Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (do grupowego ubezpieczenia na życie Pełnia Życia)

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby (mające nie więcej niż 69 lat), które są objęte ubezpieczeniem podstawowym (grupowe ubezpieczenie na życie Pełnia Życia).


 

Korzyści

  • poszerzenie zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ryzyko bez konieczności wykonywania badań medycznych,
  • wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia przypadku wystąpienia chorób objętych zakresem ubezpieczenia,
  • zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z przerwą w pracy zarobkowej osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy,
  • dodatkowe pieniądze, które umożliwią ewentualną rehabilitację,
  • środki na podjecie leczenia choroby,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie,
  • wysokość składki zależy od ubezpieczenia podstawowego, do którego jest dołączone ubezpieczenie dodatkowe, oraz od wybranego wariantu ubezpieczenia dodatkowego,
  • składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe. Wysokość składki jest określana zgodnie z zasadami wyliczania składki w ubezpieczeniu podstawowym.
     

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia w podstawowym wariancie obejmuje zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by-pass), nowotwór złośliwy, udar, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda - Jakoba, zakażenie wirusem HIV zakażenie wirusem HIV – będące następstwem bezpośredniego wykonywania obowiązków zawodowych, zakażenie wirusem HIV – jako powikłanie transfuzji krwi.
Wariant rozszerzony obejmuje zakres chorób będących w wariancie podstawowym oraz dodatkowo 5 (w sumie 13 chorób): oparzenia, transplantacja organów, utrata wzroku, oponiak, choroba Parkinsona.
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty