Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P, grupowym ubezpieczeniem typ P Plus lub grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Polisa zapewnia poszerzenie zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ubezpieczenie od ryzyka bez konieczności wykonywania badań medycznych.
Wypłata ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu wynosi odpowiednio:

  • 0,5% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu (nawet 125 zł dziennie w przypadku, gdy ubezpieczeniem podstawowym jest typ P i typ Plus; do 250 zł, gdy ubezpieczeniem podstawowym jest Pełnia Życia),
  • 1% sumy ubezpieczenia za pierwszych 14 dni pobytu w szpitalu, jeżeli jest on pierwszym pobytem spowodowanym danym nieszczęśliwym wypadkiem i rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu zajścia nieszczęśliwego wypadku (do 250 zł dziennie, w przypadku gdy ubezpieczeniem podstawowym jest typ P i typ Plus; do 500 zł, gdy ubezpieczeniem podstawowym jest Pełnia Życia).

Ubezpieczenie zabezpiecza rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z pobytem w szpitalu osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy i zapewnia dodatkowe pieniądze na potrzeby związane z pobytem w szpitalu i dochodzenie do zdrowia.

Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie. Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe, a jej wysokość jest określana zgodnie z zasadami wyliczania składki w ubezpieczeniu podstawowym.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie następujących zdarzeń w okresie odpowiedzialności PZU Życie S.A.:

  • pobyt w szpitalu spowodowany chorobą,
  • pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty