Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte ubezpieczeniem podstawowym (grupowe ubezpieczenie na życie typ P oraz grupowe ubezpieczenie typ P Plus).

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ryzyka bez konieczności wykonywania badań medycznych.
Wypłata dodatkowego świadczenia po wykonaniu operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją zawartą w Wykazie operacji chirurgicznych, jest gwarantowana w wysokościach:

  • 100% sumy ubezpieczenia - w przypadku operacji chirurgicznej I klasy,
  • 50% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej II klasy, 
  • 30% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej III klasy, 
  • 10% sumy ubezpieczenia – w przypadku operacji chirurgicznej IV klasy,
  • 5% sumy ubezpieczenia - w przypadku operacji chirurgicznej V klasy.

Polisa stanowi niezbędne zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z przerwą w pracy zarobkowej osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy. Zapewnia także dodatkowe środki finansowe na ewentualną rehabilitację po wykonanej operacji chirurgicznej.

Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w dowolnym momencie. Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką podstawową, a jej wysokość jest określana zgodnie z zasadami wyliczania składki w ubezpieczeniu podstawowym.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA operacji chirurgicznych, wymienionych w Wykazie Operacji Chirurgicznych.

Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty