składkę. Wysokość składki uzależniona jest od liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka płacona jest wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.
 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie jest produktem ściśle powiązanym z dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, kod warunków TUGP30. Gwarantuje dodatkowe świadczenie dla ubezpieczonego w razie:

 •     pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 •     pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą,
 •     przeprowadzenia operacji chirurgicznej wymienionej w Wykazie Operacji Chirurgicznych
 •     nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 30%.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji na temat naszego ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z jego ogólnymi warunkami zamieszczonymi poniżej. Pomocą w wyjaśnieniu wątpliwości będzie Państwu służył nasz pracownik Infolinii pod nr 801 102 102 lub 22 566 55 55, agent lub nasz pracownik w dowolnie wybranym Punkcie Obsługi Klienta PZU Życie SA na terenie całego kraju.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej: