Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby mające nie więcej niż 69 lat, które są objęte grupowym ubezpieczeniem na życie typ P, grupowym ubezpieczeniem typ P Plus, lub grupowym ubezpieczeniem na życie Pełnia Życia.

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkową opcję bez konieczności wykonywania badań medycznych. Gwarantuje ubezpieczonemu wypłatę dodatkowego świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia, aktualnej w dniu spełnienia warunków niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Stanowi to pewne zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi, związanymi z niezdolnością do pracy osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy i jednocześnie gwarantuje dodatkowe środki finansowe na ewentualną rehabilitację, lub zapewnienie osobie niezdolnej do pracy należytej opieki.

Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie. Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego.

Ubezpieczenie można nabyć za niewielką składkę, której wysokość uzależniona jest od wysokości sumy ubezpieczenia, wysokości świadczeń, oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej i zawodowej osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka płacona jest wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty