Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego PLUS

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P, grupowym ubezpieczeniem typ P Plus lub grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia i w dniu złożenia deklaracji przystąpienia posiadają dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek leczenia szpitalnego.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ubezpieczenie od ryzyka bez konieczności wykonywania badań medycznych. Ubezpieczenie obejmuje pobyt w szpitalu oraz pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii zarówno w kraju, jak i za granicą, na terytorium krajów należących do Unii Europejskiej, na terytorium Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu. Zawarcie umowy jest gwarancją wypłaty ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym, oraz wypłaty jednorazowego świadczenia za pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii.

Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe, a jej wysokość jest określana zgodnie z zasadami wyliczania składki w ubezpieczeniu podstawowym.

Polisa stanowi zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z pobytem w szpitalu osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy, i zapewnia dodatkowe pieniądze na potrzeby związane z pobytem w szpitalu i dochodzeniem do zdrowia .

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie poniższych zdarzeń w trakcie odpowiedzialności PZU Życie SA: nieszczęśliwy wypadek, wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, zawał serca lub krwotok śródmózgowy, pobyt na OIT na terytorium Polski, innych krajów należących do Unii Europejskiej, oraz na terytorium: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu.

Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego rozszerza również odpowiedzialność PZU Życie SA z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego o pobyt w szpitalu na terytorium wymienionych krajów.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty