Dodatkowe grupowe ubezpieczenie Medyczny Ekspert Domowy

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte ubezpieczeniem podstawowym trzech typów: grupowym ubezpieczeniem typ P Plus, grupowym ubezpieczeniem na życie typ P, grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Ubezpieczenie zapewnia poszerzenie zakresu podstawowego o unikalne świadczenia assistance bez konieczności wykonywania badań medycznych przez ubezpieczonego i jego dzieci.

Bogaty asortyment świadczeń assistance, zgrupowany jest w czterech pakietach:

  • Zagraniczna Konsultacja Medyczna - zapewnia możliwość skorzystania przez ubezpieczonego z zagranicznej konsultacji medycznej, przeprowadzonej przez lekarza zatrudnionego w jednym z ponad 2,5 tysiąca ośrodków w Europie Zachodniej oraz USA, na podstawie dokumentacji medycznej oraz pierwszej opinii medycznej wydanej przez lekarza prowadzącego,
  • Prywatna Opieka Domowa – szeroki pakiet usług związanych z opieką nad przewlekle chorym ubezpieczonym (lub członkiem jego rodziny) – mowa tu o takich usługach jak transport medyczny, opieka pielęgniarska, wizyty rehabilitantów, czy opieka nad pozostawionymi w domu dziećmi, a nawet zwierzętami domowymi,
  • Pomoc w Planowaniu Leczenia - umożliwia, poprzez połączenie telefoniczne z Centrum Medycznym, konsultację, której celem jest odnalezienie niezbędnej placówki medycznej w pobliżu domu ubezpieczonego, względnie odnalezienie i ustalenie terminu wizyty w placówce, która posiada najbardziej dostosowany do potrzeb chorego zakres usług,
  • Całodobowy Telefoniczny Serwis Medyczny - pozwala ubezpieczonemu na otrzymanie o każdej porze dnia kompleksowej informacji dotyczącej położenia i godzin pracy placówek medycznych, a także informacji medycznej dotyczącej opieki nad niemowlętami, diet i zdrowego żywienia, oraz szeregu innych wiadomości z zakresu medycyny.

Polisa gwarantuje wsparcie w procesie leczenia i dochodzenia do zdrowia poprzez zmniejszenie – w okresie, w którym ubezpieczony będzie tego najbardziej potrzebował – ciężarów związanych z organizacją dnia codziennego. Zapewnia także specjalistyczną pomoc medyczną, pomagając w podjęciu odpowiednich decyzji związanych z leczeniem.

Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie. Składka płacona jest wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe, a jej wysokość uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest w wariancie podstawowym zdrowie ubezpieczonego, a w wariancie rozszerzonym zdrowie ubezpieczonego i współubezpieczonych (członków rodziny: współmałżonka, dzieci).

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty