Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby (do ubezpieczeń: grupowego ubezpieczenia typ P Plus oraz grupowego ubezpieczenia na życie typ P)

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby (mające nie więcej niż 69 lat), które są objęte ubezpieczeniem podstawowym (grupowe ubezpieczenie na życie typ P lub grupowe ubezpieczenie typ P Plus).

Korzyści

  • oszerzenie zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ryzyko bez konieczności wykonywania badań medycznych,
  • wypłata świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia przypadku wystąpienia chorób objętych zakresem ubezpieczenia,
  • zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z przerwą w pracy zarobkowej osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy,
  • dodatkowe pieniądze, które umożliwią ewentualną rehabilitację,
  • środki na podjęcie leczenia choroby,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie,
  • wysokość składki zależy od ubezpieczenia podstawowego, do którego jest dołączone ubezpieczenie dodatkowe, oraz od wybranego wariantu ubezpieczenia dodatkowego,
  • składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe. Wysokość składki jest określana zgodnie z zasadami wyliczania składki w ubezpieczeniu podstawowym.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
Ubezpieczenie oferowane jest w czterech wariantach, różniących się od siebie zakresem ochrony - ilością chorób objętych odpowiedzialnością.


Najszerszy z wariantów, rozszerzony plus, obejmuje aż 36 chorób:
- anemia aplastyczna,
- bąblowiec mózgu,
- chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych - by-pass,
- choroba Creutzfelda-Jakoba,
- masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjni,
- niewydolność nerek,
- nowotwór złośliwy,
- odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
- ropień mózgu,
- sepsa,
- tężec,
- udar,
- wścieklizna,
- zakażenie wirusem HIV – będące następstwem bezpośredniego wykonywania obowiązków zawodowych,
- zakażenie wirusem HIV – jako powikłanie transfuzji krwi,
- zawał serca,
- zgorzel gazowa,
- borelioza,
- choroba aorty brzusznej,
- choroba aorty piersiowej,
- gruźlica,
- przewlekłe zapalenie wątroby,
- utrata kończyny wskutek choroby,
- utrata słuchu,
- wada serca,
- choroba neuronu ruchowego,
- choroba Huntingtona,
- bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych,
- zakażona martwica trzustki,
- bakteryjne zapalenie wsierdzia,
- stwardnienie rozsiane,
- oparzenia,
- transplantacja organów,
- utrata wzroku,
- oponiak,
- choroba Parkinsona.

Pozostałe warianty (podstawowy, rozszerzony i podstawowy plus) obejmują część z wymienionej listy - odpowiednio: 17, 22 albo 31 jednostek chorobowych.


 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty