Dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych Plus

Dla kogo?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby objęte grupowym ubezpieczeniem typ P Plus i w dniu złożenia deklaracji przystąpienia posiadają dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych.
 

Korzyści

Polisa daje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego o dodatkowe ryzyka bez konieczności wykonywania badań medycznych.
Ubezpieczenie obejmuje wykonanie operacji chirurgicznej zarówno w kraju, jak i za granicą, na terytorium krajów należących do Unii Europejskiej oraz na terytorium Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu. Zawarcie umowy jest gwarancją wypłaty ubezpieczonemu dodatkowego świadczenia w wysokości:
• do 20% sumy ubezpieczenia za wykonanie operacji w znieczuleniu ogólnym (narkozie),
• do 50% sumy ubezpieczenia za pobyt w szpitalu powyżej 14 dni, w którego trakcie wykonana została operacja chirurgiczna,
• do 50% sumy ubezpieczenia za operację chirurgiczną związaną z zawałem serca, nowotworem złośliwym albo udarem mózgu.

Umowa jest automatycznie przedłużana wraz z ubezpieczeniem podstawowym za zgodą pracodawcy i ubezpieczonego. Składka jest płacona wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe, a jej wysokość jest określana zgodnie z zasadami wyliczania składki w ubezpieczeniu podstawowym.
Polisa stanowi niezbędne zabezpieczenie rodziny przed kłopotami finansowymi związanymi z przerwą w pracy zarobkowej osoby, której dochody w istotny sposób wpływają na budżet domowy. Zapewnia także dodatkowe środki finansowe na ewentualną rehabilitację po wykonanej operacji chirurgicznej.
 

Zakres i przedmiot ubezpieczonego

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie operacji chirurgicznej (wymienionej w Wykazie operacji chirurgicznych) zarówno w kraju, jak i za granicą na terytorium krajów należących do Unii Europejskiej oraz na terytorium Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu, przeprowadzonej:

  • w znieczuleniu ogólnym bądź,
  • podczas pobytu w szpitalu (powyżej 14 dni) bądź,
  • w związku z zawałem serca lub nowotworem złośliwym albo udarem mózgu.

Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego rozszerza również odpowiedzialność PZU Życie SA z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych o wykonanie operacji chirurgicznych na terytorium wymienionych krajów.


 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: